Menu luk

Eksempel med fritstillingsperiode på 3 måneder eller derunder

Nuværende ansættelse

Du er ansat i Bank Å med en månedsløn inklusiv faste tillæg på 42.000 kr.

Du bliver opsagt og fritstillet den 31. maj, med 3 måneders varsel, så du fratræder den 31. august. Dvs. din fritstillingsperiode løber fra 1. juni til 31. august, og du har ret til minimalerstatningen på 3 måneders bruttoløn.  

Bruttomånedslønnen i Bank Å beregnes således:  

Beskrivelse

Beløb

Månedsløn + faste tillæg [fx funktions- og specialisttillæg]

42.000 kr.

Arbejdsgivers pensionsbidrag (11,25%)

4.725 kr.

Fri telefon [den skattemæssige værdi du fratrækkes]

242 kr.

Fri bil [den skattemæssige værdi du fratrækkes]

0 kr.

Forsikringer* [den skattemæssige værdi du fratrækkes]

400 kr.

Bruttomånedsløn i alt

47.367 kr.

Samlet bruttoløn i fritstillingsperioden

142.101 kr.

* Med forsikringer henvises fx til: gruppelivsforsikring, ulykkesforsikring, tandforsikring og sundhedsforsikring. Eller andre forsikringer, hvor du fratrækkes den skattemæssige værdi.

Ny ansættelse

Du får nyt job hos Bank K den 1. juli til en månedsløn inklusiv faste tillæg på 55.000 kr.
Bruttomånedslønnen i Bank K er således:

Beskrivelse

Beløb

Månedsløn + faste tillæg [fx funktions- og specialisttillæg]

55.000 kr.

Arbejdsgivers pensionsbidrag (11,25%)

6.188 kr.

Fri telefon [den skattemæssige værdi du fratrækkes]

242 kr.

Fri bil [den skattemæssige værdi du fratrækkes]

0 kr.

Forsikringer* [den skattemæssige værdi du fratrækkes]

400 kr.

Bruttomånedsløn i alt det nye job

61.830 kr.

Samlet bruttoløn i fritstillingsperioden fra det nye job (2 måneder juli og august)

123.659 kr.

* Med forsikringer henvises fx til: gruppelivsforsikring, ulykkesforsikring, tandforsikring og sundhedsforsikring. Eller andre forsikringer, hvor du fratrækkes den skattemæssige værdi.

Beregning

Det er sådan set ikke relevant at anvende beregneren, fordi du er fritstillet i 3 måneder eller mindre, hvilket betyder, at du er berettiget til løn fra både Bank Å og Bank K. Det skyldes, at den arbejdsgiver, der opsiger dig altid er forpligtet til at betale dig op til 3 måneders fuld løn (minimalerstatningen) uanset om du finder et nyt job i fritstillingsperioden.

Beregningen af din samlede løn i fritstillingsperioden ser derfor således ud:
 

Beskrivelse

Beløb

Bruttoløn i fritstillingsperioden fra Bank Å
(juni, juli og august)

142.101 kr.

Bruttoløn i fritstillingsperioden fra Bank K
(2 måneder, juli og august)

123.659 kr.

Samlet bruttoløn i fritstillingsperioden

265.760 kr.