Menu luk

Anbefaling 4: Måltal er et vigtigt redskab

Topledelser bør tage måltal i brug for at skabe fremdrift i processen med at få
flere kvindelige topledere.

De præcist angivne måltal for kønsbalancen er naturligvis op til den enkelte virksomhed,
men målene kan være med til at vise individuelle lederes resultater og fremme en ny kultur med mere diversitet. Især hvis målene bliver kommunikeret højt gentagende gange. Tal forpligter og bliver oftere til virkelighed.

Med sigte på at øge den enkelte topleders – og eventuelt de øvrige lederes – engagement bør lederne være personligt forpligtede i forhold til at rykke på problemstillingen. En passende økonomisk incitamentsstruktur kan derfor overvejes.

Læs næste anbefaling: HR-processer bør få et gennemsyn

Læs mere i den fulde rapport

”Vi mangler en kvalificeret diskussion på et oplyst grundlag frem for mavefornemmelser og anekdotisk visdom. Tag myten om, at kvinder ikke vil karriere efter barsel. Det er sådan en generel forestilling, vi har. Og det betyder, at man skævvrider kønsbalancen og misser de kvinder, der virkelig gerne vil ledelse, fordi de bliver castet til, at de skal værnes om.”
- Leder af ledere, kvinde - fra kortlægning af kvinders vej til de øverste ledelseslag i finanssektoren, 2020