Menu luk

Netværk for PA`ere

Har du ambitioner om at udvikle dig selv og din arbejdsplads? Formålet med Finansforbundets netværksgruppe for PA´ere er, at du udveksler erfaringer og giver sparring om hverdagens udfordringer samt deler viden om aktuelle temaer med fagfæller.

I netværksgruppen for PA´ere har vi fokus på både din faglige og personlige udvikling.

For at lykkedes i dit virke som PA´er er det vigtigt, at du kontinuerligt udvikler dine kompetencer – både inden klassiske færdigheder som Microsoft pakken, kommunikation og administration men også inden for fx digital udvikling og forandringsledelse.

Lige så vigtigt er det også, at du udvikler dig inden for de ”bløde” kompetencer som arbejdsglæde, motivation, work-life-balance og facilitering af møder og arrangementer.

Netværksgruppen kigger på de trends og tendenser, som optager sektoren, så du også i fremtiden kan give den bedst tænkelige support til ledelsen og kan udvikle de supportkompetencer, som fremtidens finanssektor efterspørger.  

Samtidig kigger vi på medlemmernes daglige udfordringer, og hvordan vi sammen kan sparre og udveksle erfaringer til gavn for hele gruppen. 

Få viden og sparring på tværs af sektoren

Som PA´er er du en vigtig brik i en travl leders hverdag. Du jonglerer med kalendere og henvendelser og har ofte en rolle i at spille din leder god i dagligdagen. Du er ofte tæt på direktionens beslutninger og har typisk et godt indblik i den strategiske prioritering.
Derfor skal du kunne forholde dig kritisk, men også have en god forståelse af både forretning og ledelse. 

Dette og mere arbejder vi med i netværksgruppen. 

Ambitionen med møderne er at give dig som netværksmedlem kompetencer, så du også i fremtiden er en kompetent sparringspartner for din ledelse og samtidig give dig et fortroligt rum, hvor du kan dele ud af dine udfordringer og evt. få mulige løsningsforslag fra ligesindede.

Bliv medlem af netværksgruppen

Ønsker du at blive medlem af netværket, skal du skrive til Finansforbundets netværksteam på netvaerk@finansforbundet.dk Skriv gerne "Netværket for PA´ere" i emnefeltet og dit medlemsnr. 

Umiddelbart er det gratis at være medlem af netværket så frem, at du er medlem af Finansforbundet. Der kan dog komme egenbetaling ift. fx forplejning. Vi dækker heller ikke transport til og fra netværksmøderne.  

Netværksgruppen er for dig

Netværksgruppen er for dig, som er PA´er, chefsekretær, direktionsassistent, HR-medarbejder eller lignende. Din titel er ikke så vigtig, det er mere din funktion/faglige rolle i finanssektoren, der skal matche netværket.

Til dagligt understøtter du typisk ledelsen/topledelsen – en eller flere – og er ofte bindeled mellem ledelsen og den øvrige organisation i virksomheden. Dine opgaver er alt fra koordinering og typisk sekretærarbejde til at være støtte for ledelsen.

Dit arbejde kan ofte være forbundet med stor fortrolighed på forskellige niveauer. Du kan have personleansvar, men det er ikke et krav.

Er du Executive Assistant, har vi også en netværksgruppe til dig.

Netværksmøder i 2024

  • 30. januar 2024 i København
  • 30. april 2024 i København
  • 4. september 2024 (online)
  • 26. november 2024 i Aalborg

Møderne afholdes hos medlemmerne selv. 

Få en introduktion til netværket

Hør Elisabeth Åxman dele sin motivation for at danne et netværk, der samler PA'er fra den finansielle sektor for at inspirere og sparre hinanden.

Kontakt Netværksteamet på

32 66 13 68

Er du nysgerrig på denne eller en anden af vores netværksgrupper, kontakt Netværksteamet på netvaerk@finansforbundet.dk eller ring til os.