Menu luk

Grundløse påstande

TEMA: Tidligere direktør i J.A.K. Slagelse har taget imod Magasinet Finans’ opfordring til at kommentere whistleblowernes fortælling. Vi bringer her et uddrag, da en del af svaret ikke forholder sig til de stillede spørgsmål.

20. okt. 2016
2 min

"Det er for mig uforståeligt, hvilke bevæggrunde de to tidligere medarbejdere har til at fremkomme med så grundløse påstande. Jeg er bekendt med, at en enkelt af de påståede ulovligheder, en medarbejders udførsel af US-dollar, er blevet undersøgt til bunds af Finansiel Stabilitet, uden at det har givet anledning til bemærkninger. Transaktionen er foregået helt på lovligt grundlag.

Ved nærmere undersøgelse vil de øvrige påståede forhold vise sig at være lige så grundløse.

Advokatundersøgelsen indeholder væsentlige forbehold, og jeg, bestyrelsen og revisor er ikke blevet hørt.

Spørgsmålet om min afsættelse drøftede jeg dengang med andelskassens tidligere advokat, og hans vurdering var, at afgørelsen lider af så mange mangler, at domstolene med overvejende sandsynlighed ville erklære afgørelsen ugyldig.

Finanstilsynet begrundede til dels påbuddet med, at andelskassen siden 2006 ikke har overholdt hvidvasklovgivningen. For det første skal det fremhæves, at Finanstilsynets hvidvaskundersøgelse blev gennemført på få timer. De undersøgte ikke tingene til bunds.

Dernæst har Finanstilsynet enten glemt eller overset, at andelskassen i forbindelse med en inspektion i 2008 blev anmodet om at indsende statusskema vedrørende forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering samt fremlægge forretningsgang for hvidvaskområdet og oversigt over politiunderretninger. Hverken under selve inspektionen eller i den efterfølgende rapport i 2009 havde Finanstilsynet kritiske bemærkninger omkring andelskassens håndtering af hvidvaskområdet. Hele præmissen for påbuddet ryger dermed til jorden".

Med venlig hilsen Wolmer Møller

 

Læs også de andre artikler i temaet om whisteblowing

Vi kunne ikke lade det fortsætte
Elsebeth Hansen og Sigvald Jensen fik nok af de ulovligheder og fiflerier, der foregik på deres arbejdsplads i Andelskassen J.A.K. De indsamlede i al hemmelighed dokumentation og gik til myndighederne, som kort efter beordrede direktøren afsat.

Kritik og påbud havde ingen effekt
På trods af at både Finanstilsynet og revisor pressede på, og ledelsen lovede at få styr på kreditstyringen, fortsatte Andelskassen J.A.K. ud over kanten.

Whistleblowere skal beskyttes bedre
Det er ikke i orden, at whistleblowere kan risikere at miste jobbet og belastes psykisk, når de vælger at fortælle om ulovligheder i finansverdenen, mener næstformand i Finansforbundet. Han udtrykker stor respekt for det mod, to tidligere medarbejdere fra J.A.K. Slagelse har udvist.

Umuligt at endevende alt
Finanstilsynet havde Andelskassen J.A.K. under lup i fem år, og afviser, at de kunne være skredet ind før de to whistleblowere kontaktede dem.

Seneste nyt