Menu luk

Sexisme-sager opstrammer beredskabet i Nykredit

Endnu to ældre sager om krænkelser og sexisme har ramt Nykredit. Sagerne gør indtryk og har sat ledelsesstil til overvejelse, fortæller formand for Finansforbundet Nykreds, Kristina Andersen Skiøld.

9. feb. 2021
4 min

”Kan min opførsel opfattes krænkende?”

Ledere i Nykredit har skærpet opmærksomheden på deres ledelsesstil, efter to tidligere kvindelige ansatte tog modet til sig og stod frem i Magasinet Finans i november og fortalte deres tre år gamle historie om en chefs krænkende og chikanerende adfærd.

Forleden fik deres fortælling i Børsen følgeskab af endnu to sexismesager af ældre dato i virksomheden. Formand for Finansforbundet Nykreds, Kristina Andersen Skiøld, er rystet over sagerne, og reaktionen på dem har kunnet mærkes i Nykredit.

Efter de første sager kom frem, reagerer flere ledere ved at reflektere over deres ledelsesstil:

”Nogle ledere har også vendt deres ledelsesstil med tillidsrepræsentanter, for at drøfte, om den kan opfattes som krænkende. Fx om de jokes, en leder har fyret af overfor medarbejdere, kan have været over grænsen. Det ser jeg som tegn på, at der er en større opmærksomhed på og respekt for, at vi har forskellige grænser”.

Lige efter afsløringen af de første sexismesager tog Nykredit afsked med den leder, der blev anklaget for krænkende adfærd, og i tiden derefter var det tydeligt at mærke i organisationen, at der var øget opmærksomhed på sexisme og krænkelser.

”Vi fik mange henvendelser, især direkte reaktioner på den fyrede leder. De delte sig i to lige store dele: dem, der syntes, det var på tide, det kom frem og fik konsekvens - og dem, der slet ikke kunne få det til at rime med deres oplevelse af lederen”, fortæller hun.

Bedre klædt på

Finansforbundet Nykreds har siden holdt møde med alle tillidsrepræsentanter, for at klæde dem bedre på til at forebygge og håndtere eventuelle nye krænkelses- og sexismesager. Der er også sat fokus på emnet overfor medlemmerne, som blev opfordret til at komme frem med eventuelle sager og er blevet lovet støtte.

Ingen har dog endnu henvendt sig til Nykreds i det ærinde. Men forleden bragte Børsen altså beretningen fra endnu to tidligere kvindelige ansatte, som for ti år siden var udsat for krænkelser og chikane fra en leder i Nykredit, i en sådan grad, at den ene kvinde endte med at fratræde sin stilling.

Lederen i denne sag er heller ikke længere ansat og har ikke ønsket at give sin udlægning, men den ene kvinde står åbent frem og fortæller, at det har haft store omkostninger for hende, også på den lange bane. Hun gik ned med stress, måtte sygemeldes og lider endnu af angst.

”Hårene rejste sig, da jeg læste hendes historie. Ud fra det, hun fortalte, har hun oplevet svigt på svigt, først fra sin leder og derefter fra HR. Det må aldrig gentage sig. Ingen må opleve det, hun beskriver, om at stå alene og ikke vide, hvor man kan få hjælp”, siger Kristina Andersen Skiøld.

Læring af lussinger

Formand for Finansforbundet, Kent Petersen, har talt med kvinderne, der oplevede krænkelserne. Han er ikke i tvivl om, at Nykredit håndtering af sagerne har været kritisabel. Både i de ti år gamle sager og de tidligere sager.

”Når man får lussinger af den styrke kort efter hinanden, som Nykredit her har fået, er det klart at vi forventer, at der sker en markant skærpelse af opmærksomheden på, hvordan man håndterer det fremadrettet. Det oplever vi også, er ved at ske. Jeg synes, de meldinger, der kommer om nultolerance og andre tiltag lyder rigtige”.

For selv om det er en del år siden, kvinderne blev krænket, er der stadig læring at hente i dem, mener formanden. Han har svært ved at forlige sig med det faktum, at lederen den dag i dag er leder, blot i en anden virksomhed og udenfor sektoren.

”Sagerne giver anledning til at gå tingene igennem og finde ud af, om virksomheden er tilstrækkeligt forandret til, at det ikke kan gentage sig. Det må også skærpe opmærksomheden i forhold til de andre lag, som er vævet ind i beretningerne – eksempelvis, hvordan man håndterer stressforløb”.

Selv om kvinden, der stod frem i Børsen, ikke var medlem af Finansforbundet, mens krænkelserne stod på, er der også læring for Finansforbundet og tillidsrepræsentanterne at hente i forløbet, siger formanden.

”Vi må spørge os selv, om vi systemet igennem møder krænkelser med den rette og tilstrækkelige alvor til at fange sagerne. Ofte er sagerne forbundet med skam og skyld, så det er vigtigt at der skabes tillid og tryghed til at komme frem med sin beretning. Ikke nødvendigvis i medierne, men gerne til os i Finansforbundet, så vi kan bruge det i arbejdet med at forebygge gentagelser”, siger Kent Petersen.

Læs også artiklen ”Sexisme bag finansfacaden"

Læs også artiklen Nykredit handler på sag om sexisme”

Seneste nyt