Menu luk

Digital omstilling

Den stigende digitalisering og automatisering i finanssektoren kalder på nye måder at arbejde og organisere sig på. Udviklingen medfører, at gamle arbejdsfunktioner forgår, mens nye opstår. Her kan Finansforbundet hjælpe jer, så I både bevarer konkurrencedygtigheden og har medarbejderne med.

 

 

 • Eksempel på digital omstilling

 • Situationen

  I ønsker at give medarbejderne indblik i digitale tendenser

  Situationen

  I ønsker at give medarbejderne indblik i digitale tendenser

  I står over for nogle forandringer henimod en øget digitalisering og automatisering. Det vil berøre jeres medarbejdere, og I vil gerne have dem til hurtigt at tage ejerskab af forandringen. På vegne af jeres virksomhed henvender jeres HR-afdeling eller jeres tillidsrepræsentant sig til os.

 • Indledende møde

  Vi holder et møde med ledelsen

  Indledende møde

  Vi holder et møde med ledelsen

  I sætter flere ord på jeres situation, planer, udfordringer og ønsker. Via afklarende spørgsmål får Finansforbundet et uddybende billede af jeres intentioner og aktuelle situation i forhold til temaet - set med jeres øjne.

 • Udvidet møde

  Vi inddrager relevante medarbejdere og tillidsrepræsentanter

  Udvidet møde

  Vi inddrager relevante medarbejdere og tillidsrepræsentanter

  På mødet med relevante medarbejdere og tillidsrepræsentanter får vi belyst, hvilken form for oplæg/proces, som vil give mest mening for medarbejdergruppen. Fokus vil bl.a. være på, hvordan deres nysgerrig og interesse kan vækkes bedst muligt.

 • Kick off

  Seminar for hele virksomheden

  Kick off

  Seminar for hele virksomheden

  På seminardagen udfolder vi agendaen: De digitale tendenser og hvordan de påvirker jeres virksomhed og jeres job, roller, opgaver og kompetencer.

Vi har taget hul på en ny tidsalder. Med den følger en øget automatisering, digitalisering og brug af kunstig intelligens, som vil ændre arbejdsfunktioner for mange ansatte, ikke mindst finansansatte. Det kræver rettidig omstilling og nytænkning af sektorens virksomheder.

Fremadrettet vil der nemlig ikke kun være tale om automatisering af gentagne, manuelle arbejdsprocesser som set hidtil. En lang række opgaver vil i stigende grad blive løst af kunstig intelligens. Fx vil nogle mere kognitivt avancerede rådgivningsopgaver også kunne automatiseres.

Vi tilbyder

 • viden om de nyeste udviklingstendenser inden for automatisering, digitalisering og kunstig intelligens
 • inspiration til nye arbejdsfunktioner og karriereveje, som matcher udviklingen i den finansielle sektor
 • sparring i forbindelse med strategiske valg og udvikling af digitale forretningsmodeller
 • inspiration til de nye forretningsmuligheder, som fremtidens finansielle arbejdsmarked skaber
 • identificering af den kompetenceudvikling, som en digital omstilling vil medføre

Samarbejdet om digital omstilling skræddersyr vi specifikt til jeres virksomhed, så det matcher jeres aktuelle situation, behov og ønsker.

Vi kan fx hjælpe når

 • I ønsker hjælp til at facilitere en indledende dialog i jeres ledergruppe med fokus på at kortlægge virksomhedens digitale potentiale
 • I søger sparring om, hvordan I skal konkretisere, igangsætte og udarbejde en plan for implementeringen af en digital omstilling
 • I vil kortlægge hvilke specifikke arbejdsopgaver og -processer, I forventer at automatisere og digitalisere
 • I vil have inspiration til at øge det digitale mindset i virksomheden og til at gøre digitale tendenser og begreber mere jordnære og relevante for den enkelte medarbejder

Om Finansforbundets partnerskaber

I et partnerskab designer vi i samarbejde med den enkelte virksomhed indsatser og forløb målrettet virksomhedens behov. Undervejs står vi til rådighed med ressourcer, viden og kompetencer.

Den enkelte indsats sker i tæt dialog og samarbejde med virksomhedens ledelse og faglige repræsentanter. Vi inddrager desuden eksterne samarbejdspartnere og konsulenthuse, når det giver mening. 

Vi tilbyder partnerskaber i forbindelse med implementering af forskellige typer af organisatoriske forandringer. Fx

 • Trivsel
 • Kompetenceudvikling
 • Digital omstilling

Vil du vide mere?

29 80 88 85

Du er også velkomne til at kontakt konsulent Samuel Funk-Hansen på sfh@finansforbundet.dk