Menu luk

Det går fremad med trivslen – men situationen for hver femte er dybt uholdbar

Den gode nyhed først: Det går faktisk fremad med trivslen i sektoren. Den dårlige er til gengæld, at hver femte er stresset i så høj grad, at det udgør en helbredsrisiko. Og det er simpelthen ikke godt nok.

Dorrit Brandt, Formand i Finansforbundet

Hver femte kollega i sektoren oplever stress i et omfang, som kan være helbredstruende. Det er et problem, som endnu ikke er løst godt nok. Arbejdet med at finde løsninger må og skal prioriteres af arbejdsgiverne. Og vi er mere end klar til samarbejde om sagen.

I vores helt friske undersøgelse ser vi en ret stor forskel mellem virksomhederne. Det viser, at man faktisk kan gøre noget i den enkelte virksomhed. At ledelse og konkrete initiativer betyder noget for trivsel og for stress. 

Helt overordnet går det faktisk fremad med trivslen. De gode eksempler og initiativer skal vi have frem i lyset og lære af. Ikke blot som inspiration og opfordring, men som et meget tydeligt krav til arbejdsgiverne om at tage problemet og den videre indsats for et holdbart arbejdsliv dybt alvorligt. 

"Vi har simpelthen ikke råd til at lade være – og det har virksomhederne heller ikke".
- Dorrit Brandt, Formand i Finansforbundet

Stress har enorme omkostninger for vores samfund, som AE-rådet senest har opgjort til 55 mia kroner. Og faktisk endnu vigtigere: De personlige konsekvenser for dem, det rammer. For kolleger og familier. 

Derfor skal vi også glæde os over, at der er noget, der lader til at virke. Men budskabet skal også være helt klart og tydeligt: Vi er meget langt fra at være i mål. Vi har brug for, at alle initiativer, der kan mindske stressniveauet, kommer frem i lyset og ikke forbliver forretningshemmeligheder. 

Alle har ret til et job med trivsel

Hvordan skaber vi god trivsel, når arbejdslivet er under konstant forandring? Og hvilke læringer og initiativer skal vi gøre brug af, for at sikre både fællesskab og fleksibilitet? Få viden og inspiration her.

Læs mere