Menu luk

Personlig gennemslagskraft for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Personlige gennemslagskraft kan have altafgørende betydning for, om du brænder igennem med dit budskab og i bliver en succes i din rolle som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem.

Det er vigtigt, at du selv tror på, at du har en værdi i bestyrelsesarbejdet og kan se, hvor du kan spille ind og bidrage. Hvis du selv er bevidst om din værdi, så vil andre også opfatte og opleve, at du har værdi.

Mennesker analyserer ubevidst hinandens kropssprog, og hvis man ikke selv tror på sit budskab eller på, at man spiller en vigtig rolle og kan bidrage, vil andre uden at vide hvorfor heller ikke rigtig tro på det. Har du derimod selvtillid og er modig, er det også den måde andre ubevidst vil opfatte dig på.

Kropsholdning

Kropsholdning kræver, at du er bevidst om din egen adfærd.

Det starter, før du træder ind i bestyrelseslokalet. Rank ryggen, kig op, skyd brystet frem, smil og tag en dyb indånding. Vær opmærksom på, at du bliver bedømt inden for de første syv sekunder. Giv et fast håndtryk, og kig de andre i øjnene, imens du hilser.

Måske tænker du, at selvfølgelig gør du det, men der er alligevel mange, som ubevidst glemmer det, når de er optaget af egne tanker og har fokus et andet sted.

Påklædning

Det er vigtigt, at du er bevidst om at klæde dig som dem, du skal være sammen med. Mennesket kan nemlig bedst lide at være sammen med andre mennesker, som minder lidt om dem selv, så derfor er det nemmest at falde ind i gruppen, hvis du så at sige passer ind.

Hvis din påklædning falder for meget ved siden af de andres, vil den få for stor betydning for, hvordan de bedømmer dig, og det er ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt. Hvis du vil skille dig ud i bestyrelseslokalet, så lad dine meninger, mod og evner være i fokus - ikke din påklædning.

Hvis du er i tvivl om hvordan de andre klæder sig, så gå efter et alment begreb i rekrutteringsbranchen, der hedder "det er nemmere at pille et slips af en mand, end at give ham det på". Med andre ord, det er bedre er være velklædt fra start og måske endda mere velklædt end de andre tunge bestyrelsesmedlemmer.

Mød op til tiden

Sørg for at møde op i god tid, inden mødet begynder. Ofte foregår der vigtig networking, allerede inden mødet er gået i gang. Det er også vigtigt, at du ikke virker forpustet og rundt på gulvet, fordi du kun lige nåede det til tiden.

Dem med det store overblik og dem, der kan holde fokus og være skarpe til mødet, er også i høj grad dem, der fik en god start på mødet. Hvis du kommer i god tid, har du også overskud til at sørge for at hilse på alle og dermed bidrage til den gode stemning.

Vær velforberedt

Sæt dig ind i dagsordenen før mødet. Så har du allerede haft mulighed for at tage stilling til det, I skal drøfte, og du virker velforberedt og professionel.

En vigtig del af bestyrelsesarbejdet er ikke kun at møde op, men også at forberede sig. Sørg for, at du har overblik, og vær sikker på, hvad mødet handler om. Hvis det ikke fremgår klart af dagsordenen, er det vigtigt at få afklaret i starten af mødet.

Er du møde- eller punktansvarlig, så sørg for at sikre dig, at alle bestyrelsesmedlemmer er helt skarpe på dagsordenen. Det sparer alle for en masse spildtid, og det er her, du kan få eventuelle misforståelser ryddet af vejen. Husk også at være præcis om, hvad der forventes af mødet, om der skal træffes beslutninger, eller om det kun er et orienteringsmøde. En god mødeleder er også skarp til at overholde tiden. Inddel gerne de forskellige emner i tidslommer, så I løbende kan tage status på, hvor langt I er, og om I overholder tiden.

Skab et godt klima til beslutning

En af bestyrelsens og ledelsens vigtigste opgaver er at træffe både små og store beslutninger. Hjerneforskning viser, at 95-99 procent af alle vores beslutninger er styret af vores dopaminniveau (se kilde nederst). Dopaminen er både et lykke- og et stresshormon, der gør, at vi kan få et lykkerush, når vi fx vinder en diskussion eller en forhandling, men hvis det modsatte er tilfældet, kan det også betyde, at stressniveauet stiger, og du går i kamp eller flugt mode.

Når du er i kamp mode, er du i en tilstand, hvor du føler dig presset, og derfor reagerer ud fra kroppens overlevelsesmekanisme. Det betyder, at du kan komme til at sige noget, du senere fortryder. Flugt mode kan være lige så skadeligt. Det er de situationer, hvor du får sved på panden, fugtige hænder og hjertet begynder at hamre. Der kan du heller ikke tænke klart og får bare lyst til at flygte ud af lokalet. I en forhandlingssituation kan det betyde, at du ikke står ved din beslutning eller det, du tror på, fordi det eneste din underbevidsthed tænker på er at komme ud af lokalet.

Så hvordan træffer du bedre beslutninger? Det gør du først og fremmest ved at være bevidst om dine beslutningsprocesser. Du kan fx følge disse råd for at sikre, at din hjerne er i balance, før du går ind i bestyrelseslokalet: 

  1. Kig på facts, før du er med til at træffe en beslutning. Hvad ved du med sikkerhed, og hvordan kan du eventuelt få mere viden? Kig også på de følelser, der er forbundet med beslutningen, og hvordan de matcher dine egne og virksomhedens værdier. En beslutning truffet på baggrund af følelser er en beslutning truffet ud fra egoets behov og derfor ikke nødvendigvis det bedste for virksomheden. Vær derfor åben overfor andre argumenter uden at være styret af dit eget behov for at vinde diskussionen eller forhandlingen.

  2. Ret fokus på dit åndedræt, så du ikke træffer beslutningen ud fra din indbyggede kamp-flugt-mekanisme, der er styret af urinstinkter og følelser. Ingen fornuftige beslutninger bliver truffet i den tilstand. Du kan komme i bedre balance, hvis du er velforberedt. Overvej din beslutning hjemmefra, og vend den eventuelt med dit bagland. Bliver du overrumplet og bedt om at være med til at træffe en beslutning på selve mødet, kan du spørge, om I kan få tid til at tænke over det.

  3. Lad dig ikke styre af negative følelser, der slører din dømmekraft. Men det er også vigtigt at turde træffe beslutninger velvidende, at du ikke altid kan vide, om det er den rette beslutning på sigt. I finansverdenen ændrer markedet sig hurtigt, og det kan være umuligt at forudsige udviklingen.

Kilde: Østergaard og Kirk, 2017, Sluk Emhætten – træn din hjerne og træf bedre beslutninger

For medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Som MAB’er har du en central position og rolle i virksomheden. Vi støtter dig i opgaven og sikrer, at du er rustet til at løse den.

Læs mere

Kontakt os

32 66 14 47

Du er velkommen til at ringe til Torben Folke Månsson, konsulent.

Du kan også skrive til tfm@finansforbundet