Menu luk

Anbefalinger om kompetencekrav til finanstop kan ramme skævt

Finanstilsynet anbefaler, at direktionsmedlemmer og nøglepersoner i store pengeinstitutter skal have mindst ti års erfaring. De rejser en række problemer blandt andet i forhold til at sikre mangfoldighed og nytænkning.

7. aug 2020
4 min
Af Jesper Bo Nielsen
jn@finansforbundet.dk

Hvilke krav til erfaringer og kompetence skal vi stille til nøglepersoner i finansielle virksomheder?

Det er det overordnede spørgsmål, som et fagudvalg, der blev nedsat i 2018 efter en bred politisk aftale om styrkelse af finanssektorens ledelseskompetencer som led i indsatsen på bl.a. hvidvaskområdet, har haft til opgave at besvare.

Udvalget består af repræsentanter fra Finanstilsynet og Erhvervsministeriet, universiteterne samt finanssektoren og står bag den rapport, som Finanstilsynet i sommeren 2020 har udsendt som ’Anbefalinger til fastlæggelse af kompetence- og erfaringskrav samt ansvarsområder’.

Finansforbundet har sendt høringssvar til Finanstilsynet, og de mest centrale elementer er:

Bedre beskyttelse af nøglepersoner er godt – men man kan gøre mere
Det er vigtigt, at kredsen af nøglepersoner, som for eksempel de hvidvask- og complianceansvarlige, gives optimale betingelser for at udføre deres hverv med den nødvendige uafhængighed og gennemslagskraft.

Derfor er det meget positivt, at rapporten foreslår reglerne ændret, så de compliance- og hvidvaskansvarlige kun kan afsættes med bestyrelsens samtykke på samme måde, som tilfældet er for risikoansvarlige.

Men man kunne gøre endnu mere: En supplerende sikring af uafhængigheden kunne være, hvis der også blev indført bestemmelser om tilbagevendende rapporteringer direkte til virksomhedens bestyrelse, eventuelt uden direktionens deltagelse. Et yderligere løft i forhold til uafhængighed af daglig ledelse ville være, hvis nøglepersonerne blev udpeget direkte af virksomhedens bestyrelse, som tilfældet fx er for den interne revisor.

Virksomhedens nøglepersoner er jo alle i den position, at de skal kunne levere utilsløret kritiske afrapporteringer, som også kan vedrøre direktionens dispositioner, når det er påkrævet.

Krav til direktionens kompetence kan koste på mangfoldigheden
Som noget nyt sætter rapporten bl.a. specifikke anbefalinger på perioder for praktisk relevant erfaring, så f.eks. en administrerende direktør i et SIFI skal have mindst 10 års praktisk erfaring relateret til den pågældende finansvirksomheds forretningsmodel, deraf en signifikant andel i en ledelsesrolle. For andre medlemmer af direktion og topledelse gælder krav om en 5-årsperiode med praktisk erfaring og faglig ledelseserfaring. For ikke-SIFI’er er de tilsvarende krav 5 år for CEO’en og 3 år for øvrige direktionsmedlemmer.

Det kan give en række udfordringer ift. mangfoldighed i ledelserne, herunder blandt andet i forhold til den allerede udtalte underrepræsentation af kvinder i virksomhedernes øvre ledelseslag.

Hvis der fokuseres for enøjet på, at en kandidat til en toplederstilling skal have langvarig topleder-erfaring fra samme eller identisk virksomhed, bliver det meget svært at finde f.eks. kvindelige kandidater, der opfylder kriterierne. Problemet er naturligvis størst i SIFI'er, men også for de mindre banker kan kravet om 5 hhv. 3 års ledelseserfaring være en barriere.

Sektoren risikerer at lukke sig om sig selv
Kravene kan også give problemer med at tiltrække kvalificerede kandidater fra andre brancher, der, på trods af at de besidder yderst brugbare kvalifikationer på meget højt niveau, ikke kan leve op til de formelle åremålskrav.

Det er derfor vigtigt, at der også fokuseres på, at de nødvendige kompetencer også kan erhverves på anden måde end via formel ledelseserfaring i et givet antal år. Risikoen er, at dygtige folk søger andre brancher, hvor der ikke stilles samme rigoristiske krav, og at topkvalificerede kandidater fra andre brancher undlader at søge mod den finansielle sektor, hvilket hæmmer muligheden for fornyelse i de finansielle virksomheders ledelsesstruktur. Og det vil være et tab, ikke kun for finanssektoren, men også i et samfundsperspektiv.

Rapporten fra Finanstilsynet

Rapporten indeholder en lang række anbefalinger til kompetence- og erfaringskrav samt ansvarsområder for medlemmer af direktion og nøglepersoner i de finansielle virksomheder.


Anbefalinger til fastlæggelse af kompetence- og erfaringskrav samt ansvarsområder

 

Key Takeaways

Positivt med styrkelse af kompetencerne

Det er positivt, at rapporten sætter fokus på styrkelse af kompetencerne for centrale funktioner i de finansielle virksomheder.

Øget uafhængighed til nøglepersonerne

Nøglepersonerne skal have øget deres uafhængighed af direktionen, idet deres beslutninger kan komme i skudlinjen i nøglepersonernes afrapporteringer.

Kompetencekrav kan koste på mangfoldigheden

Der må ikke enøjet fokuseres på åremålskrav for direktører. Det kan hæmme ligestilling, diversitet og nødvendige fornyelser i de finansielle virksomheders direktioner.

Kontakt

32 66 14 74

Jesper Bo Nielsen

Chief Regulatory Officer

jn@finansforbundet.dk