Menu luk

Dit arbejdsmiljø

I Finansforbundet Spar Nord Kreds er vi med til at sætte fokus på både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Vi arbejder derfor for dine interesser i arbejdsmiljøorganisationen og i Samarbejdsudvalget.

Fysisk arbejdsmiljø

Vi har indgået en lokalaftale om en arbejdsmiljøorganisation i Spar Nord Bank. Du kan se lokalaftalen på Spar Nord Banks intranet (Om Jobbet/Arbejdsmiljø)​​​. Arbejdsmiljøorganisationen tager sig primært af fysisk sikring, sundhedsfremmende tiltag og det fysiske arbejdsmiljø i øvrigt.

Det fysiske arbejdsmiljø er forankret i Arbejdsmiljøudvalget og herunder i arbejdsmiljøgrupper. Spar Nord Bank er inddelt i ni arbejdsmiljøgrupper (AMG), som er geografisk opdelt med hver sine arbejdsmiljørepræsentanter (AMR).

Psykisk arbejdsmiljø

Ansvaret for det psykiske arbejdsmiljø ligger i Samarbejdsudvalget (SU). Udvalget arbejder for:

  • At tilvejebringe og bevare gode og rolige arbejds- og beskæftigelsesforhold i sparekassen
  • At øge de ansattes tryghed og trivsel
  • At øge de ansattes interesse i forbedring af sparekassens drift, effektivitet og konkurrencemæssige stilling

Finansforbundet Spar Nord Kreds spiller en stor rolle i Samarbejdsudvalgets arbejde. Blandt andet har Finansforbundet Spar Nord Kreds været med til at udarbejde hæftet om arbejdsglæde og stress samt implementere "Det grænseløse arbejde" i Spar Nord Bank. Kredsen har også haft Spar Nord Banks HR-afdeling med til Finansforbundets møde om livsfaser.

"Arbejdsglæde og stress" (pdf)

Kontakt os

96 34 43 41

Du er velkommen til at ringe vores kredskontor. Vi har åbent mandag-fredag kl. 8.00 - 16.00.

Du kan også skrive til gis@sparnord.dk