Menu luk

Juridisk rådgivning, når du har job i udlandet

Du kan få lokal rådgivning om din ansættelseskontrakt, gældende overenskomst og lovgivning, hvis du skal udstationeres. I Norden kan du også få lokal rådgivning før fast ansættelse i den finansielle sektor i Norden.

Finansforbundet samarbejder med nordiske og internationale fagforeninger på finansområdet. Det betyder, at du kan få specialiseret juridisk rådgivning fra en udenlandsk fagforening, imens du er udstationeret – og i nogle nordiske lande også som fastansat.

Den lokale rådgivning er gratis  ved udstationering, det kræver dog, at du fortsat betaler kontingent til Finansforbundet. Du kan overgå til et passivt medlemskab – det koster 70 kr. pr. måned.

Rådgivning i Norden

Du kan få lokal rådgivning i Norden, hvis du skal udstationeres eller får fast job i den finansielle sektor i Finland, Island, Norge eller Sverige.

Ordningen er baseret på et samarbejde med de andre nordiske finansforbund i Nordic Financial Unions (NFU), der varetager de nordiske finansansattes interesser i Norden og Europa.

Læs aftalen (pdf)
Læs mere om NFU Nordic Financial Union (NFU)

Rådgivning i det meste af verden

Du kan få et gratis gæstemedlemskab i en udenlandsk fagforening, hvis du ansøger om et UNI pas. Det er den globale fagforeningsorganisation UNI Global, der udsteder passet. UNI Global har 1000 medlemsforbund i 150 lande.

Med UNI passet kan du bl.a. få:

• Kontakt til en anerkendt fagforening i det land, du skal udstationeres til.
• Rådgivning om din ansættelseskontrakt.
• Rådgivning om løn- & ansættelsesvilkår i udstationeringslandet.
• Adgang til lokale faglige aktiviteter og professionelle netværk.

Sådan får du et UNI pas

Besøg UNI-passets hjemmeside og ansøg online om et UNI pas – bemærk, at Finansforbundet forkortes 'FSU-DK' på engelsk, når du skal vælge fagforening i ansøgningen.

Ansøg om Uni passet

Hvis du fastansættes

Hvis du ansættes i en fast stilling i udlandet, anbefaler vi, at du melder dig ind i den lokale fagforening. Gør du det fra start, har du normalt ret til rådgivning og hjælp med det samme fra den lokale fagforening.

Du kan samtidig fortsætte som medlem af Finansforbundet – et passivt medlemskab koster 60 kr. pr. måned.

Vi arbejder også internationalt for dine interesser

I Finansforbundet er vi aktive i internationale fora og prioriterer internationalt samarbejde højt. Her arbejder vi for dine interesser – samarbejdet sikrer dig fx adgang til gratis lokal rådgivning i 150 lande.

Finansforbundets internationale arbejde

Kontakt os

32 96 46 00

Du er også velkomment til at skrive til os på  post@finansforbundet.dk