Menu luk

Det skal Finansforbundet arbejde på de næste 3 år

Det ligger nu fast, hvad Finansforbundet især skal fokusere på de kommende tre år. De politisk prioriterede indsatsområder for 2023-2026 blev vedtaget på landsmødet i Nyborg.

26. sep 2023
4 min

”Et rummeligt arbejdsmarked i et samfund i udvikling”, ”Et meningsfuldt arbejdsliv i en digital virkelighed”, ”Gode arbejdspladser i en ansvarlig og værdiskabende sektor” og "Fællesskab med plads til forskellighed og fornyelse."

Det er de områder, som Finansforbundet skal arbejde på de kommende tre år.

Det står klart, efter de 188 delegerede i salen til landsmødet i Nyborg torsdag formiddag vedtog Finansforbundets politisk prioriterede indsatsområder for 2023-2026.

De endelige formuleringer om de prioriterede indsatsområder er blevet til på baggrund af det arbejde, de delegerede lavede onsdag formiddag, hvor de i tre forskellige zoner debatterede landsmødets tre hovedtemaer.

”Det er første gang, at vi mere eller mindre ordret har kunnet tage, hvad vi har fået fra zonerne og sætte ind i det her papir.”

Det sagde næstformand Michael Budolfsen, der på talerstolen var ordfører for redaktionsgruppen, som har formuleret de mange input sammen til det dokument, der nu danner grundlag for det fremtidige arbejde.

 Landsmøde 2023

(Artiklen fortsætter efter boksen)

Plads til alle på arbejdsmarkedet

Når landsmødets delegerede tager hjem fra Nyborg, og hverdagen igen rammer, skal Finansforbundet blandt andet arbejde for, at medlemmerne har en plads på et mere grønt, mere digitaliseret og mere internationaliseret arbejdsmarked.

”Det gælder også for dem, som måske har en anderledes tilknytning til arbejdsmarkedet, eller for dem, der skal have adgang til et kompetenceløft eller sporskifte,” lyder det blandt andet i de formuleringer om indsatsområderne, som landsmødet nikkede ja til.

Her lyder det også, at der skal være fokus på at sikre mere diversitet på ledelsesgangene, mere rummelige arbejdspladser og ligeløn.

Et arbejdsliv i balance

Derudover skal der også arbejdes på at sikre et meningsfuldt arbejdsliv i en digital virkelighed.

Det betyder blandt andet, at alle medlemmer skal have ”mulighed for et arbejdsliv i balance og trivsel gennem alle livets faser, hvor der tages hensyn til både individ og fællesskab – hvad enten det handler om mental trivsel, fysisk og psykisk arbejdsmiljø eller indflydelse i arbejdet,” som det lyder.

Samtidig lægges der vægt på, at de unge skal støttes i deres første møde med arbejdslivet, ligesom det bliver understreget, at de mange muligheder, som blandt andet kunstig intelligens giver i forhold til at skabe et bedre arbejdsliv skal udnyttes.

”Men vi skal insistere på ejerskab over egne data og på at mennesket er i kontrol af og centrum for udviklingen af ny teknologi,” understreges det i de vedtagne formuleringer om indsatsområderne.

"Vi skal sikre medlemmerne de bedste forudsætninger i en finansiel sektor, hvor teknologiske landvindinger sætter fart på internationaliseringen, som skaber mere grænseoverskridende/grænseløse virksomheder og arbejdspladser."
- Finansforbundets politisk prioriterede indsatsområder for 2023-2026

En ansvarlig og bæredygtig sektor

Det understreges også, at Finansforbundet skal arbejde for en finansiel sektor, som udvikler sig i en mere bæredygtig og ansvarlig retning.

”Vi skal sikre medlemmerne de bedste forudsætninger i en finansiel sektor, hvor teknologiske landvindinger sætter fart på internationaliseringen, som skaber mere grænseoverskridende/grænseløse virksomheder og arbejdspladser. Vi skal sætte fokus på, hvad internationaliseringen gør ved vores fælles skaber, arbejdspladser og kollegaer,” lyder det i formuleringerne.

Et relevant fællesskab 

Samtidig skal Finansforbundet også arbejde for at bibeholde, udvikle og udbrede kendskabet til den danske aftalemodel for at styrke værdien af at organisere sig.

"Vi skal i Finansforbundet turde se indad på vores måde at tænke fællesskab, engagement og medlemsorganisation. Vi skal insistere på at styrke rammerne for fagligt arbejde og ret til at organisere alle på det finansielle område," lyder det.

Seneste nyt