Menu luk

Se listen: Ligger dit job i det røde stressfelt?

I snit er næsten hvert fjerde af Finansforbundets medlemmer så stressede, at de er i risikozonen for at udvikle helbredstruende stress. Men der er meget store forskelle mellem jobfunktioner.

23. jan. 2023
2 min

Corona gav er stort fald i antallet af ansatte, der oplever stress i den finansielle sektor. Den udvikling er desværre smidt over bord på et år.

I oktober besvarede 11.000 medlemmer af Finansforbundet en omfattende undersøgelse af trivslen.

En hovedkonklusion er, at næsten hvert fjerde medlem er i risikozonen for at udvikle helbredstruende stress.

Find dit job på listen.

Så mange er i risikozonen for at udvikle helbredstruende stress fordelt på jobtyper:

Højst ligger assurandørerne og juridisk arbejde. Ser man på de største grupper af ansatte, så slår rådgiverne ud.

Over hver tredje privatrådgiver har oplevet stress i en grad, der kan udvikle sig helbredstruende, og erhvervsrådgiverne følger efter. Her har hver fjerde det sådan.  

I 2020, da hjemsendelserne var på sit højeste, var det til sammenligning godt hvert tiende medlem – 12 procent mod nu 23 procent - der var stresset.

Læs mere: Stress tilbage på før corona-niveau

Den nye trivselsundersøgelse viser en tættere sammenhæng end tidligere mellem oplevelsen af stress og arbejdsmængde og tidspres. Det vil sige, at man har problemer med at nå sine arbejdsopgaver, at der kommer uforudsete arbejdsopgaver, og at man har problemer med at få holdt de nødvendige pauser.

Også work-life balance har en tæt sammenhæng med stress. Nemlig hvor meget arbejdet – i tanke og handling - fylder uden for normal arbejdstid, og om det har en konsekvens i privatlivet.

Få hjælp: Trivsel og stress

"Vi har sat så meget over styr og risikerer at misse chancen for at skabe et markant bedre arbejdsliv for de ansatte i finanssektoren."
- Michael Budolfsen, næstformand i Finansforbundet

Stress tilbage på niveau med før corona

23 procent gav  i oktober 2022 udtryk for, at de følte sig stressede ”ofte” eller ”hele tiden”.

De føler altså stress i et omfang, der i faglige termer kaldes ”at være risikozonen for at udvikle helbredstruende stress”.

Det er en stor stigning i forhold til de tidligere år og en tur tilbage til hverdagen før corona: 

2021: 16 procent

2020: 12 procent

2019: 26 procent

2018: 22 procent

Kilde: Finansforbundets trivselsundersøgelser. 

Mental sundhed og trivsel

Hvordan skaber vi mental sundhed og god trivsel, når arbejdslivet er under konstant forandring? Og hvilke læringer og initiativer skal vi gøre brug af for at sikre både fællesskab og fleksibilitet? Få viden og inspiration her.

Læs mere

Seneste nyt