Menu luk

Kompetenceudvikling

Måske matcher jeres medarbejderes kompetencer endnu ikke helt den hastige udvikling, som sektoren oplever lige nu? Eller måske har I fastlagt en ny strategi og nye mål, som kræver andre kompetencer end tidligere? I givet fald kan Finansforbundet hjælpe med at understøtter jeres strategiske kompetenceudvikling. 

 

 • Eksempel på forløb

 • Situationen

  I har udfordringer i forbindelse med distancearbejde

  Situationen

  I har udfordringer i forbindelse med distancearbejde

  En HR-partner, leder eller tillidsrepræsentant henvender sig til os med et ønske om at få hjælp til at udnytte og understøtte distancearbejdet bedre.

 • Dialogmøde

  Vi holder et indledende møde

  Dialogmøde

  Vi holder et indledende møde

  Vi holder et indledende dialogmøde, hvor vi drøfter jeres behov, ønsker og forventninger til et samarbejde. ​

 • Interviews

  Undersøgende interviews med udvalgte personer

  Interviews

  Undersøgende interviews med udvalgte personer

  Vi samler indsigterne, identificerer de mest relevante indsatser og udarbejder et designforslag.

 • Præsentation af design

  Introduktion og tilretning af designforslaget med HR og ledelse

  Præsentation af design

  Introduktion og tilretning af designforslaget med HR og ledelse

  Vi evaluerer tilbagemeldingerne fra jer, udvælger de mest realiserbare ideer og gør konceptet klart til implementering.

 • Kursus målrettet jeres medarbejdere

  I arbejder konkret med indsatsområderne

  Kursus målrettet jeres medarbejdere

  I arbejder konkret med indsatsområderne

  Vi gennemfører de aftalte aktiviteter hos jer over en aftalt tidsperiode. Vi følger op på og justerer efter behov og gennemfører afslutningsvis en fælles evaluering af forløbet.

Den bedste kompetenceudvikling sker i samspillet mellem det strategiske niveau, det ledelsesmæssige niveau og medarbejderniveauet. Hos Finansforbundet vil en indsats have fokus på at identificere jeres kritiske kompetencebehov og at facilitere processer og dialoger på området samt pege på relevante udviklingsmuligheder og metoder til at komme i mål.

Vi tilbyder

 • hjælp til at identificere jeres kritiske kompetencebehov i forhold til den strategi og de mål, I ønsker at opnå
 • afklaring af jeres nuværende kompetenceniveau i virksomheden for at identificere hvilke kompetencer, I endnu mangler at udvikle 
 • opstilling af konkrete læringsmål for den kommende kompetenceudvikling
 • forslag til hvordan og hvor kompetenceudviklingen bedst kan foregå

Hos os kan I få hjælp til både at identificere jeres strategiske kompetencebehov samt forslag til selve processen for det videre kompetenceudviklingsarbejde

Vi kan fx hjælpe med

 • en udvikling henimod en mere digitaliseret og automatiseret hverdag for jeres medarbejdere, hvor fokus er på tilegnelse af kompetencer inden for IT og digitalisering
 • Kompetenceudvikling som giver jer mulighed for at få flere specialiserede medarbejdere på områder, I har og får brug for
 • et øget strategisk og digitalt mindset hos jeres ledere, som gør dem i stand til at udvikle f.eks. digitale forretningsmodeller
 • øget innovationskraft så I bliver bedre rustet i kampen om at have de bedste digitale ”covenience”-løsninger for bl.a. jeres kunder

Om Finansforbundets partnerskaber

I et partnerskab designer vi i samarbejde med den enkelte virksomhed indsatser og forløb målrettet virksomhedens behov. Undervejs står vi til rådighed med ressourcer, viden og kompetencer.

Den enkelte indsats sker i tæt dialog og samarbejde med virksomhedens ledelse og faglige repræsentanter. Vi inddrager desuden eksterne samarbejdspartnere og konsulenthuse, når det giver mening. 

Vi tilbyder partnerskaber i forbindelse med implementering af forskellige typer af organisatoriske forandringer. Fx

 • Trivsel
 • Kompetenceudvikling
 • Digital omstilling

Vil du vide mere?

29 80 88 85

Du er også velkommen til at kontakte konsulent Samuel Funk-Hansen  på sfh@finansforbundet.dk