Menu luk

Anbefaling 5: HR-processer bør have et gennemsyn

HR-afdelingen er en vigtig medspiller, når det handler om at sikre en bedre kønsbalance i virksomheder.

HR-afdelingen er en vigtig medspiller, når det handler om at sikre en bedre
kønsbalance i virksomheder. HR- og rekrutteringsprocesser skal derfor kigges grundigt efter i sømmene. Det er essentielt, at alle kritiske nøgleprocesser bliver gennemgået for strukturelle barrierer – såkaldte bias, som ubevidst både fremmer og ekskluderer visse medarbejdere – i forhold til rekruttering, forfremmelser og karriereudviklingsprocesser.

I en systematisk proces skal alle disse barrierer fjernes, og justeringer skal indarbejdes. Et eksempel kan være at fjerne billeder, navne og personlige oplysninger i jobansøgninger. Desuden
bør alle stillinger blive slået op, og klare kriterier for forfremmelse bør nedskrives. Det vil eliminere uklarhed om, hvordan forfremmelser foregår.

Læs sidste anbefaling: Klar kommunikation hjælper forandringer på vej

Læs mere i den fulde rapport

”Jeg oplever en kæmpe forskel i, hvordan mænd og kvinder leder. Den forskel er en styrke, som ikke udnyttes, når kvinderne ikke får plads.”
- Leder af ledere, mand - fra kortlægning af kvinders vej til de øverste ledelseslag i finanssektoren, 2020