Menu luk

Få fleksjob i finans

De danske penge- og realkreditinstitutter ligger helt i bund, når man ser på antallet af fleksjobbere pr. 1.000 ansatte.

2. jan. 2024
1 min
Af Klaus Mosekjær Madsen  
kmm@finansforbundet.dk

På baggrund af tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har Finansforbundet set på antallet af fleksjobbere inden for penge- og realkreditinstitutter under den nye fleksjobordning, der trådte i kraft 1. januar 2013. Tallene er ikke just positiv læsning. 

I bunden af bunden

De danske penge- og realkreditinstitutter havde i 2. kvartal 2023 ansat 150 personer i fleksjob.

Med en beskæftigelse på 40.940 personer giver det en andel på 3,7 fleksjobbere pr. 1.000 ansatte. Det er markant lavere end den øvrige del af den finansielle sektor, hvor antallet af fleksjobbere lå på 324 ud af 49.328 beskæftigede - svarende til 6,6 fleksjobbere per 1.000 ansatte.

De danske penge- og realkreditinstitutter er altså markant dårligere til at oprette fleksjob end den øvrige del af den finansielle sektor - og det til trods for, at den finansielle sektor i forvejen ligger i bunden, når man ser på viljen til at etablere fleksjob.

På det samlede danske arbejdsmarked var der 79.211 fleksjob i 2. kvartal 2023. Sammenholdt med en samlet beskæftigelse på godt 3 mio. personer giver det 26,4 fleksjob pr. 1.000 ansatte.

Det vil sige, at sandsynligheden for at få et fleksjob er over 7 gange større på det danske arbejdsmarked end i et dansk penge- og realkreditinstitut.

Datagrundlag

Data for fleksjobbere er baseret på et særtræk fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Data vedrører fleksjobbere under ny ordning - det vil sige fleksjob oprettet efter 1. januar 2013. Data er opgjort på måneder. Tallet for 2. kvartal 2023 tager derfor udgangspunkt i niveauet for maj 2023.

Data for beskæftigelse er baseret på en særkørsel fra Danmarks Statistik for den kvartalsvise lønmodtagerbeskæftigelse. 

Kontakt

32 66 13 60

Klaus Mosekjær Madsen

Senior Økonom

kmm@finansforbundet.dk