Menu luk

Netværk for MAB´er

Meld dig ind det nye netværk for Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer (MAB’er) og få faglig sparring, ny viden og inspiration fra ligesindede.

Vi kan nu tilbyde dig en plads i et faglig, fortroligt og uformelt netværk, der bliver professionelt faciliteret af en konsulent fra Finansforbundet i tæt samarbejde med dig som netværksmedlem.

Er du medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, og kan du føle dig alene i opgaven på medarbejdersiden? Oplever du, at det kan være svært at påvirke indholdet på bestyrelsesmøder, fordi de mere har karakter af ledelsesinformationsmøder, hvor du primært spørges, når det handler om bankfaglige spørgsmål eller konsekvenser for dine kollegaer, når forandringer ønskes gennemført? Kunne du godt tænke dig at have en skarpere påvirkning, når det gælder strategiske beslutning i bestyrelsesarbejdet?  

Det er der råd for nu, hvor du har mulighed for at vende problemstillinger fra arbejdet i jeres bestyrelse med andre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i et fortroligt og uformelt netværk med fokus på konkrete hverdagsudfordringer – hvordan arbejder andre MAB’er? Hvad er svært eller nemt? Hvad virker og hvad virker ikke? Og udveksling af “best practice”.

Dit udbytte som netværksmedlem

Et netværk er særligt kompetencegivende, fordi omdrejningspunktet er deltagernes behov, vanskeligheder og ønskede muligheder, som drøftes og faciliteres i et mere uformelt miljø. Modsat de kurser, temadage, webinarer som du måske allerede har deltaget på i din rolle som medarbejderrepræsentant i virksomhedens bestyrelse. Kurser mv., der har givet dig teori, værktøjer og metoder, men måske ikke konkret sparring på konkrete problemstillinger.

Konsulenten fra Finansforbundet hjælper med planlægning, afvikling og opfølgning hele vejen igennem, men du og de andre MAB-netværksmedlemmer fastsætter selv dagsordens indhold i relation til det, der optager jer. 

Du kan være med uanset, om du er nyvalgt eller erfaren, blot du bidrager med værdi til gruppen.

Sådan melder du dig i netværket

Er du interesseret i at være en del af netværket, skriv en mail til netvaerk@finansforbundet.dk

Dit udbytte og værdi som netværksmedlem

  • Du kan hente støtte, dele viden og erfaringer med andre MAB´er på tværs af den finansielle sektor.
  • Du får ny inspiration til at engagere og skabe bedre vilkår for dine kolleger.
  • Du får andre input til, hvordan andre principper for MAB-arbejdet også kan se ud.

Netværksgruppen er for dig, som

  • Har lyst til at involvere dig aktivt i netværket.
  • Ved, at du står stærkere ved at lære og udvikle dig i fællesskab med ligesindede MAB-kolleger
  • Ser muligheden for at kunne bringe daglige MAB-opgaver med ind i netværket for at finde løsninger i fællesskab.
  • Kunne have mod på at være med til at facilitere et af netværksmøderne i samarbejde med os.
  • Kan sætte den nødvendige tid af til at deltage i digitalt kickoff og netværksmøderne. 

Det praktiske

Næste netværksmøde afholdes til efteråret. Vi kommer med mere info snarest. 

Netværket er kun for aktive bestyrelses medarbejderrepræsentanter. Det er gratis for dig at deltage som medlem af Finansforbundet. Det vil sige, at vi dækker dine transportudgifter til og fra møderne efter gældende regler. 

Spørgsmål til netværket

Har du spørgsmål til netværksgruppen eller dets aktiviteter, kontakt konsulent Torben Folke Månsson på tlf. 24 79 11 30 tfm@finansforbundet.dk 

Kontakt Netværksteamet på

Er du nysgerrig på andre af vores netværksgrupper, kontakt Finansforbundets Netværksteam på netvaerk@finansforbundet.dk