Menu luk

Stabil beskæftigelse

Efter et voldsomt fald i kølvandet på finanskrisen, har antallet af fuldtidsbeskæftigede i pengeinstitutter og realkredit været forholdsvis stabil i de seneste 7 år. Medarbejdersammensætningen er dog under hastig forandring.

20. apr 2023
5 min
Af Klaus Mosekjær Madsen
kmm@finansforbundet.dk

Nedgangen i antallet af beskæftigede inden for pengeinstitutter og realkredit er stoppet. Mens hver 5. stilling forsvandt i perioden fra 2008 til 2015, har beskæftigelsen siden stabiliseret sig på et niveau lige under 40.000 fuldtidsstillinger.

Mens den samlede beskæftigelse ikke har ændret sig meget, er der dog sket store ændringer i medarbejdersammensætningen. I årene fra 2015 til 2022 er antallet af ufaglærte faldet 13 pct., og antallet af medarbejdere med en erhvervsuddannelse er faldet 35 pct. Til gengæld er antallet af personer med en lang videregående uddannelse steget 43 pct. Ligeledes er antallet af  medarbejdere med en kort og mellemlang videregående uddannelse vokset med mere end 25 pct.

Fuldtidsbeskæftigedes uddannelser i pengeinstitutter og realkredit

  2008 2015 2018 2019 2020 2021 2022
Ufaglært 7.327 4.416 3.926 3.847 3.519 3.314 3.851
Erhvervsuddannet 25.409 15.819 13.172 12.475 11.603 10.695 10.251
Kort videregående uddannelse 6.085 6.941 7.138 7.265 7.164 7.148 7.128
Mellemlang videregående uddannelse 5.214 6.029 7.090 7.471 7.546 7.717 7.739
Lang videregående uddannelse 5.019 5.982 7.907 8.397 8.607 7.772 8.548
Uoplyst 897 661 690 745 705 1.735 1.097
I alt 49.952 39.848 39.924 40.200 39.145 38.381 38.614

Key takeaways

1 ud af 5

hver femte stilling forsvandt

i perioden fra 2008 til 2015 inden for pengeinstitutter og realkredit, men siden da har beskæftigelsen været stabil

38.614

fuldtidsbeskæftigede er der i dag

i pengeinstitutter og realkredit

42%

er antallet af akademikere steget med siden 2015

Det giver i dag 8.548 fuldtidsstillinger

Data

Tallene er baseret på en særkørsel fra Danmarks Statistik og viser beskæftigelsen i 4. kvartal i det angivne år.

Kontakt

31 10 10 02

Klaus Mosekjær Madsen

Senior Økonom

kmm@finansforbundet.dk