Menu luk

Ny analyse: Kvinder tjener fortsat markant mindre end mænd

Kvinder tjener gennemsnitligt 15,8 pct. mindre end mænd, når de er ansat i et dansk penge- eller realkreditinstitut. Noget kan forklares ved forskelle i uddannelse, stillingstype og ledelsesansvar. Men når regnestykket er gjort op, står tilbage, at 7,1 pct. af lønforskellen mellem mænd og kvinder ikke kan forklares.

16. apr. 2024
2 min
Af Klaus Mosekjær Madsen  
kmm@finansforbundet.dk

Finansforbundet har bedt konsulenthuset HBS Economics om at undersøge lønforskellen mellem mænd og kvinder ansat i danske penge- og realkreditinstitutter. 

Analysen anvender den seneste viden fra forskningen om dekomponering af bruttolønforskelle, og bygger på samme metode, som også anvendes af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) til analyse af kønsmæssige lønforskelle på det danske arbejdsmarked.

På baggrund af faktiske lønoplysninger for 32.313 ansatte inden for penge-  og realkreditinstitutter, finder HBS en lønforskel mellem mænd og kvinder på 15,8 pct.  Altså tjener mænd gennemsnitligt 15,8 pct. mere end kvinderne.

En del af forskellen kan forklares - men ikke den hele. For finde forklaringer på lønforskellen har HBS Economics kontrolleret for følgende parametre:

 • Uddannelsesretning
 • Uddannelseslængde
 • Erhvervserfaring
 • Fravær
 • Region (arbejdssted)
 • Branche
 • Antal ansatte på arbejdssted
 • Arbejdstid
 • Personaleansvar
 • Arbejdsfunktion
 • Civilstatus
 • Børn
 • Barsel
 • Sygefravær
 • Jobskifte

Samlet kan 8,7 procentpoint af lønforskellen forklares ved de undersøgte parametre.  Størstedelen af forklaringen kommer af, at mænd gennemsnitligt har længere uddannelse, oftere har personaleansvar og i højere grad er ansat i stillingsfunktioner med højere løn. 

Men tilbage står, at 7,1 pct. af lønforskellen ikke kan forklares. 

Altså - som eksempel - når vi sammenligner en 37 årig mand og kvinde, der er privatkunderådgivere på fuld tid i Midtjylland, har en kort videregående uddannelse, 10 års erhvervserfaring, er ansat i en bank med mindst 1.000 ansatte, ikke har ledelsesansvar, er gift, har 2 børn, har skiftet job 2 gange og være på barsel lige længe og haft samme sygefravær - så tjener manden gennemsnitligt 7,1 pct. mere end kvinden.  Det er den lønforskel, der ikke kan forklares.

15,8 %

tjener mænd mere end kvinder i penge- og realkredit-institutter

7,1 %

af lønforskellen er ’uforklaret’

30 %

af lederne i den finansielle sektor er kvinder

Det viser analysen også:

 • Analysen viser, at sektoren har ”mande” – og ”kvindefunktioner”, hvor hvor mænd i højere grad besætter ledelsesstillinger og jobfunktioner, der giver høj løn.
 • Det er et tydeligt tegn på en uheldig kønsskævhed, når en stor lønforskel statistisk kan forklares ved forskelle i mænd og kvinders ledelses- og stillingsniveau.
 • Hvis kvinder havde samme fordeling blandt arbejdsfunktioner som mænd, ville de i gennemsnit tjene 5% mere og lønforskellen mellem kønnene ville være mindre. Havde kvinder samme personaleansvar som mænd, ville de i gennemsnit tjene 3 pct. mere.

 

Læs analysen her

Læs om hvordan Finansforbundet arbejder for at fremme ligeløn

Bagom undersøgelsen

Analysen tager udgangspunkt i Blinder-Oaxaca-dekomponeringsmetoden. Ved hjælp af metoden kan man beregne, hvor stor en andel af den observerede gennemsnitlige lønforskel mellem mænd og kvinder, der kan forklares af observerede forhold, som for eksempel uddannelse, arbejdsfunktion og erfaring på arbejdsmarkedet. Heraf kan man udlede, hvor stor en del af lønforskellen, der ikke umiddelbart kan forklares.

Kontakt

32 66 13 60

Klaus Mosekjær Madsen

Seniorøkonom

kmm@finansforbundet.dk