Menu luk

Politisk lederuddannelse til alle Kredsbestyrelses-medlemmer

Kompetencekravene ændrer sig i virksomhederne, og kredsbestyrelsens politikere skal nu i gang med en obligatorisk uddannelse, så deres kompetencer også følger med.

25. feb. 2021
3 min

Inden længe tager det første hold medlemmer af kredsbestyrelserne i Finansforbundet hul på det dugfriske, obligatoriske uddannelsesforløb, der er tilrettelagt for at gøre deres kompetencer endnu skarpere.

For ligesom medlemmer af Finansforbundet løbende opfordres til at tilegne sig ny viden og nye kompetencer, har også KB-medlemmerne brug for at lære mere, siger Finansforbundets formand, Kent Petersen:

”Når kompetencekravene ændrer sig i virksomhederne, er kredsbestyrelsespolitikerne nødt til at følge med. De har også et behov for uddannelse”.

Han forklarer, at uddannelsen tager udgangspunkt i Finansforbundets indsigter på baggrund af de dybtgående undersøgelser af fremtidens finansielle arbejdsmarked:

”Her ’ensrettes’ alle vores uddannelser efter fem kompetencespor, ud fra tanken om, at vi gerne vil understøtte fremtidens kompetencer. På samme måde vil vi også gerne skabe en uddannelse for kredsbestyrelsesmedlemmerne, der afspejler kravene i kredsarbejdet”, siger formanden, som deltagerne vil møde sammen med det øvrige formandskab i løbet af uddannelsen.

Forud for udviklingen af den politiske lederuddannelse, er der også foretaget en grundig undersøgelse af, hvilke kompetencer KB-medlemmer har, og hvad der kendetegner dem i forhold til viden, erfaring og faglighed.

Spørgeskema/feedback som hjemmearbejde

Når de første medlemmer møder med computeren under armen på Kobæk Strand Kursuscenter to dage, har de hver især haft til opgave på forhånd at interviewe interessenter om deres måde at udfylde rollen som tillidsvalgt.

Den viden, det har givet dem, skal de arbejde videre med, blandt andet indeholder programmet diskussion af de forventninger, der er til den enkelte fra forskellige sider i rollen som KB-medlem. Der skal også zoomes ind på den enkeltes mærkesager, skygge- og styrkesider.

Senere i forløbet vil strategi, politik og kommunikation være på skemaet, men i en form, der direkte taler ind i opgaverne som KB-medlem.

I alt er der fem dage, fordelt på tre undervisningsmoduler og en eksamensdag, fortæller projektlederen, konsulent Malene Aage Eliassen fra Finansforbundet:

”Vi har lagt vægt på, at der skal være en høj grad af inddragelse og involvering af alle deltagerne i hele forløbet. Derfor er der også mange praktiske øvelser, så det bliver meget tydeligt, hvordan det kan bruges i den enkeltes hverdag”.

KB-medlemmerne har naturligvis forskellige forudsætninger og kommer fra hver deres virkelighed, men det er en styrke, siger hun:

”Vi har helt bevidst valgt at blande holdene. Det skaber dynamik og giver også et større fællesskab om rollen som KB-medlem på tværs”.

Seneste nyt