Menu luk

Regler om helbredsoplysninger ved nyt job

Er du jobsøgende, og lider du af en sygdom, der kan have betydning for din evne til at udføre jobbet, har du pligt til at oplyse om det, inden du bliver ansat i et nyt job.

En kommende arbejdsgiver har generelt ikke ret til at spørge ind til dit helbred, og du har heller ikke pligt til at selv at oplyse noget om dit helbred – medmindre du har en sygdom, der har betydning for, om du kan udføre det arbejde, du bliver ansat til. I det tilfælde skal du af dig selv, eller hvis du bliver spurgt af din kommende arbejdsgiver, oplyse, at du lider af en sygdom eller har symptomer på en sygdom, som kan have en betydning for din arbejdsdygtighed i jobbet.

Pligten til at oplyse om sygdom gælder:

  • hvis din evne til at udføre jobbet kan blive påvirket af en sygdom og/eller symptomer på en sygdom, der er aktuel på ansættelsestidspunktet.
  • hvis der er en nærliggende risiko for, at sygdommen og/eller symptomerne på sygdom kan få betydning for din arbejdsdygtighed i jobbet.
  • selv om sygdommen eller symptomerne er betragtet som et handicap, der ellers vil være omfattet af forskelsbehandlingsloven.

Hvis du fx har været sygemeldt med stress op til et jobskifte, skal du som jobansøger oplyse om stresssygemeldingen, hvis der er en nærliggende risiko for, at sygdommen kan få en betydning for, om du kan udføre jobbet. Det vil altid afhænge af en konkret vurdering, om du skal oplyse en ny arbejdsgiver om en tidligere stresssygemelding, men hvis du er sygemeldt med stress på ansøgningspunktet, bør du som udgangspunkt oplyse din kommende chef om situationen.

Du kan oplyse det i din ansøgning, i dit CV eller sige det til en jobsamtale. Det er op til dig, men du skal oplyse om det, inden du bliver ansat. 

Hvis du ikke oplyser om sygdom

Hvis du ikke oplyser din kommende arbejdsgiver om en sygdom eller symptomer på en sygdom, der kan have betydning for din evne til at udføre jobbet, kan din arbejdsgiver annullere din ansættelse med dags varsel, når de opdager det.

Din arbejdsgiver kan også undlade at betale løn under sygdom, hvis du bliver sygemeldt på grund af en sygdom, du ikke har oplyst om inden ansættelsen.

Syg efter du er ansat

Hvis du bliver syg efter du er ansat, har du ikke pligt til at oplyse din arbejdsgiver, hvad du fejler.

Læs mere om reglerne for sygdom under din ansættelse:

Regler om korterevarende sygdom

Regler om længerevarende sygdom

Kontakt Jura

32 66 13 30

Ring til os mandag-torsdag kl. 8.30 - 16.00 eller fredag kl. 8.30 - 15.00.

Du kan også skrive til raadgivning@finansforbundet.dk