Menu luk

Aktuelle materialer fra afholdte arrangementer og nyhedsmail

Her kan du finde de nyhedsmail, som der er udsendt i løbet af året, samt materialer fra afholdte arrangementer for dig som arbejdsmiljørepræsentant og -leder.

Materialer fra afholdte webinarer

Du kan downloade præsentationen om arbejdsmiljø ved hjemmearbejde i samarbejde med Joblife, som blev fremvist til webinaret d. 11 maj 2022: 

Præsentationen fra webinaret

1. Nye arbejdsmiljøregler om hjemmearbejde

Fra 30. april 2022 gælder der nye arbejdsmiljøregler om hjemmearbejde.

Med de nye regler kommer de særlige arbejdsmiljøkrav i skærmbekendtgørelsen til at gælde, når skærmarbejdet på hjemmearbejdspladsen udføres regelmæssigt og mere end to dage om ugen som et gennemsnit set over en måned. Tidligere var det en dag om ugen. De særlige krav i skærmbekendtgørelsen handler bl.a. om krav til skærm, arbejdsstol og arbejdsbord m.v. samt krav til variation i arbejdet eller pauser.

Med de nye arbejdsmiljøregler indføres også en sammentællingsregel, som har hjemmearbejdspladsen som udgangspunkt.

Formålet er at sikre arbejdsmiljøet for ansatte, der udover hjemmearbejdet også udfører skærmarbejde fast på andre arbejdspladser fx på en kontorarbejdsplads eller andre steder.

Kravene gælder således også, hvis der udføres skærmarbejde mindre end to dage om ugen på hjemmearbejdspladsen, men der samlet set udføres skærmarbejde mere end to dage om ugen som et gennemsnit set over en måned på både hjemmearbejdspladsen og fx kontorarbejdspladsen. Sammentællingsreglen gælder dog ikke, hvis den ansatte har adgang til en skærmarbejdsplads, som anvendes på fx kontorarbejdspladsen, og som opfylder de særlige krav i skærmbekendtgørelsen.

Mere information kan fås her:

AT-vejledning om Hjemmearbejde

AT-vejledning om Skærmarbejde

2. Arbejdsmiljøpulje til forebyggelse af nedslidning – 80% refusion af udgifter

Arbejdstilsynet administrer en arbejdsmiljøpulje på 100 mio. kr. årligt for både 2022 og 2023 til optimering af arbejdsmiljøet i danske virksomheder.

Puljen har til formål at støtte indsatser, der forebygger nedslidning og arbejdsulykker.

Hvem kan søge?

 • Private virksomheder med op til 100 ansatte
 • Offentlige arbejdspladser med op til 50 ansatte
 • Virksomheders produktionsenheder (p-enheder)
  • 1-100 ansatte i private virksomheder
  • 1- 50 i offentlige p-enheder

Hvad kan man søge til ?

 • Arbejdsmiljørådgivning (autoriseret rådgiver)
 • Sundhedsfremme
 • Tekniske hjælpemidler – afprøvning

Hvor meget kan man søge om?

 • Max 500.000 kr. per år
3. Eksempel - din virksomhed ønsker
 • At nedsætte psykiske belastninger af de ansatte (fx med fokus på bedre samarbejde, større tryghed, mindre arbejdspres, ….) og søger derfor om arbejdsmiljørådgivning af en autoriseret rådgiver
 • At fremme de ansattes sundhed ved at indføre mere bevægelse og flere fysiske øvelser i arbejdstiden og søger derfor om hjælp til sundhedsfremme
 • At sikre gode ergonomiske forhold så gener og fysisk nedslidning reduceres og søger derfor om ergonomisk rådgivning af autoriseret rådgiver

Få mere information her:

Arbejdsmiljøpuljen hos Joblife

Kontakt

32 96 46 00

Du er velkommen til at ringe til Lisa Maria Dalby

Du kan også skrive til lik@finansforbundet.dk