Menu luk

Sådan har SDC's medarbejdere modtaget ny strategi

Siden efteråret 2023 har en række større forandringer præget datacentralen SDC; ny direktør, ny strategi, reorganisering og nye værdier. Her er tilbagemeldingen fra Finansforbundet i SDC.

1. maj 2024
4 min

En række store forandringer har siden efteråret 2023 præget datacentralen SDC.

Først tiltrådte Torben Finnemann 1. september 2023 som ny adm. direktør, efter at Jesper Scharff efter mere end 10 år ved roret for SDC valgte at gå på pension.

Doruden håndteringen af tabet af den norske storkunde Eika Gruppen, har en af Torben Finnemanns andre vigtige opgaver været at håndtere ændringer i organisationen og søsætte ny strategi.

Med overskriften ’Execute Effective Banking’ har SDC nu siden begyndelsen af året været styret på baggrund af nye klare mål, visioner og værdier.

Strategien skal i 2024 og 2025 skal sætte retningen for SDC og de mere end 900 medarbejdere i Danmark, Polen og Norge.

Opbakning til ny strategi

Overordnet er der positiv tilbagemelding fra medarbejderne. 

Det fortæller Per Løvgren, formand for Finansforbundet i SDC og næstformand i Finansforbundet Kreds Øst.

”I Finansforbundet i SDC er vi glade for, at SDC’s nye strategi for en stor del bygger på et fundament af mennesker, hvor trivsel er en kerneværdi, og det vil vi til enhver tid bakke op om,” skriver han i en mail, der fortsætter:

”Vi oplever også, at ledelsen i arbejdet med strategien har haft et øget fokus på at opbygge tillid blandt medarbejderne, herunder at give en fælles forståelse for at begge parter skal løfte i flok for at få de målsætninger og udfordringer, som strategien omhandler, i mål.”

(Artiklen fortsætter efter boksen)
Per Løvgren, formand for Finansforbundet i SDC og næstformand i Finansforbundet Kreds Øst.

Overskrifterne i den nye strategi

SDC's nye strategi sætter mere konkret fokus på, at SDC skal høste frugterne af tidligere års indsatser til gavn for pengeinstitutter og slutbrugere, herunder yderligere optimering af den samlede kunde- og rådgiverrejse, fremhæver SDC's direktør Torben Finnemann.

”Det forudsætter et tæt, strategisk og tillidsfuldt samarbejde mellem SDC, pengeinstitutter, samarbejdspartnere og bestyrelse – og at alle parter bakker op om og tror på den nye strategi og de overordnede mål, den indeholder," lyder det fra SDC-direktøren.

Torben Finnemann forklarer desuden, at en strategi først for alvor kommer ud at leve, når den er forankret i organisationen, og når medarbejderne har tillid til, at strategien er den rigtige.

”Dialog, information og transparens er nogle af de væsentligste elementer i at etablere denne tillid,” lyder det fra SDC-direktøren, der fortsætter:

”Et særligt vigtigt element i at kunne indfri strategien er medarbejdernes strategiske tillid – herunder at strategien er realistisk og realisérbar, samt en tillid til ledelsens commitment og prioritering til fastholdelse af strategien.”

4 strategisøjler

SDC’s nye strategi hviler på fire søjler og en overordnet vision om en god bankoplevelse til en konkurrencedygtig pris:

  1.  SDC skal blive endnu bedre til på tværs af hele organisationen at sikre kunderejsen fra A-Z.
  2. Fortsat fokus på både kunde- og medarbejdertilfredshed.
  3. Vækst på det norske marked samt styrket systemlandskab med udgangspunkt i løsninger på tværs af Norden.
  4. Fortsat fokus på den operationelle drift, som et vigtigt fundament for SDC’s forretning og leverancer.

Overordnet handler strategien desuden om, at SDC skal fokusere på fortsat eksekvering af tværnordiske løsninger. Det drejer sig især om at bygge videre på pengeinstitutionernes Data Warehouse, Net- og mobilbank samt diverse rådgiverværktøjer.

Torben Finnemann har samtidig sat retning på organisationen ved at integrere de tre værdier – Professional, Customer Oriented og Winning Together som et fundament under strategien.

Værdierne er kundecentrerede og har fokus på professionalisme og værdiskabelse, og bliver omtalt som SDC’s ”indre kompas” for, hvordan organisationen samarbejder og opfører sig, lyder det.

Torben Finnemann, direktør hos SDC.

"Nye toner"

Netop værdierne bliver vel mødt blandt medarbejderne. Hos Finansforbundet i SDC forholder man sig til, at der i processen er lagt vægt på, at medarbejdere og ledelse har et fælles ansvar for, at SDC lykkes.

”Det er nye toner, og det vækker genklang blandt medarbejderne og vores medlemmer.”, fortæller Per Løvgren.

”I forbindelse med lanceringen af den nye strategi har vi oplevet, at medarbejdernes input efterspørges i højere grad end tidligere, og at dette input anses som særdeles væsentligt for, at vi som organisation kan løse de udfordringer, vi mødes af i hverdagen,” fortæller han.

Godt rustet til fremtiden

På den teknologiske side melder SDC, at datacentralen står godt rustet til at løfte forretningen de kommende år.

Torben Finnemann fremhæver navnlig skiftet væk fra mainframe som udslagsgivende.  

”Tidligere års strategier har fokuseret på et teknisk niveauskifte, hvor vi blandt andet har migreret fra mainframe til ny, moderne .NET-platform,” udtaler han.

Netop mainframe og udsigten til at, at der skal foretages store investeringer i at flytte sig, er en udfordring for flere af de nordiske aktører i branchen, peger han på.

”Denne investering har vi taget i SDC – og kan derfor fokusere på fremtiden, arbejde med de nyeste teknologier og dermed optimere vores løsninger til kunderne yderligere,” forklarer han.

Seneste nyt