Menu luk

Fædre i den finansielle sektor tager mere barsel

Fædre i den finansielle sektor tager længere barselsorlov end fædre på det øvrige private arbejdsmarked.

10. maj 2023
1 min
  • Marius Søndergaard
 
kmm@finansforbundet.dk

I den finansielle sektor afholder fædre i gennemsnit 9 ugers barselsorlov. Det er hele 55 pct. mere end gennemsnittet for den øvrige private sektor, hvor der i gennemsnit blot tages 5,8 ugers barsel.

Fædre i den offentlige sektor afholder cirka lige så meget barselsorlov, som fædre gør i den finansielle sektor - godt 9 uger. Gennemsnittet for det samlede danske arbejdsmarked trækkes derved op på 6,5 uger selvom, der er en stor forskel mellem det offentlige og det private arbejdsmarked.

Indenfor den finansielle sektor er det fædre, der arbejder i pengeinstitutter, som tager længst barsel. Her ligger gennemsnittet på 9,7 uger, hvor der indenfor forskning og pension samt indenfor finansielle services tages henholdsvis 8,6 og 7,9 ugers barselsorlov.

 

Endnu bedre vilkår for fædres barsel

Fremover må det forventes, at fædres barsel vil stige yderligere. Det skyldes to markante tiltag.

I august 2022 trådte nye regler om øremærket barsel i kraft, mens de seneste overenskomst-forhandlinger mellem Finansforbundet og FA gav 10 ekstra ugers barsel med fuld løn til fædre, så barslen blev ligestillet mellem mænd og kvinder. Den finansielle sektor har derfor som de første i Danmark en overenskomst med 26 ugers barsel med løn – uanset køn.

9 uger

er den gennemsnitlige barsel for fædre i den finansielle sektor

Det er 55 pct. mere end på det øvrige danske private arbejdsmarked

40 pct.

er forskellen imellem den finansielle sektor og det samlede danske arbejdsmarked

når det kommer til mængden af barsel, som fædre afholder

26 uger

har begge forældre i den finansielle sektor adgang til

som følge af den nye overenskomst mellem Finansforbundet og FA

Bagom artiklen

Analysen bygger på data fra Danmarks Statistik. Tallene i artiklen omhandler dage med barselsdagpenge for fædre, der holdt barselsorlov indenfor finansielle erhverv.

Sammenligningsgrundlaget er den offentlige, den private og den samlede danske sektor.

Lundsvig, Torben. u.å. Barselsdagpenge. dst.dk. Lokaliseret på Barselsdagpenge - Danmarks Statistik (dst.dk)