Menu luk

Forebyg seksuel chikane

Seksuel chikane på arbejdspladsen er uacceptabelt. Der er god grund til at have fokus på forebyggelse og håndtering af seksuel chikane i finanssektoren, ganske enkelt, fordi én sag er én sag for meget. 4 ud af 100 finansansatte har inden for de seneste tre år oplevet uønskede seksuelle tilnærmelser på arbejdspladsen. Selv om tallet ikke er alarmerende, er det en god ide at debattere emnet.

4%

af medlemmerne har inden for de seneste 3 år oplevet uønsket seksuel opmærksomhed

1 ud af 3

medlemmer, der har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed, sagde direkte fra over for vedkommende

Halvdelen

af gangene ophørte den uønskede seksuelle opmærksomhed, når der blev sagt fra

"Chikane skal stoppes, og et skridt på vejen er at tale åbent om, hvor vores grænser går."
- Michael Budolfsen, tidligere næstformand i Finansforbundet
Dialogspil

Den fælles tone

Drøft uønsket seksuel opmærksomhed på jeres arbejdsplads ved hjælp af nyt dialogspil og bidrag til udviklingen af en åben kultur, hvor I som medarbejdere og ledere kan tale om et ofte tabubelagt emne.

Dialogspil: Den fælles tone

10 gode råd om forebyggelse af seksuel chikane

Finansforbundet har i samarbejde med Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) udarbejdet ti gode råd til, hvordan seksuel chikane kan forebygges og håndteres på arbejdspladsen. Vi har udarbejdet rådene i fællesskab, fordi en fælles indsats mellem ledere, medarbejderrepræsentanter og medarbejdere er nødvendig. Seksuel chikane opleves individuelt, men skal forebygges i fællesskab.

Læs mere

Sexisme bag finansfacaden

Nykredit gav plads til sexistisk og tyrannisk lederskab, siger to tidligere ansatte. De har valgt at stå frem for at kaste lys over, at sexisme også trives i finanssektoren – og opfordre til et opgør med kulturen bag den.

Sexisme bag finansfacaden

Vidensbank

Ny medlemsundersøgelse fra Finansforbundet viser, at uønsket seksuel opmærksomhed ofte finder sted, når der er et ulige magtforhold mellem de involverede personer. Undersøgelsen viser desuden, at et stærkt arbejdsfællesskab er en vigtig nøgle til at forebygge og håndtere problemet.

Vidensbank: Medlemsundersøgelse om sexisme
Kompetencer, ide