Menu luk

Uforklarlig lønforskel mellem mænd og kvinder: ”Det er simpelthen ikke godt nok”

En ny analyse viser, at der er stor forskel på mænds og kvinders løn i den finansielle sektor. Cirka halvdelen bunder i forskel på blandt andet uddannelse og jobfunktion, men 7,1 procent kan ikke forklares.

16. apr. 2024
5 min
Dansk / English
Der er en uforklarlig forskel på mænd og kvinders løn i den finansielle sektor på 7,1 procent.

I den finansielle sektor tjener mænd generelt mere end kvinder.

Helt præcis kommer der 15,8 procent mere ind på lønkontoen hos mænd end kvinder. Nogle lønforskelle kan forklares med, at kvinder har kortere uddannelse end mænd, at mænd og kvinder arbejder i forskellige funktioner eller at mænd oftere har personaleansvar.

Men selv når man tager højde for det, er der fortsat en uforklarlig forskel på mænd og kvinders løn i den finansielle sektor på 7,1 procent.

Det viser en ny analyse, som HBS Economics har lavet for Finansforbundet.

”I 2024 er det simpelthen ikke godt nok, at mænd i gennemsnit tjener 15,8 pct. mere end kvinder i vores sektor, og at over 7 procent af løngabet mellem mænd og kvinder er svært at forklare med andet end køn. Det kan og skal vi rette op på,” siger næstformand i Finansforbundet Steen Lund Olsen.

(Artiklen fortsætter efter boksen)

Tager højde for forskelle

Den omfattende analyse er lavet på baggrund af lønoplysninger fra 32.313 personer i sektoren.

”I gamle dage var det klassiske argument, at man ikke tog højde for ting som, hvor længe folk har været ansat, og om de har personaleansvar, men det har vi altså gjort med denne analyse,” siger Finansforbundets senior økonom Klaus Mosekjær Madsen, der alligevel forsøger at komme med et bud på, hvorfor der kan være en forskel:

”De mulige forklaringer kan være, at der er en kønsbias i lønnen, ligesom man også ofte siger, at kvinder er mere tilbageholdne i forhold til at forhandle løn,” siger han.

Virksomhederne har et ansvar

Finansforbundets næstformand Steen Lund Olsen mener, at ligeløn er et strukturelt og kulturelt problem, som virksomhederne har et ansvar for at gøre noget ved.

”Kodeordet er mere løngennemsigtighed. Og så skal vi have ændret de strukturer og kulturer ude i virksomhederne, der gør, at mænd tjener mere end kvinder for samme arbejde. Der er heldigvis bevægelser i gang i den rigtige retning. Men det er afgørende, at vi og virksomhederne er vedholdende, for forskellen er alt for stor,” siger han.

Han peger på, at virksomhederne blandt andet kan sikre en entydig og objektiv lønpolitik samt skabe løngennemsigtighed.

”Det kan faktisk lade sig gøre.  Der er virksomheder, der aktivt og med succes arbejder på at bringe løngabet ned,” fastslår Steen Lund Olsen.

”Det kan faktisk lade sig gøre.  Der er virksomheder, der aktivt og med succes arbejder på at bringe løngabet ned.”
- Steen Lund Olsen, næstformand Finansforbundet

Arbejdsgivere: Der er forskellige metoder til at opgøre lønforskelle

Hos Finans Danmark/Arbejdsgiver slår direktør Morten Schønning Madsen i et skriftligt svar fast, at det i årevis været et vigtigt fokus for banker, realkreditinstitutter og finanssektoren generelt at sikre ligeløn.

Han peger dog samtidig på, at der kan være forskellige metoder til at opgøre lønforskelle. Han fremhæver blandt andet en af Finans Danmarks medlemsvirksomheder, der tidligere har været ude og fortælle, at man her har en uforklaret lønforskel på godt 2 pct. mellem kvinder og mænd.

”Når Finansforbundet kommer til en anden konklusion, skyldes det formentlig, at de har valgt en model, der sammenligner på tværs af sektoren og som benytter gennemsnitsløn. For at få et mere retvisende billede tror vi, at man med fordel kan gå et spadestik dybere og tage udgangspunkt i lønforskelle inden for virksomhederne, medianløn og geografiske forskelle i lønnen,” lyder det i Morten Schønning Madsens svar.

Tag en lønsnak med chefen

Det er ikke den enkeltes ansvar at sikre ligeløn, men derfor kan man sagtens tage en lønsnak med sin chef. Og hellere i dag end i morgen, lyder opfordringen fra senior økonom Klaus Mosekjær Madsen.

”I bund og grund er det ikke noget, man skal vente på.  Det er altid fint at tage snakken. Og så skal man huske at se det som et længere forløb, hvor man kan få nej, men så har man startet et forløb, siger han og opfordrer til, at man sørger for at forberede sig. 

Blandt andet er det en god idé, at man orienterer sig om lønniveauet i afdelingen, på resten af virksomheden såvel som i sektoren. Til det første kan man tale med kolleger og tillidsrepræsentant, mens Klaus Mosekjær Madsen henviser til Finansforbundets lønberegner, hvis man vil være klogere på lønniveauet i sektoren.

Der skal ske noget nu

Det giver senior økonom Klaus Mosekjær Madsen dog ikke meget for.

”Jeg forstår ikke Finans Danmarks metodekritik. Analysen er udarbejdet af HBS Economics - et velkendt analysehus, tidligere anvendt af arbejdsgiver-siden. De bruger den mest anerkendte metode og inkluderer de parametre og lønbegreb, der generelt bruges til ligelønsanalyser på det danske arbejdsmarked – f.eks. af VIVE.” 

”For os er det en selvfølge, at en debat om ligeløn bygger på et så transparent, sagligt og videnskabeligt grundlag som muligt. Derfor lægger vi vores analyse frit frem – inklusiv en detaljeret beskrivelse af model og metode. Det, mener vi, gavner debatten, og det ville være opløftende, hvis Finans Danmark gjorde det sammen,” siger han. 

Fra Morten Schønning Madsen lyder det, at det fortsat er et vigtigt fokuspunkt for Finans Danmark at komme i mål med at reducere de uforklarlige lønforskelle. Han peger på et løngennemsigtighedsdirektiv, der skal gøres til lov i Danmark over de næste år. 

Steen Lund Olsen anerkender, at direktivet vil give nogle gode, fælles redskaber, når det er implementeret i 2026, men lægger også op til handling her og nu.

”Uanset hvordan man vender og drejer dét, er resultatet det samme – der er forskel i løn. Derfor er det lidt ærgerligt, at Finans Danmark går højere op i metode, end det faktum, at der en uforklarlig lønforskel i vores sektor. Vi vil hellere drøfte, hvordan vi får mere åbenhed om løn og få rettet op den lønulighed, vi ser i sektoren – til gavn for medarbejderne og i sidste ende også virksomhederne,” siger han.

Læs mere om analysen her.

(Artiklen fortsætter efter boksen)

Der er ikke sket meget siden 2021

Finansforbundet lavede i 2021 en lignende undersøgelse, hvor man kom frem til en uforklarlig lønforskel på 7,7 procent. Dengang undersøgte man dog kun lønforskellen mellem mænd og kvinder blandt medlemmer af Finansforbundet. Denne gang har man taget hele sektoren med.  

”Det er vigtigt at sige, at man ikke kan sammenligne resultatet i de to undersøgelser direkte, men de ligger dog så tæt på hinanden, at man godt kan konstatere, at det ikke er sket den store udvikling, for tallene viser nogenlunde samme niveau,” siger Klaus Mosekjær Madsen.

Sammen om
ligeløn

Kvinder i den finansielle sektor tjener stadig mindre end deres mandlige kolleger. Den uretfærdighed skal vi til livs. Bliv klogere på behovet for mere lige løn her.

Læs mere

Seneste nyt