Menu luk

Eksempel med løn til gode

Hvordan beregner vi om du har løn til gode?

Nuværende ansættelse

Du er ansat i Realkreditinstitut X med en månedsløn inklusiv faste tillæg på 50.000 kr.

Du bliver opsagt og fritstillet den 31. januar, med 6 måneders varsel, så du fratræder den 31. juli. Dvs. din fritstillingsperiode løber fra 1. februar til 31. juli, og du har ret til 6 måneders bruttoløn, hvis du ikke finder et nyt job i fritstillingsperioden.  

Bruttomånedslønnen i Realkreditinstitut X beregnes således:

Beskrivelse

Beløb

Månedsløn + faste tillæg [fx funktions- og specialisttillæg]

50.000 kr.

Arbejdsgivers pensionsbidrag (11,25%)

5.625 kr.

Fri telefon [den skattemæssige værdi du fratrækkes]

242 kr.

Fri bil [den skattemæssige værdi du fratrækkes]

0 kr.

Forsikringer* [den skattemæssige værdi du fratrækkes]

400 kr.

Samlet bruttomånedsløn

56.267 kr.

Samlet bruttoløn i fritstillingsperioden

337.602 kr.

* Med forsikringer henvises fx til: gruppelivsforsikring, ulykkesforsikring, tandforsikring og sundhedsforsikring. Eller andre forsikringer, hvor du fratrækkes den skattemæssige værdi.

Ny ansættelse

Du får nyt job hos Bank Y den 1. april til en månedsløn inklusiv faste tillæg på 30.000 kr. Bruttomånedslønnen i Bank Y beregnes således:

Beskrivelse

Beløb

Månedsløn + faste tillæg [fx funktions- og specialisttillæg]

30.000 kr.

Arbejdsgivers pensionsbidrag (11,25%)

3.375 kr.

Fri telefon [den skattemæssige værdi du fratrækkes]

242 kr.

Fri bil [den skattemæssige værdi du fratrækkes]

0 kr.

Forsikringer* [den skattemæssige værdi du fratrækkes]

400 kr. 

Samlet bruttomånedsløn

34.017 kr.

Samlet bruttoløn i fritstillingsperioden fra det nye job
(4 måneder, april, maj, juni og juli)

136.068 kr.

* Med forsikringer henvises fx til: gruppelivsforsikring, ulykkesforsikring, tandforsikring og sundhedsforsikring. Eller andre forsikringer, hvor du fratrækkes den skattemæssige værdi.

Beregning

Dermed er det nu relevant at beregne om du har ret til løn udover minimalerstatningen på 3 måneders bruttoløn fra Realkreditinstitut X.

Regnestykket ser således ud:

Beskrivelse

Beløb

Samlet bruttoløn i fritstillingsperioden fra Realkreditinstitut X

337.602 kr.

Minimalerstatningen (februar, marts og april)

-168.801 kr.

Samlet bruttoløn i fritstillingsperioden fra Bank Y
(4 måneder, april, maj, juni og juli)

-136.068 kr.

Resultat

32.733 kr.

Ud fra oplysningerne har du ret til 32.733 kr. fra Realkreditinstitut X udover minimalerstatningen.