Menu luk

Ny aftale gør distancearbejde i finanssektoren mere fleksibelt

Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) er enige om en aftale, der ud fra et frivillighedsprincip gør det mere fleksibelt at tilrettelægge distancearbejde lokalt i den finansielle sektor.

5. jul. 2021

Siden marts 2020 har mange af medarbejderne i finanssektoren passet deres arbejde fra distancen grundet coronanedlukningerne, og det seneste halvandet år har givet værdifulde erfaringer omkring en mere fleksibel indretning af arbejdet, som også kan gavne både medarbejdere og virksomheder på den anden side af corona-pandemien.

Derfor er Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) blevet enige om at gøre det mere fleksibelt at lave aftaler lokalt om distance- eller hjemmearbejde.

Organisationerne er nået til enighed om at forvalte rammeaftalen om distancearbejde i den resterende del af indeværende overenskomstperiode ud fra et fælles ønske om en smidigere anvendelse af distancearbejde baseret på et frivillighedsprincip. Det betyder bl.a. at de fleste faglige repræsentanter og virksomheder vil kunne indgå lokalaftaler om hjemmearbejde.

’Både medarbejdere og virksomheder har interesse i, at vi lærer af det kæmpe arbejdslivseksperiment, som pandemien har udløst. Her har en blandt flere erfaringer været, at den rette fleksibilitet omkring at kunne arbejde fra distancen efter et frivillighedsprincip, der giver mening for både medarbejdere og virksomhed, er en fordel for alle parter. Derfor har vi lavet en aftale, der med udgangspunkt i frivillighedsprincippet gør det mere smidigt at lave lokale aftaler’, siger Kent Petersen, formand for Finansforbundet.

Parterne har desuden nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et forslag til en ny aftale om hjemmearbejde, der kan indgå i forhandlingerne om OK 2023. Der vil efter sommerferien blive udarbejdet et kommissorium for arbejdsgruppen.

'Fleksibelt hjemmearbejde er en moderne tilgang til arbejdslivet, hvor arbejdet er en aktivitet og ikke nødvendigvis sker fra et fast fysisk sted. Med aftalen sikrer vi endnu mere fleksibilitet og frihed til virksomhederne, så medarbejdere og ledere i højere grad kan aftale, hvad der giver mening for dem ude på arbejdspladserne,' siger Nadeem Farooq, konstitueret adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA). 

Den nye aftale træder i kraft 1. august 2021.

Kontakt

61 20 42 14

Kristian Lind

Politisk kommunikationsansvarlig

kl@finansforbundet.dk

Seneste nyt