Menu luk

På forkant med fremtidens arbejdsmarked

Finansforbundet har udarbejdet en dybtgående undersøgelse af udviklingen på det finansielle arbejdsmarked. Undersøgelsen kortlægger udviklingstendenser og udgør fundamentet for vores arbejde med at sikre, at de ansatte er klædt på til fremtiden.

5. maj 2020
2 min
Af Josefine Boel Rasmussen  
jbr@finansforbundet.dk

IT og digitalisering er ikke en ny dagsorden i den finansielle sektor. Det er dog ikke kun digitalisering eller regulering, som forventes at drive markante forandringer i de finansielle virksomheder.

Ifølge en analyse som Hanne Shapiro Futures har foretaget for Finansforbundet, så forventes også ændringer i kundeadfærd og kundetillid at forandre værdiskabelsen i sektoren, og dermed også kompetencekravene hos medarbejderne. Her bliver blandt andet sociale og relationelle kompetencer væsentlige på det fremtidige arbejdsmarked.

Tre væsentlige udviklingstrends driver udviklingen i sektoren:

  • Digital transformation i form af nye avancerede teknologier, så som big data, datadrevet produktudvikling, og internet of things muliggør nye tilgange til kundebasen og forgriber kundernes behov
  • Ændrede markedsstrukturer og netværksbaserede forretningsmodeller. Den finansielle sektor undergår strukturelle forandringer drevet af internationale aktører, øget compliancekrav og nye samarbejdsmodeller
  • Ændret kundeadfærd- og behov og det bliver et konkurrenceparameter at holde styr på kunderejsen, at skabe unikke kundeoplevelser og et stigende antal kunder er åbne overfor andre ikke-finansielle leverandører

Udviklingen i sektoren og kundernes forventninger til digital service resulterer i at de finansielle virksomheder i deres mindset bevæger sig fra et produktperspektiv til et kundeperspektiv.

1

Digitale kompetencer handler om meget andet end IT

IT-specialisterne er den mindste gruppe, og det er vigtigt at fokusere på alle dem, der arbejder rundt om teknologierne som digitale brugere - den digitale transformation skaber efterspørgsel på relationelle kompetencer

2

Hierarkierne forsvinder og silofunktionerne nedbrydes

Virksomhederne bevæger sig væk fra silofunktioner, de organiserer arbejdet mere agilt, og det skaber et skifte henimod mere tværfunktionelle teams og organisationer - og kræver god ledelse og en nytænkning af HR

3

Ikke kun effektivisering men fokus på ny værdiskabelse

Hvis virksomhederne fokuserer snævert på besparelser i stedet for at investere i medarbejdere og ny værdiskabelse, så misser de muligheden for hvordan mennesker og teknologi sammen kan skabe unikke løsninger og forretningsudvikling

Skiftet i forretningsfokus kræver kompetencer indenfor empati, relationer og kundeforståelse. Digitalisering handler derfor om langt mere end behovet for IT-tekniske færdigheder. Det handler om hele den digitale transformation som på mange måder forandrer sektoren.

Finansforbundets analyse og interviews med 31 aktører fra den danske sektor viser et stigende behov for hybridprofiler, og at eftertragtede medarbejdere har en dyb faglighed inden for et eller måske to domæner, men som kombineres med tværgående kompetencer såsom kritisk tænkning, problemløsning, dataforståelse, sociale og relationelle kompetencer m.fl.

Finansforbundets analyse viser dog også, at langt fra alle virksomheder har en klar ide om, hvilke kompetencer, de får behov for i fremtiden. Og at det i lige så høj grad handler om at skabe de rette organisatoriske og ledelsesmæssige rammer for at kunne omstille og videreuddanne medarbejderne uafhængig af de behov, der måtte opstå. Det gælder blandt andet en HR-funktion som er langt tættere på forretningsstrategien.

Rapporterne fra Fremtidens Finansielle Arbejdsmarked findes i både kort og lang version.

Udviklingstrends i den finansielle sektor

Indsigter fra danske virksomheder

Resume - Udviklingstrends i den finansielle sektor

Resume - Indsigter fra danske virksomheder

Bagom undersøgelsen

I 2018 lavede Hanne Shapiro Futures i samarbejde med Finansforbundet en trend-analyse af fremtidens finansielle arbejdsmarked. Indsigterne er samlet i rapporten "Udviklingstrends i den finansielle sektor"

I forlængelse heraf gennemførte Hanne Shapiro Futures og Finansforbundet 31 interviews i 8 forskellige finansielle virksomheder. Indsigterne fra interviewene er samlet i rapporten ”Indsigter fra danske virksomheder”, som udkom i 2019. 

Kontakt

50 85 23 92

Josefine Boel Rasmussen 

Politisk koordinator 

jbr@finansforbundet.dk