Menu luk

Stort løft i sektorens uddannelsesniveau

Uddannelsesniveauet for ansatte i pengeinstitutter og realkredit er under markant forandring. Erhvervsuddannelsen fylder mindre og mindre - til gengæld kommer der markant flere med en videregående uddannelse

11. mar. 2024
1 min
Af Klaus Mosekjær Madsen  
kmm@finansforbundet.dk

Nye opgavetyper og øgede kompetencekrav ændrer sektoren

I starten af 2008 havde 52 pct. af alle ansatte i pengeinstitutter og realkredit en erhvervsfaglig uddannelsesbaggrund. 15½ år senere i 2023 var andelen faldet til 26 pct. Og udviklingen stopper ikke. Ser man på de 30-39 årige i sektoren, er det kun 7 pct., som har en erhvervsfaglig baggrund.

Til gengæld er andelen med en videregående uddannelse eksploderet. I 2008 havde 32 pct. af de ansatte enten en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse.  I 2023 var andelen steget til 62 pct., og ser man på de 30-39 årige, er det hele 89 pct., som har en videregående uddannelse.

Det store uddannelsesløft er dels en konsekvens af generelt stigende kompetencekrav, dels et resultat af at opgavefordelingen har ændret sig markant. Mens antallet af filialer er mere end halveret fra 2008 til 2021, er der opstået nye opgaver inden for f.eks. IT og compliance.

Det betyder, at markant færre medarbejdere sidder med direkte kundekontakt i filialerne. Samtidig skønnes der i dag at være 5.000-6.000 ansatte, som arbejder med hvidvask og compliance, mens et sted mellem 6.000 og 7.000 ansatte har IT-relateret arbejde.

Datagrundlag

Data stammer fra en særkørsel fra Danmarks Statistik. Tallene er beregnet på baggrund af antal lønmodtagere i den kvartalsvise lønmodtagerbeskæftigelse.

Data er fra hhv. 1. kvartal 2008 og 3. kvartal 2023.

Kontakt

32 66 13 60

Klaus Mosekjær Madsen

Senior Økonom

kmm@finansforbundet.dk