Menu luk

Dataetik der virker

Dataetik har potentiale til at give Danmark en unik styrkeposition, men det kræver etiske spilleregler for, hvordan virksomheder og samfund må bruge data om kunder, medarbejdere og borgere

23. jun. 2023
3 min
 • Kristian Lind
 
lve@finansforbundet.dk

Vi lever i en verden, hvor virksomheders konkurrenceevne i stigende grad er afhængig af data. En verden, som lige om lidt er helt forandret igen i takt med, at udviklingen i brugen af kunstig intelligens (AI) eksploderer og får større og større indflydelse på vores samfund – på vores liv som borger, som medarbejder og som virksomhedsleder. 

Det er helt afgørende, at brugen af data understøtter øget trivsel og vækst, og det kan den, hvis teknologi bliver anvendt på gennemsigtig og ansvarlig vis. Vi mener, at en målrettet indsats med dataetik har potentiale til at blive en dansk konkurrencefordel. 

Ambitionen er, at ”Made in Denmark” bliver ensbetydende med, at digitale løsninger er ”Made with Ethics”. Men det kræver prioritering i virksomhederne og langt større politisk bevågenhed på området.

Og det kræver at vi sætter fornuftige etiske hjørneflag. Derfor lancerer DI Digital og Finansforbundet 10 fælles dataetiske anbefalinger:

Politiske anbefalinger

 1. Gode rammer for virksomheders arbejde med dataetik – i Danmark og i EU
 2. Dataetik som konkurrenceparameter
 3. Lav en målrettet indsats, der skal accelerere virksomhedernes arbejde med dataetik
 4. Skab en sammenhængende uddannelsesindsats for digitale kompetencer og teknologiforståelse
 5. Privacy by design og dataetik som dansk styrkeposition

Anbefalinger til virksomheder

 1. Dataetik bør forankres i ledelsen
 2. Brug eksisterende værktøjer
 3. Medarbejderinddragelse sikrer tillid og tryghed på arbejdspladsen
 4. En dataetisk politik for indsamling og brug af medarbejderdata
 5. Opkvalificering i dataetik, ansvarlig brug af data og nye teknologier

Læs mere om alle anbefalingerne

Dataetik spiller en vital rolle for vores digitale tillid til teknologi- og dataanvendelse. Vi skal kunne stole på, at både private og offentlige digitale løsninger bliver brugt på en ansvarlig, sikker og retfærdig vis.

Der ligger en fælles opgave i, at den tillid ikke sættes over styr. En opgave, der skal løftes
af politiske beslutningstagere, virksomheder og brancheorganisationer. 

Det vil vi selv gøre

DI Digital og Finansforbundet understøtter og bidrager aktivt til implementeringen af ovenstående anbefalinger. Derudover vil Finansforbundet og DI Digital arbejde for at gennemføre følgende konkrete initiativer:

 1. Uddeling af dataetisk pris
 2. Vejledning af virksomheder
 3. Etablering af et leverandørnetværk for ansvarlig digitalisering, der skal arbejde med at omsætte dataetiske principper til praktiske principper med reel forretningsmæssig værdi
 4. Skabe dialog og balancerede løsninger til anvendelse af medarbejderdata og digitale HR- og ledelsesredskaber i lovgivning og aftalesystemet.

Bagom anbefalingerne

De 14 anbefalinger er formuleret i regi af Strategisk Dataetisk Forum.

Et forum, hvor topledere fra dansk erhvervsliv, brancheorganisationer og arbejdsmarkedets parter har udforsket, delt og diskuteret centrale dataetiske spørgsmål og dilemmaer.

Medlemmerne af Dataetisk Forum er:

 • Kent Pedersen, formand, Finansforbundet
 • Andreas Holbak Espersen, fungerende branchedirektør, DI Digital
 • Aske Nydam Guldberg, fungerende formand, IDA
 • Camilla Kampmann, software salgsdirektør, IBM Denmark
 • Christian Visti Larsen, co-founder og adm. direktør, NewBanking
 • Henrik Ernlund Petersen, forhenværende adm. direktør, SAS Institute
 • Lars Twersted, managing partner, Will & Agency
 • Michael Busk-Jepsen, digitaliseringsdirektør, Finans Danmark
 • Mikael Ekman, direktør for politik og strategi, Microsoft Danmark & Island
 • Monika Juul Henriksen, adm. direktør Danmark, GlobalConnect
 • Sanne Fredenslund, bankdirektør, Nordea
 • Simon Tøgern, sektorformand, HK Privat
 • Thomas Brenøe, vicedirektør, Forsikring & Pension
 • Ulrik Falkner Thagesen, adm. direktør, E-Boks

Kontakt

32 66 14 06

Lucia Lyng Velasco

Erhvervspolitisk konsulent

lve@finansforbundet.dk