Menu luk

Flere trives - men hver femte er i risiko for stress

Hver femte medlem oplever stress i et omfang, som kan være helbredstruende. Samtidigt ligger den finansielle branche på en 9. plads over de mest stressede brancher i Danmark.

13. maj 2024
3 min
Af KarstenBøjesen  
kba@finansforbundet.dk

Finansforbundet gennemførte i marts 2024 en spørgeskemabaseret medlemsundersøgelse om stress og trivsel i den finansiellevsektor. Mere end 9000 medlemmer har deltaget.

Stress

19 pct. af medlemmerne føler sig hele tiden/ofte stressede. De befinder sig i risikozonen for at udvikle stress.  Siden 2019 er dette tal faldet med 7 procentpoint.

På en opgørelse over de 37 mest stressede brancher i Danmark ligger den finansielle sektor med de 19 pct. på en 9. plads.

Aldersgruppen 30-39 år har med 24 pct. den højeste andel af medlemmer med høj stress. Den ældste aldersgruppe på 60+ år har den laveste andel på 14 pct..

Det selvoplevede sygefravær er på 6,7 dage de seneste 12 måneder. Medlemmerne vurderer, at 2,1 dage af disse skyldes stress.

Trivsel

38 pct. af medlemmerne trives i høj grad i deres arbejde. Siden 2019 er dette tal steget med 7 procentpoint.

I perioden fra 2019 til 2024 giver ca. 20 pct. af medlemmerne udtryk for, at de trives i mindre grad/slet ikke.

Den positive udvikling i den høje ende af trivslen afspejler sig altså ikke i en tilsvarende positiv udvikling i den lave ende. 44 pct. af den yngste aldersgruppe på 20-29 år har høj trivsel. De øvrige
aldersgrupper ligger mellem 36 pct. og 38 pct.

Med 54 pct. har de ansatte med under ½ års ansættelse i nuværende job den største andel med høj trivsel.

Hjemmearbejde

Tre ud af fire medlemmer arbejder hjemme mindst én gang om ugen.

For hovedparten af medlemmerne er hjemmearbejde således blevet en helt naturlig del af hverdagen. Andelen af hjemmearbejdende, der arbejder 1-2 dage hjemme, er steget fra 65% i 2022 til 72% i 2024. Andelen med mere end to dages hjemmearbejde er faldet tilsvarende.

Præstationsmål

For 49 pct. af medlemmerne er præstationsmål et element i deres
arbejde. Der er tale om en stigning på 5 procentpoint siden 2020.
20 pct. af medlemmerne med præstationsmål svarer, at der anvendes individuelle præstationsmål i deres arbejde. Det er 3 procentpoint mere end i 2020.

Det er bemærkelsesværdigt, set i lyset af, at den største sammenhæng mellem stress og anvendelsen af præstationsmål er knyttet til de individuelle mål.

Teamorganisering

1 ud af 6 medlemmer arbejder i tværnationale teams (cross-border).
medlemmer, der trives i høj grad, er lavere blandt dem, der arbejder i tværnationale teams (24 pct.), sammenlignet med dem, der arbejder i nationale teams (40 pct.).

Hjemmearbejde er mere udbredt i tværnationale teams. Således arbejder 49 pct. af medlemmerne i tværnationale teams hjemmefra to dage eller mere om ugen, hvorimod det kun gør sig gældende for ca. 15 pct. af de ansatte i nationale teams.

Medlemmerne af tværnationale teams har markant mindre tillid til deres ledelse og føler sig langt mindre som en del af et stærkt fællesskab på deres arbejdsplads.

Bagom undersøgelsen

Denne trivselsundersøgelse er gennemført i marts 2024. 

Metode
Finansforbundets trivselsundersøgelser er baseret på 42 faste spørgsmål. To overordnede spørgsmål handler om stress og trivsel, og de resterende 40 spørgsmål er fordelt på 10 indikatorer, der omhandler de forhold, der kan være årsag til stress og/eller trivsel.

Langt den overvejende del af spørgsmålene er udviklet på baggrund af forskning.

Datagrundlag
Undersøgelsen er gennemført som en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af Finansforbundet. I alt har 9200 af Finansforbundets medlemmer deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 28.  Dataene er indsamlet i perioden fra 4. marts 2024 til 27. marts 2024.

Undersøgelsen er tidligere blevet gennemført i 2019 og 2022, hvilket gør det muligt at følge udviklingen over tid.

Ekstra spørgsmål
Udover de faste spørgsmål i trivselsundersøgelsen inkluderer undersøgelsen en række ekstra spørgsmål om aktuelle emner. I denne undersøgelse omfatter disse spørgsmål hjemmearbejde, fleksibilitet, teamorganisering, præstations-/resultatmål samt sygefravær.

Tidligere undersøgelser:

Kontakt

32 66 14 69

Karsten Bøjesen

Seniorkonsulent