Menu luk

Stabil beskæftigelse

Efter et voldsomt fald i kølvandet på finanskrisen, har antallet af fuldtidsbeskæftigede i pengeinstitutter og realkredit været stabil i de seneste 5 år. Medarbejdersammensætningen er dog under hastig forandring.

19. maj 2020
4 min
Af Klaus Mosekjær Madsen
kmm@finansforbundet.dk

Nedgangen i antallet af beskæftigede inden for pengeinstitutter og realkredit er stoppet. Mens hver 5. stilling forsvandt i perioden fra 2008 til 2015, har beskæftigelsen siden stabiliseret sig omkring 40.000 fuldtidsstillinger.

Nedgangen i beskæftigelsen dækker over en stor ændring i medarbejdersammensætningen. Mens antallet af ufaglærte er faldet med 40 pct., og antallet af medarbejdere med en erhvervsuddannelse er halveret fra 2008 til 2019, så er antallet af personer med en længerevarende videregående uddannelse steget med mere end 50 pct. Ligeledes har der været en betydelig stigning i antallet af medarbejdere med en kort og mellemlang videregående uddannelse.

Finanssektoren er under forandring på mange forskellige områder. Digitalisering, regulering, nye spillere på markedet og ændret forbrugeradfærd er alle medvirkende faktorer. 

Fuldtidsbeskæftigedes uddannelser  i pengeinstitutter og realkredit

  2008 2015 2016 2017 2018 2019
Ufaglært 7.327 4.416 4.328 4.147 3.923 4.361
Erhvervsuddannet 25.409 15.819 14.917 14.014 13.170 12.599
Kort videregående uddannelse 6.085 6.941 7.083 7.166 7.150 7.161
Mellemlang videregående uddannelse 5.214 6.029 6.468 6.829 7.062 7.180
Lang videregående uddannelse 5.019 5.982 6.768 7.379 7.860 7.841
Uoplyst 897 661 678 674 758 1.066
i alt 49.952 39.848 40.242 40.210 39.924 40.208

Key takeaways

1 ud af 5

hver femte stilling forsvandt

i perioden fra 2008 til 2015 inden for pengeinstitutter og realkredit, men siden da har beskæftigelsen været stabil

40.000

fuldtidsbeskæftigede er der i dag

i pengeinstitutter og realkredit og hvor den største gruppe fortsat har en erhvervsfaglig baggrund

56%

er antallet af akademikere steget med siden 2008

Det giver i dag 7.800 fuldtidsstillinger og sammensætningen af medarbejdere er altså under hastig forandring

Data

Tallene er baseret på en særkørsel fra Danmarks Statistik og viser beskæftigelsen i 4. kvartal i det angivne år.

Kontakt

31 10 10 02

Klaus Mosekjær Madsen

Senior Økonom

kmm@finansforbundet.dk