Menu luk

Sexistisk adfærd og lumre kommentarer: Nu sætter Nets ind mod krænkelser

Efter fyringer og advarsler arbejder tillidsrepræsentanter, ledere og HR sammen for at udrydde problemet og forebygge, at det genopstår. En uheldig kultur havde slået rod, fortæller fællestillidsrepræsentant Frank A. Olsen. Vi har ikke været tydelige nok, siger landechef i Nets.

30. okt. 2023
6 min

Der var noget galt med kulturen i et arbejdsområde hos Nets. Det blev stadig mere klart.

”Vi tillidsvalgte fik henvendelser om, at der var en uheldig kultur, og at der burde sættes fokus på det. Og da HR gik ind og så nærmere på det, viste det sig ganske rigtigt, at der var brug for handling.”

Det fortæller Frank A. Olsen, fællestillidsrepræsentanten i Nets.

”Blandt andet fandt man ud af, at der var relativ stor udskiftning blandt de kvindelige ansatte. Det kunne selvfølgelig skyldes mange ting, men da nogle af kvinderne var villige til at fortælle om deres oplevelser, kom mere frem. Det førte det til et par fyringer og nogle advarsler.”

(Artiklen fortsætter efter boksen)
”Alle er blevet gjort opmærksomme på det og på, hvor vigtigt det er at være mere lydhør overfor forskellige former for krænkelser, samt hvor man henvender sig, hvis man føler sig ramt,” siger fællestillidsrepræsentanten i Nets Frank A. Olsen.

Lumre kommentarer

Kvinderne kunne blandt andet fortælle, at mandlige kolleger kommenterede på deres fysik, rullede med øjnene og gav udtryk for, at de var værd at have sex med.

”Kulturen havde fået lov at slå rod, og når nye kom til, tænkte de måske, at sådan var det her, og det måtte de leve med. Det største problem var, at der ikke rigtig skete noget ved at opføre sig sådan. Men det gør der nu. Ledelsen har taget det bredt op og sat ind overfor det,” siger fællestillidsrepræsentanten.

Emnet har været taget op på møder for alle ansatte i Danmark, og der har været workshop om det på lederniveau.

”Alle er blevet gjort opmærksomme på det og på, hvor vigtigt det er at være mere lydhør overfor forskellige former for krænkelser, samt hvor man henvender sig, hvis man føler sig ramt,” siger Frank A. Olsen.

Tillidsvalgte en del af nettet

Han fortæller, at man allerede i samarbejdsudvalget havde drøftet, hvad der skal til for at gøre op med den uheldige kultur i det berørte område og med krænkende adfærd i det hele taget.

”Jeg har haft flere snakke med landechefen om problemet. Vi tillidsvalgte har også haft en workshop på vores seminar for nylig – om hvad krænkende adfærd egentlig er, og hvad vores rolle er. Hvad vi kan gøre for at være en del af det net, der opfanger signalerne om forkert adfærd i tide.”

Krænkende adfærd har mange ansigter:

”Det er et monster med mange facetter. Der er sexistisk adfærd, men det kan også være at blive ignoreret, blive aggressivt hængt ud i et møde, være udsat for racistiske udtalelser. Vi har blandt andet fået refereret udtrykket ”Mine indiske slaver”, vi har jo en del indere som konsulenter internt.”

Drøftes i afdelinger

Nogle af de tillidsvalgte arbejder nu videre i deres afdelinger og sætter samtaler i gang om, hvor grænserne går:

”Der er store individuelle forskelle, også blandt os tillidsvalgte, fandt vi ud af. Hvor nogen synes, at noget er sjovt, ser andre noget helt andet. Derfor er det enormt vigtigt at kunne snakke om det, og at det ikke bliver tabuiseret. Det er også vigtigt, at alle accepterer at man har forskellige grænser.”

Frank A. Olsen opfordrer også til, at man siger fra, hvis ens grænser krydses:

”Hvis man får gjort det, har den anden også chancen for at sige undskyld, før tingene hober sig op, som de har gjort det her.”

Også lederne står overfor workshops:

”Problemet bliver taget alvorligt. Det bliver ikke fejet ind under gulvtæppet.”

Han håber, at indsatsen i Nets Danmark vil blive taget videre til de udenlandske afdelinger.

”Jeg tror ikke, vi har et problem, der er meget anderledes end mange andre steder herhjemme. Men jeg håber, den indsats, vi nu gør, vil inspirere til at man gør det samme i hele Nets/Nexi - og også på andre arbejdspladser.”

Landechef: Vi var ikke være tydelige nok

Landechef i Nets Danmark, Jeppe Juul-Andersen, har svaret skriftligt på de spørgsmål, Nyhedsbrevet Finans har sendt ham om sagen:

"Vi har ikke været gode nok til at være tydelige omkring, hvad krænkende adfærd er, samt opfange signalerne om den forkerte adfærd i tide," skriver han blandt andet. 

Se hans fulde svar i faktaboksen nederst i artiklen.

Tag nu snakken

Steen Lund Olsen, næstformand i Finansforbundet, opfordrer til at man bredt tager snakken om krænkelser, allerede før problemerne opstår:

"Krænkende adfærd og nedsættende kommentarer er helt uacceptable. En sag er altid en sag for meget. Hvis først en dårlig kultur har fået fat, skal der handles konsekvent og hurtigt, inden det bliver 'Sådan vi taler her'".

"Ud fra sagen i Nets kan jeg kun anbefale, at man får taget fat i dialogen rundt omkring - inden bægeret flyder over."
- Steen Lund Olsen, næstformand i Finansforbundet

Seksuel chikane opleves individuelt, understreger næstformanden:

"Men vi skal forebygge i fællesskab, alle skal tage ansvar, vi skal tale om det. Vi ved ikke, hvor grænserne går hos dem omkring os, hvis vi ikke gør."

Næstformanden anbefaler at dykke ned i de ti gode råd mod seksuel chikane og dialogspillet, som Finansforbundet har udarbejdet.

"Ud fra sagen i Nets kan jeg kun anbefale, at man får taget fat i dialogen rundt omkring - inden bægeret flyder over."

Svar om krænkelser fra landechef i Nets

Landechef Jeppe Juul-Andersen har svaret skriftligt på de spørgsmål, Nyhedsbrevet Finans har stillet:

Hvorfor fik krænkelsessagerne lov at stå på, til de havde udviklet sig til noget, der resulterede i fyringer og advarsler? 

"Krænkelser er ikke noget vi accepterer i Nets, og vi har sat hårdt ind for at komme den krænkende adfærd til livs.

Vi har gjort det klart, at sexisme, aggressiv adfærd og racisme absolut ikke er acceptabelt, og at vi har nul tolerance over for denne adfærd.

Siden min tiltrædelse som landechef for Nets ved årsskiftet, har jeg i samarbejde med vores faglige organisationer og ledergruppen sat bredt ind og gjort det klart, hvor vigtigt det er at være lydhør overfor forskellige former for krænkelser, samt hvor man henvender sig, hvis man føler sig ramt.

Den uacceptable adfærd har primært været til stede i mindre afgrænsede dele af forretningen."

Hvad overså I? 

"Vi har ikke været gode nok til at være tydelige omkring, hvad krænkende adfærd er, samt opfange signalerne om den forkerte adfærd i tide.

Krænkende adfærd har mange ansigter, og vi har derfor fra ledelsens side rejst problematikken i samarbejdsudvalget for at gøre op med den uheldige kultur i særligt det berørte område.

Jeg har på fællesmøder og i workshops sat fokus på, at vi for fremtiden undgår krænkelser, og at vi som medarbejdere er opmærksomme på, hvilken adfærd vi alle sammen bør udvise, for at Nets er et godt sted at gå på arbejde."

Hvad har I lært af den situation, der er opstået? 

"Vi er en arbejdsplads med mange nationaliteter, og derfor er en mangfoldig kultur afgørende for, at vi lykkes med at omgås hinanden med respekt og omsorg for den forskelligartighed, vi hver især repræsenterer.

Diversitet er kort sagt en vigtig og grundlæggende værdi på vores arbejdsplads, så det er afgørende vigtigt, at vi sætter fokus på området, så det ikke bliver tabuiseret at tage op og at vi sammen respekterer, at vi som individer har forskellige grænser.

Fra ledelsen vil vi løbende følge op og lytte til hvad medarbejderne giver os af tilbagemeldinger, så vi kan handle og justere indsatsen mod krænkende adfærd."

Seneste nyt