Menu luk

Det skal Finansforbundet arbejde på de næste 3 år

Det ligger nu fast, hvad Finansforbundet især skal fokusere på de kommende tre år.

29. sep 2023
3 min
Dansk / English

”Et rummeligt arbejdsmarked i et samfund i udvikling”, ”Et meningsfuldt arbejdsliv i en digital virkelighed”, ”Gode arbejdspladser i en ansvarlig og værdiskabende sektor” og "Fællesskab med plads til forskellighed og fornyelse".

Det er de områder, som Finansforbundet skal arbejde på de kommende tre år.

Det står klart, efter de 188 delegerede i salen til landsmødet i Nyborg torsdag formiddag vedtog Finansforbundets politisk prioriterede indsatsområder for 2023-2026.

"Det er vores forpligtelse at sætte præg på de dagsordener, som har betydning for medlemmernes liv. Det handler om et arbejdsliv i balance, bæredygtighed, klima, digitalisering, sektorens ansvar og regulering," lyder det.

(Artiklen fortsætter efter boksen)

Finansforbundet vil i den næste landsmødeperiode blandt andet: 

 • arbejde for, at medarbejderne får tid til, har opmærksomhed på og overskud til kompetenceudvikling og rekvalificering i et arbejdsmarked under hastig digital omstilling
 • arbejde for ordentlige forhold for atypisk beskæftigede, herunder udvikle modeller for at sikre dem eksempelvis uddannelse, pension og barsel mv.
 • arbejde for et mentalt og fysisk holdbart arbejdsliv understøttet af stærke fysiske såvel som digitale arbejdsfællesskaber på tværs af grænser og arbejdssted
 • arbejde for, at medarbejderdata og digital adfærd anvendes transparent og etisk forsvarligt i dialog med det faglige system, som også skal inddrages i beslutninger om digitale udviklingsprocesser
 • arbejde for, at det finansielle område bidrager positivt til udviklingen af en grøn, retfærdig og
  bæredygtig samfundsøkonomi
 • arbejde for, at medlemmerne fortsat sikres gode rammevilkår og rettigheder i en mere
  internationaliseret og digital virkelighed
 • styrke og udvikle rammerne for at vores tillidsrepræsentanter og tillidsvalgte lykkes i rollen som vores mest medlemsnære repræsentanter og ambassadører for fællesskabet – uanset nationalitet, uddannelse eller anden baggrund
 • fortsat udvikle vores forståelse af forskellige behov og præferencer og livsfaser hos vores
  medlemmer samt have fokus på målretning af tilbud for at kunne udvikle relevante fællesskaber

Læs mere her.

Landsmøde

Landsmødet er Finansforbundets øverste myndighed.

Det er landsmødet, der beslutter, hvilke indsatsområder og hvilke politikker forbundet skal arbejde med de kommende tre år.

Landsmødet holdes hvert tredje år, og her vælger deltagerne formandskab for en tre-årig periode.

Gå til temasiden om landsmødet

Seneste nyt