Menu luk

Løn og arbejdstid

Her på siden har vi samlet den vigtigste og mest relevante viden til dig, hvis du er på jobløn og har selvstændig arbejdstilrettelæggelse. Hvis du ikke finder svar på netop dine spørgsmål, kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller ringe til Forhandling i Finansforbundet.

Er eller skal du på jobløn?

Betingelserne for at være på jobløn er, at du har mulighed for selv at tilrettelægge dit arbejde og har en månedsløn på 54.050 kroner eller derover. Beløbsgrænsen reguleres pr. 1. juli 2024 til 56.050 kroner.

Selvstændig tilrettelæggelse af arbejdet

At være på jobløn betyder det, at betalingen for merarbejde og genetillæg er indeholdt i din løn. Til gengæld får du ret til selv at tilrettelægge dit arbejde. Det giver dig en fleksibilitet, så du kan indrette et arbejdsliv, der passer bedst muligt til din livssituation. Undersøgelser viser, at den type selvledelse og indflydelse på eget arbejde giver et boost til din trivsel.

Er du i tvivl, om du opfylder betingelserne for at komme på jobløn? Kontakt din tillidsrepræsentant eller ring til Forhandling i Finansforbundet på 3296 4600

Har du ret til lønkompensation, hvis du er på jobløn?

Jobløn og det nye lønsystem er ikke en spareøvelse. Derfor har Finansforbundet aftalt med arbejdsgiverne, at ingen medarbejdere må opleve løntab, når de overgår til jobløn. Derfor vil de blive kompenseret med et tillæg for den betaling for merarbejde, som de fremover vil have indeholdt i lønnen. Tillægget beregnes på baggrund af din arbejdstid to år tilbage i tiden, så du skal som altid huske at registrere din arbejdstid. 

Eksempel på beregning

Du har de seneste to år haft 100 timers merarbejde. Det har du fået 1:1 betaling for svarende til 100 timers merarbejde i timebanken. Såfremt du ikke har afspadseret disse 100 timer, eller fået dem udbetalt kontant fra timebanken, svarer det til 100 timers merarbejde delt med 24 måneder = 4,17 timer, som du skal kompenseres for pr. måned. Har du derimod afspadseret 50 af timerne, skal du ikke kompenseres for disse, hvorfor du alene skal kompenseres for 2,09 timer pr. måned.

Bemærk, dette er blot et eksempel, der kan være lokale aftaler, der afviger.

Som it-ansat skal du regne med en arbejdsuge på 36 timer.

Selvom anciennitetssystemet afskaffes, mister du ikke den lønstigning, du har haft forventning om i anciennitetssystemet. Det vil sige, at hvis du ikke er på højeste trin i det gamle system pr. 1. juli 2021, så skal den forventede lønstigning gives som et tillæg til din løn. Det kan enten være her og nu eller som en årlig regulering.

Hvis du er i tvivl, om du har ret til kompensation, så kontakt din tillidsrepræsentant.

Læs om overgangsordning og kompensation

Vil du vide mere om selvstændig tilrettelæggelse?

OBS. Joblønsgrænsen pr. 1. juli 2023 er 54.050 kr./md. og pr. 1. juli 2024 er 56.050 kr./md.eksklusiv arbejdsgivers pensionsbidrag. Den lavere lokalaftalte joblønsgrænse pr. 1. juli 2023 er 45.900 kr./md. og pr. 1. juli 2024 er 47.900 kr./md.

Læs vejledning

På jobløn har du ret til selv at tilrettelægge dit arbejde, så længe dine arbejdsopgaver tillader det, og det er foreneligt med din virksomheds drift. Det giver dig nogle fordele:

1

Du har i høj grad selv indflydelse på, hvornår du arbejder

2

Du har i høj grad selv indflydelse på det sted, du arbejder fra

3

Du får stor grad af fleksibilitet, der øger din trivsel

”Vi ved, at indflydelse på egne arbejdsopgaver giver bedre trivsel. Derfor håber jeg, at medlemmer på jobløn vil opleve, at den nye ret til selvstændig tilrettelæggelse kommer til at gøre en stor forskel for arbejdsglæden”
- Kent Petersen, tidligere formand for Finansforbundet

Nyt lønsystem

Det nye lønsystem afløser anciennitetslønsystemet. Det giver frem over virksomhederne mulighed for at bruge en del af overenskomstresultatet til lokale lønpuljer, der kan gives som individuelle løntillæg.

Det er ikke alle virksomheder, som benytter lokale lønpuljer. Din tillidsrepræsentant ved, om din virksomhed gør det.

Du har under alle omstændigheder ret til en lønsamtale med din chef. Det er en god ide at forberede sig til samtalen. Kig forbi vores lønpakkeberegner, hvor du kan sammenligne din løn med andre i lignende job.

Få viden til tiden

Med Viden til tiden får du håndplukkede artikler, blogposts, podcasts og videoer – samlet i overskuelige videnspakker. Du vælger selv emne og den tid, du har til rådighed.

Find din videnspakke