Menu luk

Anbefaling 3: Kønsbalance skal være forankret i forretningsstrategien

Ambitionen om at øge andelen af kvinder i de øverste ledelseslag skal tages alvorligt på linje med sorte tal på bundlinjen, indførslen af ny teknologi og andre forretningsstrategiske emner.

Opgaven bør først være ude af topledelsens hænder, når kulturen er ændret og
tilstrækkelig indlejret i virksomheden. Det kan tage overraskende lang tid, da
kultur generelt er svær at ændre. Indtil da skal topledelsen have det fulde ansvar for forandringen. HR-afdelingen er naturligvis en vigtig medspiller for topledelsen i at opfylde ambitionen om øget kønsbalance, da HR-afdelingens arbejde blandt andet består i at tiltrække, rekruttere, karriereudvikle og fastholde medarbejdere og ledere. Men det er af afgørende betydning, at ansvaret og kontrollen ikke bliver overladt til HR-afdelingen, da afdelingen ofte mangler et reelt mandat til at handle.

Det betyder med andre ord, at topledelsens fremmeste opgave er at implementere – gerne i den eksisterende forretningsstrategi – en realistisk deadline og et konkret mål for antallet af kvindelige topledere i virksomheden. Dertil kommer, at løbende monitorering skal give topledelsen indblik i, hvordan processen udvikler sig.

Læs om næste anbefaling: Måltal er et vigtigt redskab

Læs mere i den fulde rapport

”Jeg tror bestemt ikke, at det er, fordi der ikke er talenter. De er bare ikke spottet. Det er ikke mange kvinder, vi har i ledelsen ud af flere tusinde medarbejdere. Der er jo kun tre-fire stykker. Jeg tror, talenterne er her. Det tror jeg, de er.”
- Leder af ledere, mand - fra kortlægning af kvinders vej til de øverste ledelseslag i finanssektoren, 2020