Menu luk

Årsregnskaber: Rekordår for bankerne

2023 var et rekordår for de danske pengeinstitutter. Særligt en stigning på 59 pct. i netto renteindtægter sikrede sektoren det største overskud nogensinde

13. sep. 2023
10 min
Af Klaus Mosekjær Madsen  
kmm@finansforbundet.dk

Nu hvor de første kvartalsregnskaber for 2024 begynder at melde sig, har Finansforbundet taget et samlet blik på, hvordan det gik sektoren i 2023.

Analysen bygger på årsregnskaberne for 41 danske pengeinstitutter.

Samlet tjente pengeinstitutterne 56,1 mia. kr. før skat i  2023. Det var en fordobling af overskuddet fra 2022 - selv når man ser bort fra Danske Banks hensættelser i 2022 på 13,8 mia. kr. til Estlands-sagen.

Renter, kursregulering og lave nedskrivninger trækker op. 

Bankernes rekordregnskab skyldes først og fremmest en eksplosiv stigning i netto  renteindtægter, som med indtægter for 55,1 mia. kr. ligger hele 59 pct. over 2022 og næsten dobbelt så højt, som i årene 2017-2021.

Til gengæld falder gebyr- og provisionsindtægterne med godt 2 mia. kr. til 26,1 mia. kr. Det er dog stadig det tredje højeste niveau nogensinde.

Udgifter til personale og administration stiger relativt svagt med 4,2 pct. til 46,8 mia. kr., mens kursreguleringerne viser en sjældent højt niveau med indtægter på 11,0 mia. kr. Samtidig nyder sektoren fortsat godt af historisk lave nedskrivninger på udlån, som trods en lille stigning i forhold til 2022 lander på beskedne 960 mio. kr.

Alt i alt løftes bundlinjen derfor markant til et niveau, som er næsten 50 pct. højere end den tidligere rekord fra 2017. Det betyder, at de 41 banker har et samlet overskud på 56,1 mia. kr. før skat. Efter skat lander resultatet på 46,7 mia. kr.  

Høj egenkapitalforrentning for alle pengeinstitutter

Den gennemsnitlige - ikke vægtede - forretning af egenkapitalen før skat lander på 17,2 pct. for de 41 pengeinstitutter. Det er det højeste niveau nogensinde.

Gennemsnittet dækker over, at de største pengeinstitutter i gruppe 1 og 2 har det højeste afkast omkring 19-20 pct. Det er omtrent en fordobling i forhold til 2022. 

De mindre pengeinstitutter i gruppe 3  og 4 opnår dog også en høj gennemsnitlig egenkapitalforrentning på henholdsvis 16,6 og 14,2 pct. Ser man på udviklingen i forhold til 2022, er der tale om mere end en 3 dobling af resultatet.

Kommentar:

2023 var på mange måder det perfekte år for de danske banker. Toplinjen blev historisk høj takket været pæne gebyr- og provisionsindtægter og en eksplosion i renteindtægterne. Samtidig nød sektoren godt af en stabil samfundsøkonomi med få konkurser og kapitalmarkeder med fine afkast.

I 2024 forventer bankerne et lidt lavere resultat, men ser man på historikken de seneste år, er der en tendens til, at bankerne opjusterer markant i løbet af året, og et resultat tæt på 2023 niveau må derfor anses for at være inden for rækkevidde. Det underbygges af de seneste meldinger fra bankerne, hvor f.eks. Nordeas 1. kvartalsregnskab for 2024 overgik forventningerne og Nykredit har opjusteret forventningerne til året med 1 mia. kr.  blandt andet på grund af bedre udsigter på kapitalmarkederne. 

Klaus Mosekjær Madsen, Senior Økonom, Finansforbundet

Netto renteindtægter

Stiger med 59 pct. i forhold til 2022

Nedskrivninger på udlån

Er fortsat lave og ender på 960 mio. kr. i 2023.

Egenkapitalforretning før skat

Ender historisk højt med et ikke vægtet gennnemsnit på 17,2 pct.

Tabel 1: Udvalgte regnskabsposter

Mia. kr. 2021 2022 2023
Netto renteindtægter 28,5 34,6 55,1
Udbytte af aktier mv. 0,8 1,0 0,9
Netto gebyrer og provisionsindtægter 27,8 28,3 26,1
Netto rente- og gebyrindtægter 57,1 64,0 82,2
Udgifter til personale 26,3 26,6 28,9
Udgifter til administration 16,4 17,8 17,4
Udgifter til personale og administration i alt 43,1 44,9 46,8
Kursreguleringer i alt 7,1 3,6 11,0
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender  -1,5 0,7 1,0
Resultat før skat 32,4 14,3 56,1

Danske Bank hensættelser vedr. Estlandssagen 

0,0 13,8 0,0
Resultat før skat ekskl. Danske Banks Hensættelser vedr. Estlandssag 32,4 28,1 56,1

Tabel 2: Gennemsnitlig egenkapitalforrentning før skat

  2019 2020 2021 2022 2023
Gruppe 1 9,2% 6,5% 12,3% 10,7% 20,0%
Gruppe 2 12,2% 8,4% 14,1% 9,7% 19,2%
Gruppe 3 9,8% 3,2% 9,1% 4,7% 16,6%
Gruppe 4 8,6% 4,7% 7,0% 4,2% 14,2%
Gennemsnit alle pengeinstitutter 10,1% 4,9% 10,2% 6,4% 17,2%

Datagrundlag

Data er baseret på regnskabstal indsamlet af BankResearch for Finansforbundet.  

Regnskabstal er baseret på pengeinstitutters moderselskab. 

Pengeinstitutter som indgår i analysen er opdelt på gruppestørrelse efter Finanstilsynets grupperingmetode frem til og med 2022, hvor gruppe 1 har arbejdende kapital over 75 mia. kr., gruppe 2 har arbejdende kapital over 15 mia. kr., gruppe 3 har arbejdende kapital over 1 mia. kr. og gruppe 4 har arbejdende kapital under 1 mia. kr..

De pengeinstitutter som indgår i analysen er:

 • Andelskassen Fælleskassen
 • Arbejdernes Landsbank
 • Borbjerg Sparekasse
 • Danske Andelskassers Bank
 • Danske Bank
 • Djurslands Bank
 • Dragsholm Sparekasse
 • Faster Andelskasse
 • Frørup Andelskasse
 • Frøslev-Mollerup Sparekasse
 • Fynske Bank
 • Hvidbjerg Bank
 • Jyske Bank
 • Klim Sparekasse
 • Kreditbanken
 • Lollands Bank
 • Lægernes Bank
 • Lån & Spar Bank
 • Merkur Andelskasse
 • Middelfart Sparekasse
 • Møns Bank
 • Nordfyns Bank
 • Nykredit Bank
 • PenSam Bank
 • Ringkjøbing Landbobank
 • Rønde Sparekasse
 • Skjern Bank
 • Spar Nord Bank
 • Sparekassen Balling
 • Sparekassen Bredebro
 • Sparekassen Djursland
 • Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn
 • Sparekassen Kronjylland
 • Sparekassen Sjælland-Fyn
 • Sparekassen Thy
 • Sydbank
 • Sønderhaa-Hørsted Sparekasse
 • Vestjysk Bank
 • Rise Sparekasse
 • Sparekassen Danmark
 • Sydjysk Sparekasse

Kontakt

32 66 13 60

Klaus Mosekjær Madsen

Senior Økonom

kmm@finansforbundet.dk