Menu luk

Anbefalinger til bedre iværksætteri

I Danmark har vi store ambitioner for iværksætteri. Desværre er der for få af vores iværksættere, som formår at skabe vækstvirksomheder. Vi skal blive bedre til at arbejde sammen om at indfri det potentiale, der ligger i de store mængder ressourcer, som vi allerede har i både vores uddannelsessystem og i virksomhederne.

19. maj 2020
2 min
Af SuneLundtoft  
slu@finansforbundet.dk

Iværksætterkommissionens anbefalingsrapport

I genoprettelsen af dansk økonomi efter COVID-19 er det vigtigt, at vi sætter ind de helt rigtige steder. Iværksætteri er et af disse steder. Iværksættere og nye virksomheder er nemlig afgørende for fremtidens vækst og jobskabelse i det danske samfund og bidrager med betydelig produktivitet og innovationskraft. 

Initiativer for iværksættere eksisterer allerede i dag, men indsatserne synes at være forholdsvis enkeltstående og uden fælles retning. Måske er det grunden til, at Danmark endnu har til gode at opleve en bæredygtig iværksættervækst og udviklingen af skalerbare start-ups? 

I 2019 nedsatte Akademikerne og Finansforbundet en såkaldt Iværksætterkommission. Kommissionen har sat en bredere kreds af organisationer, myndigheder og iværksættere stævne for at diskutere, hvordan Danmark kan skabe et attraktivt miljø for iværksættere.

Der er identificeret fem temaer, der har en særlig relevans for dansk iværksætteri. De fem temaer er:

 1. Tværfaglige iværksætterteams 
 2. Kapital og risikovillige investeringer
 3. Mentorordninger og strategisk samarbejde
 4. Rekruttering og talentudvikling i start-ups
 5. Internationalisering og globale vækstmuligheder 

Iværksætterkommissionens forslagskatalog

 

Iværksætterkommissionens løsningsforslag - kort fortalt

 • Indførsel af hackatons på alle videregående uddannelsesinstitutioner
 • Midler til fremme af iværksætteraktiviteter på tværs af fag  
 • Flere midler til early-stage investeringer
 • Etablering af en grøn iværksætterpulje 
 • Flere pensionsmidler som risikovillig kapital til start-ups
 • Mere ekspertise og rådgivning om børsnoteringer af early-stage start-ups
 • Team-mentor-ordninger indføres i fremtidens Erhvervsfremmesystem
 • Midler afsættes til udvikling og drift af team-mentor-programmer
 • Løntilskud til ansatte i start-ups i op til et år
 • Etablering af udlånsprogram mellem start-ups og etablerede virksomheder
 • Etablering af eksportpilotordning med løntilskud til små virksomheder 
 • Videreførelse af Nordic Scalers programmet

 Iværksætterkommissionen 

 

Key takeaways

80%

af nettojobskabelsen i Danmark skabes af nye virksomheder

Det er sammenlignet med etablerede virksomheder, som nedlægger flere job, end de skaber

Nr. 25

ligger Danmark indenfor finansiering af små og mellemstore virksomheder

Ifølge tal fra World Economic Forums konkurrencerapport fra 2019, og hvor vores nordiske nabolande Sverige, Norge og især Finland klarer sig langt bedre

92%

af små virksomhedsejere mener, at mentorer har indflydelse på virksomhedernes overlevelse

Opstartsperioden for iværksættere betegnes ofte som "make-or-break" perioden, og ifølge amerikanske FORBES vurderer godt 92 pct. af små virksomhedsejere, at mentorer har en direkte og meget positiv indflydelse på virksomhedernes vækst- og overlevelsesmuligheder

Bagom Iværksætterkommissionen

Finansforbundet og Akademikerne har nedsat en kommission for iværksætteri. Formålet med Kommissionen er at samle en kreds af interessenter fra vidensiværksætter-miljøet i Danmark til at udvikle politiske forslag til, hvordan vi kan bringe Danmark i front internationalt ved at skabe et attraktivt fagligt miljø for vidensiværksættere. 

Medlemmerne af kommissionen tæller blandt andet Mette Reissmann (S), Thomas Damkjær Petersen (IDA), Kim Escherich (IBM), Jes Broeng (DTU), Camilla Kerlauge (Spenderlog), Emil Fuglsang (Matter Pension), Anne Skare Nielsen (Future Navigator) m.fl. 

Kontakt

27 47 40 20

Lucia Lyng Velasco

Erhvervspolitisk konsulent

ive@finansforbundet.dk