Menu luk

5 timers fordybelse om ugen gav ro og overskud

I bare fem timer om ugen skulle medarbejderne i pensionsselskabet Velliv fordybe sig i deres arbejdsopgaver uden telefon, mail eller kolleger, der forstyrrede. Resultatet var overraskende.

“Der er opgaver, jeg har haft på min liste i flere måneder. Nu har jeg ikke så mange flere af den slags opgaver, fordi jeg har fået lavet dem i min fordybelsestid.”

Citatet stammer fra en medarbejder i pensionsselskabet Velliv, hvor alle medarbejderne har deltaget i et eksperiment med fem timers ugentlig fordybelse til arbejdsopgaver.

Medarbejderne måtte selv vælge, om de ville lægge de fem timers fordybelse samlet eller spredt ud over dagene, og telefon og mail skulle være slået fra imens.

Fordybelse i Velliv. Foto: Casper Jarlberg

Da eksperimentet efter seks uger var slut, viste målinger via pulsure, at deltagernes stress var faldet i takt med at eksperimentet skred frem. Det kom bag på følgeforsker på fordybelses-eksperimentet Kasper Edwards, at eksperimentet havde så stor effekt på at mindske stress.

"Vi kunne se, at den fysiologiske stress faldt om eftermiddagen, hvilket er godt, fordi det på det tidspunkt er på tide at lukke for dagens arbejde og tage hjem. Hvis man koncentrerer sig dybt om noget, vil den fysiologiske stress stige, og det skal man helst i starten eller i løbet af arbejdsdagen", siger han.

Mere energi målt over hele dagen

De fem timers fordybelse om ugen kunne måles på medarbejdernes energi. Klokken 17.00 havde de 23 procent mere energi end normalt, og fordelt over hele dagen havde de 18 procent mere energi end før eksperimentet.

"Der var en samstemmende rapportering om, at fordi arbejdet blev planlagt bedre, så sad medarbejderne ikke med det om aftenen. De løste i stedet de sværeste opgaver i deres fordybelsestid, hvor de havde mest energi," siger Kasper Edwards.

Eksperimentet krævede, at deltagerne planlagde, hvornår de skulle have deres fordybelsestid, og nogle planlagde også, hvor den skulle foregå.

"Hvis man for eksempel arbejder i støj eller i storrumskontorer, egner det sig ikke til fordybelse. Derfor valgte flere af deltagerne at lægge fordybelses-tiden hjemme om formiddagen, inden de mødte ind på arbejdet", siger Kasper Edwards.

Læs hvad medarbejderne siger om eksperimentet.

Eksperiment søsat af Finansforbundet

Eksperimentet er en del af Future Work Lab, der er skabt på initiativ fra Finansforbundet, fordi medlemmerne rapporterer om stigende stress og faldende trivsel. Samtidig forandrer den digitale udvikling arbejdslivet radikalt.

Fordybelses-eksperimentet er ét ud af ni, der alle har til formål at styrke den mentale sundhed i det digitale arbejdsliv.

Signe Bjørg Lyck, der er projektleder på Future Work Lab håber, at Finansforbundets medlemmer selv får lyst til at eksperimentere ude på arbejdspladserne.

"Det er nemmere at lykkes med det, hvis man er flere og har ledelsens opbakning, men man kan jo sagtens gå i gang med at fordybe sig på egen hånd", siger hun.

Projektet er bl.a. et samarbejde med Finanssektorens Arbejdsgiverforening, hvilket giver eksperimentet validitet, mener Signe Bjørg Lyck:

"Begge sider erkender, at der er behov for nytænkning på området, og vi har en fælles præmis om at blive klogere", siger hun.

Prøv eksperimentet selv

  • 5 x 1 time fordybelse om ugen
  • Tre refleksionsspørgsmål, der svares på i notesbog
  • Frivilligt: pulsur + registrering af fordybelsestid i kalender.

Få en guide til selv at sætte gang i et fordybelses-eksperiment på din arbejdsplads 

Hvad er Future Work Lab?

Den finansielle sektor har de seneste år været kendetegnet ved stigende stress, faldende trivsel.

Samtidig med den digitale udvikling forandrer arbejdslivet radikalt for mange ansatte.

I en erkendelse af, at der ikke umiddelbart findes klare svar på udfordringerne, blev Future Work Lab skabt på initiativ fra Finansforbundet, som sammen med Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening søgte støtte til projektet hos Velliv Foreningen.

Gennem konkrete eksperimenter med virksomheder i den finansielle sektor, har projektet udviklet viden om udfordringer, muligheder og potentielle løsninger, der kan styrke mental sundhed i det digitale arbejdsliv.

Kilde: www.futureworklab.dk

Mental sundhed og trivsel

Hvordan skaber vi mental sundhed og god trivsel, når arbejdslivet er under konstant forandring? Og hvilke læringer og initiativer skal vi gøre brug af for at sikre både fællesskab og fleksibilitet? Få viden og inspiration her.

Læs mere

Seneste nyt