Menu luk

”Det skal ikke være den, der råber højest, der får mest i løn”

En gennemgang af medarbejdernes løn fik adm. direktør i Merkur Andelskasse Charlotte Skovgaard til at give lønforhøjelser, da hun satte sig i direktørstolen. Det er nemlig essentielt, at alle får en retfærdig løn, mener bankdirektøren.

16. apr. 2024
6 min
Da Charlotte Skovgaard satte sig i direktørstolen i Merkur Andelskasse gennemgik hun medarbejdernes løn. Det resulterede i lønforhøjelser til nogle medarbejdere. Pressefoto

Løn skal udbetales på baggrund af kompetencer, og så skal den være retfærdig.

Sådan lyder det fra Charlotte Skovgaard, der er adm. direktør i Merkur Andelskasse.

”Det skal ikke være den, der råber højest, der får mest i løn,” siger hun.

Nyhedsbrevet Finans har taget en snak med hende om ligeløn, fordi en ny undersøgelse viser, at mænd tjener 15,8 procent mere end kvinder i den finansielle sektor. Noget kan forklares med blandt andet mænd og kvinders uddannelseslænge og arbejdsfunktion, men 7,1 procent af lønforskellen kan ikke forklares.

(Artiklen fortsætter efter boksen)

I Merkur Andelskasse er Charlotte Skovgaards udgangspunkt retfærdighed.

”Ligeløn handler ikke om, at alle skal have den samme løn. Det handler om at alle skal have den rigtige og retfærdige løn, der afspejler de kompetencer og den erfaring, man har, og de resultater, man skaber,” siger hun.

Hævede medarbejdernes løn

Derfor var noget af det første, Charlotte Skovgaard gjorde, da hun satte sig i direktørstolen i Merkur Andelskasse at gennemgå medarbejdernes løn. Det resulterede i lønforhøjelser til nogle medarbejdere.

”Jeg kiggede på lønningerne og opdagede, at nogle var døduretfærdige. Det kan godt være, at jeg ville kunne spare lidt på lønkronerne, men jeg ville ikke kunne kigge mig selv i øjnene, hvis jeg bevidst havde holdt dem lave,” siger hun og understreger, at det både var mænd og kvinder, der fik reguleret deres løn.

I dag er der i Merkurs ledergruppe 7 mænd og 7 kvinder. Kvinderne tjener gennemsnitligt 2.629 kroner mere end deres mandlige kolleger svarende til lige over 3 pct. 

Kigger man på lønninger blandt medarbejderne i Merkur Andelskasse, tjener mændene 1,2 gange så meget som de kvindelige kolleger, som udgør 58 pct. af medarbejderne.

Det bunder ifølge Charlotte Skovgaard i de forskellige jobfunktioner, som medarbejderne besidder. Der sidder eksempelvis flest kvinder i de backoffice-funktioner, som ikke nødvendigvis kræver en uddannelse fra bank, og som er lidt lavere lønnet end andre funktioner i banken. 

”Men vi gør rigtig meget ud af, at medarbejdernes løn altid afspejler jobindhold og kompetencer uden at skele til køn,” forklarer hun.

"Der kan sagtens være forskel på lønningerne, men det er vigtigt at se alle discipliner i en bank som lige vigtige."
- Charlotte Skovgaard, adm. direktør Merkur Andelskasse

Alle funktioner i en bank er lige vigtige

For Merkur-direktøren er det samtidig vigtigt at understrege, at alle funktioner i en bank er lige vigtige. Hun bruger sin egen ledergruppe som eksempel.

”Der er nogle roller, som man måske traditionelt har tænkt ikke er lige så vigtige som andre. Der kan sagtens være forskel på lønningerne, men det er vigtigt at se alle discipliner i en bank som lige vigtige, så der ikke kommer et A- og et B-hold blandt cheferne,” siger hun.

Hun peger på, at man kan forestille sig, at det ofte vil være dem med de lidt blødere baggrunde inden for humaniora, der får lavere lønninger end dem med en baggrund inden for økonomi eller compliance. Charlotte Skovgaard understreger dog, at det er en hypotese, hun ikke kan underbygge. I stedet fremhæver hun, hvordan det er i Merkur Andelskasse.

”De forskellige ledere kan godt få forskellig løn, fordi de har forskellige kompetencer eller erfaring, men de bidrager alle sammen med noget, der er rigtig vigtigt for Merkur, og som er vigtigt for mig. Og det betyder blandt andet, at jeg værdsætter min HR-direktør lige så højt, som jeg værdsætter min kreditdirektør,” forklarer hun.

”Man skal finde en chef, som værdsætter ens kompetencer. Man skal ikke finde en chef, der værdsætter hvor højt man råber.”
- Charlotte Skovgaard, adm. direktør Merkur Andelskasse

Kvinder skal ikke opføre sig som mænd

Når Charlotte Skovgaard skal vurdere sine medarbejdere, er det vigtigt for hende ikke bare at se på dem, der råber højest og hele tiden fokuserer på egen bundlinje. I hendes optik er det nemlig lige så vigtigt at være den, der sikrer sammenhængskraft på tværs af organisationen.

”Man skal ikke have ros for at bage boller og tømme opvaskemaskine. Men man skal have ros for at være den, der kigger op, når nogle af de tværgående opgaver skal fordeles, og den der tager hånd om, at organisationen også fungerer på sigt. Den egenskab er lige så vigtig som det er at skabe resultater på den korte bane,” siger hun. 

Derfor giver hun heller ikke meget for argumentet om, at kvinder skal blive bedre til at tale sig selv op.

”Kvinder skal ikke opføre sig på mandlige præmisser. Eller det skal de i hvert fald ikke hos mig. Jeg synes, at det kan være en lige så stor styrke at være ydmyg og kunne erkende, at man ikke kan alt,” siger hun og giver i stedet et andet godt råd:

”Man skal finde en chef, som værdsætter ens kompetencer. Man skal ikke finde en chef, der værdsætter hvor højt man råber.”

(Artiklen fortsætter efter boksen)

Har aldrig råbt højt om løn

I sit eget arbejdsliv ved Merkur-direktøren ikke, om hun på et tidspunkt har fået mindre i løn end mandlige kolleger.

”Jeg har aldrig været den, der råbte højt om at få en høj løn, men jeg har gjort det tydeligt, at jeg forventer en retfærdig løn. Og jeg tror, at hvis jeg på et tidspunkt havde opdaget, at jeg helt bevidst lå lavere, så ville det være et stort tillidsbrud mellem mig og min leder,” siger hun. 

Charlotte Skovgaard er et særsyn i den finansielle sektor, hvor antallet af kvindelige bankdirektører kan tælles på en hånd. Og hun lægger ikke skjul på, at hendes køn har en betydning.

”Selvfølgelig betyder det noget, at jeg er kvinde,” siger hun og peger blandt andet på, at hun i kraft af sin titel og sit køn måske vil være rollemodel for nogle kvinder. Noget som, hun mener, kan have en stor betydning.

”Lige nu er jeg meget bevidst om, at mænd er det underrepræsenterede køn i Merkur. Det er relativt nemt for mig at tiltrække gode, kvindelige kandidater, men jeg skal gøre mig umage for at tiltrække mandlige kandidater,” pointerer Charlotte Skovgaard og peger på, at det samme måske gør sig gældende med omvendt fortegn i andre organisationer.

Tror på en sektor med ligeløn

Det overrasker ikke Charlotte Skovgaard, at den nye undersøgelse viser, at mænd tjener mere end kvinder i den finansielle sektor. 

Og i hendes optik er det, der skal til for at ændre det, at alle bliver mere bevidste om de forskelle, der kan være.

”Jeg tror, at ledere på alle niveauer i en organisation skal prøve at spørge sig selv om hvorfor. Og så skal man prøve at udfordre nogle af sine egne ubevidste fordomme,” siger Charlotte Skovgaard. 

Hun tvivler dog ikke på, at der på et tidspunkt vil komme ligeløn i den finansielle sektor.

”Selvfølgelig vil der det, for vi har ikke råd til andet. Ellers går vi glip af talent,” lyder det. 

Sammen om
ligeløn

Kvinder i den finansielle sektor tjener stadig mindre end deres mandlige kolleger. Den uretfærdighed skal vi til livs. Bliv klogere på behovet for mere lige løn her.

Læs mere

Seneste nyt