Menu luk

Stigende optag på de finansielle uddannelser

Uddannelserne til finansøkonom og finansbachelor udgør en vigtig rekrutteringskilde til den finansielle sektor. Begge uddannelser er også populære blandt de studerende og har oplevet en stigning i optaget de senere år.

20. sep. 2023
2 min
Af SebastienBigandt  

Der er mange uddannelsesveje ind i finanssektoren. Det gælder særligt for de medarbejdere i sektoren, der kommer med en universitetsbaggrund inden for fx jura, økonomi og IT. Omkring 40 pct. af medarbejderne i pengeinstitutter og realkredit har en kort eller mellemlang videregående uddannelse. Den typiske uddannelsesbaggrund for disse medarbejdere er enten finansøkonom eller finansbachelor.

Finansøkonom

I 2023 blev der optaget 1921 studerende på finansøkonomuddannelsen. Uddannelsen har været kendetegnet ved et stigende optag siden 2013. I 2020 steg optaget på uddannelsen markant som del af en generel trend under pandemien, hvor optaget på de videregående uddannelser satte rekord. Alle Folketingets partier afsatte i 2020 midler til, at uddannelsesinstitutionerne kunne oprette 5.000 ekstra studiepladser i 2020 og 2021.

Uddannelsen til finansøkonom er en to-årig erhvervsakademiuddannelse. Undervisningen er praksisnær og foregår som holdundervisning, projekter, cases og virksomhedsbesøg.

Som en del af uddannelsen skal de studerende i tre måneders virksomhedspraktik.

De fleste studerende på uddannelsen blev i 2023 optaget på CPH Business (596 studerende), Erhvervsakademi Aarhus (260 studerende), Erhvervsakademi Dania (217 studerende).

Optaget på finansøkonomuddannelsen har ligget nogenlunde stabilt i perioden 2020 til 2023, mens det generelle optag på de videregående uddannelser er faldet ca. 12 pct. Uddannelsen er målt på optag den største uddannelse på erhvervsakademierne og den 8. største videregående uddannelse på tværs af erhvervsakademi-, professionsbachelor- og universitetsuddannelser.

Finansbachelor

I 2023 blev der optaget 986 studerende på finansbacheloruddannelsen. Optaget på uddannelsen er steget markant siden 2013, hvor optaget var 376 studerende.  Optaget til uddannelsen steg også markant under pandemien og toppede i 2021 med 1156 studerende. Efterfølgende er optaget fra 2021 til 2023 faldet med ca. 15 pct., mens det generelle optag på de videregående uddannelser er faldet med ca. 12 pct.

Professionsbachelor i finans varer 3.5 år og retter sig mod rådgivende og administrative funktioner i finansielle virksomheder.

Som en del af uddannelsen skal de studerende i praktik i seks måneder i en finansiel virksomhed.

De fleste studerende på uddannelsen blev i 2023 optaget på CPH Business (360 studerende), Erhvervsakademi Aarhus (250 studerende) og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (111 studerende).

Uddannelsen er målt på optag den 15. største videregående uddannelse på tværs af erhvervsakademi-, professionsbachelor- og universitetsuddannelser.

Kontakt

32 66 14 46

Sebastien Bigandt

Uddannelsespolitisk seniorkonsulent

sbi@finansforbundet.dk