Menu luk

Hvis du har problemer med at tilmelde dig et arrangement, kan du sende en mail med navn og medlemsnummer/CPR-nummer til arrangementer@finansforbundet.dk 

Ofte stillede spørgsmål

Find svar på de spørgsmål, vi oftest hører om bl.a. 6. ferieuge, børnedeltid og sygdom, flekstid, heltidsulykkesforsikring, HR-portalen, honorering eller indkald og tilkald.

I kredsen hører vi ofte de samme spørgsmål, som du kan finde korte svar på herunder.

Husk, at du også altid kan tjekke dine rettigheder i overenskomsten eller kontakte Jura og forhandling på raadgivning@finansforbundet.dk eller 32 66 1330.

Spørgsmål til dine rettigheder

6. ferieuge

OBS - Denne tekst bliver ændret pga. ændringer! Følger snarest..

Hvornår får du tildelt og kan afholde 6. ferieuge?
Du får din 6. ferieuge tildelt forholdsmæssigt, når du bliver ansat og fratræder.

Du skal afholde den 6. ferieuge til sidst i forhold til ferie fra Ferieloven - også, hvis det er overført ferie fra tidligere år.

Hvem har ret til yderligere ferie?
Ansatte på trin 57 og IT-medarbejdere i lønramme 240 eller højere har yderligere fem dages ferie med løn udover den ferie, der er fastsat af ferieloven.

Er du ansat på et af disse løntrin, kan du enten vælge enten fem ugers ferie og registrere overarbejde eller 6 ugers ferie og registrere merarbejde 1:1.

Hvor mange yderligere feriedage har du ret til, hvis du ikke har været ansat hele ferieåret?
Har du ikke været ansat hele ferieåret, får du yderligere feriedage tildelt efter disse regler:

 • Ansat i perioden 1. maj til og med 31. juli: 5 feriedage
 • Ansat før 1. november: 4 feriedage
 • Ansat før 1. januar: 3 feriedage
 • Ansat før 1. marts: 2 feriedage
 • Ansat 1. marts eller senere: 1 feriedag

Hvis du ikke arbejder hver dag, får du tildelt de yderligere feriedage forholdsmæssigt.

Hvor mange yderligere feriedage har du ret til, hvis du fratræder din stilling?
Hvis du fratræder, har du i det aktuelle ferieår ret til yderligere feriedage efter disse regler:

 • Fratræder før 1. august: 1 feriedag
 • Fratræder før 1. november: 2 feriedage
 • Fratræder før 1. januar: 3 feriedage
 • Fratræder før 1. marts: 4 feriedage
 • Fratræder 1. marts eller senere: 5 feriedage

Har du ferie til gode, skal du holde det i opsigelsesperioden.

Du kan undtagelsesvist få feriedagene udbetalt kontant. Det kan ske, hvis du ikke kan holde dine tilgodehavende yderligere feriedage i opsigelsesperioden, fordi du er syg, dine kolleger har ferie el.

Børnedeltid

Hvad gør du, hvis du gerne vil gå på børnedeltid?
Du skal tage en dialog med din leder mindst tre måneder før, du vil starte børnedeltid. Du kan søge børnedeltid til børn under 12 år - retten gælder pr. barn.

Kan din leder sige nej?
Hvis din leder mener, at børnedeltid ikke lade sig gøre, skal lederen tage kontakt til HR. Der vil så være en dialog mellem HR og Jyske Bank Kreds for at afdække mulighederne.

Børns sygdom

Kan du blive hjemme og passe dit syge barn i fem dage?
Ja, det kan du, men du skal underrette din leder. Reglen gælder for hjemmeboende børn under 15 år.

Må din leder spørge ind til, om du kan arrangere anden pasning?
Ja, banken forventer faktisk af lederen, at han spørger dig. Men et svar som: "Jeg har ikke andre muligheder", er et svar, som lederen skal acceptere.

Vi er to ægtefæller, der er ansat i banken. Kan vi begge tage fem dage til at passe samme syge barn?
Ja, der er op til fem dages pasning for hver ansat.

Flekstid

Er der funktioner i Jyske Bank, hvor man ikke kan have flekstid?
Nej, ikke efter bankens og kredsens vurdering.

Kan din leder bestemme, hvornår der er fikstid?
I princippet ja, men fikstiden skal give mulighed for både at kunne flekse før og efter fikstiden, og det skal være muligt at optjene og afvikle fleks.

Kan du afvikle flekstid som hele dage?
Ja. I princippet to hele dage, men du skal afstemme det med din leder.

Hvad sker der med flekstimer, som gør saldoen større end +15 timer?
De er en gave til banken. Plus fleks større end 15 timer eksisterer ikke.

Kan du registrere en fleksdag i fremtiden (f.eks. næste uge) og dermed opnå mulighed for at få en flekssaldo, som er større end 15 timer?
Nej, det kan du ikke.

Er det flekstid, når det er bankens behov, at du bliver længere eller kommer tidligere?
Nej, flekstid benyttes kun til at administrere ankomst- og afgangstider, der er dit behov.

Heltidsulykkesforsikring

Skal du betale skat af forsikringspræmien?
Nej, præmien er skattefri med de nuværende skatteregler.

Skal du betale skat af udbetalingerne fra forsikringen?
Nej, udbetalingerne er skattefrie.

Får du modregnet betalinger fra en privattegnet ulykkesforsikring?
Nej, du kan få udbetaling fra begge forsikringer uden modregning.

Vær opmærksom på, at bankens ulykkesforsikring dækker tyggeskader uden selvrisiko og desuden giver en strakserstatning ved fx knoglebrud.

Kan du opsige din private ulykkesforsikring, når du også har en ulykkesforsikring via din ansættelse?
Det kan vi ikke give et generelt svar på. Det vil være afhængigt af din familiesituation og dine behov. Men generelt vil en forsikringssum på kr. 500.000 ligge i underkanten.

Hvor kan du finde forsikringsbetingelserne?
Forsikringsbetingelserne er tilgængelige i VIS.

Markedsføringsaktiviteter

Hvilke arrangementer kan du få honorar for?
Du skal indgå aftaler om kundevendte aktiviteter med in leder, fx arrangementer i Boxen, Open by night og sportsarrangementer.

Ringeaftener er ikke længere markedsføringsmæssige aktiviteter. De honoreres efter overenskomsten.

Hvordan bliver du honoreret?
Du skal have 1:1 for hver time, som du har brugt på arrangementet på hverdage samt 100% for timer, du har brugt i weekender.

De timer, som du har brugt i forbindelse med arrangementet, skal du registrere i timebanken med koderne:

 • 1081 for hverdage
 • 1312 for weekender

Reglerne gælder også for transporttid ud over din sædvanlige transporttid.

Møde- og kursusaktiviteter

Har du mødepligt til bankens arrangementer?
Hovedreglen er, at der er mødepligt, når Jyske Bank-koncernen holder instruktionsmøder, kurser eller lignende, som er nødvendige for, at du og dine kolleger kan varetage arbejdsopgaverne.

Du skal være opmærksom på, om du er indkaldt eller indbudt til aktiviteten. Hvis du er blevet indkaldt, er der mødepligt, og du får honorar efter overenskomsten. Du får ikke honorar, hvis du er indbudt.

Hvilke honorarer får du?
Når du er indkaldt til møder og aktiviteter, får du disse honorarer:

Medarbejdere på seks ugers ferie:

 • 1:1 på hverdage og + 100% på lørdage og søndage.
Tilkald

Hvad får du i betaling for tilkald til fx pengeautomat, alarm eller teknisk service?
Bliver du kaldt på arbejde uden at have rådighedsvagt, får du betaling fra det tilkaldetidspunktet, til du er nået tilbage til din bopæl.

Du får betaling for mindst tre timer, og det sker med din timeløn + 100%. Derudover får du betalt dine transportomkostninger.

Du skal fx registrere et to-timers tilkald fra kl. 14.00 - 16.00 med tre timer på kode 1436 i timebanken. Systemet regner timerne ud til 100%.

HR Portalen

Hvordan registrerer du arbejde ud over almindelig arbejdstid?
Du registrerer flekstimer (max 15 timer) og nedskriver saldoen under "Flex saldi" i HR Portalen. Du skal anvende disse koder, når du registrerer:

 • 1081: Særlige arbejdsopgaver alm. timer (markedsføringsmæssige aktiviteter på hverdage)
 • 1311: Overtimer +100% (*)
 • 1312: Særlige arbejdsopgaver weekend (100%) - markedsføringsmæssige aktiviteter i weekender (*)
 • 1436: Tilkald (*)
 • 1931: Mertimer til timebank
 • 1938: Udbetal timebank

  (*): Registrer det antal timer, du har brugt - herefter regner systemet selv ud til 100% timer.

Kontakt os

89 89 26 00

Du er velkommen til at ringe til Ulla Snede, sekretær.

Du kan også skrive til kredsen@jyskebank.dk