Menu luk

Kom ud at gå med kollegaen

Nordea har gennemført et simpelt eksperiment, som har vist sig at have stor effekt. Et redskab er klar til andre, der vil prøve det samme.

14. sep. 2021
2 min

Relationerne imellem kollegaer er blevet dybere og bredere, tilhørsforholdet til teamet er blevet styrket, hjælpsomheden er blevet større – og produktiviteten har ikke lidt skade. Selv om nogle medarbejdere i Pension & Savings i Nordea umiddelbart havde svært ved at se, hvor de skulle finde tiden til at gå ugentlige ture med udpegede kolleger, har eksperimentet vist mange positive resultater.

Det fortalte Signe Bjørg Lyck og Pia Hauge på Finanssektorens årlige arbejdsmiljødag, der blev afviklet digitalt fredag. De er henholdsvis projektleder og ekspert i Future Work Lab, som sammen med forskellige eksperter og virksomheder arbejder for at skabe viden om og værktøjer til at styrke den mentale sundhed i fremtidens digitale arbejdsliv. Ti eksperimenter skal gennemføres, og ’Kollega to go’ i Nordea er blandt de første, der kan evalueres på.

”Det eneste, der i sidste ende blev beklaget, var, at eksperimentet ikke varede længere – de 50 medarbejdere fordelt i to teams ville gerne have nået hele vejen rundt, så de havde gået ture med samtlige kolleger”, fortalte Pia Hauge.

Nødvendig struktur

Selv om det lyder enkelt at gå en tur med en kollega en gang om ugen, er det absolut en forudsætning, at det bliver struktureret og besluttet fælles i teamet, så det ikke er op til den enkelte at få gåturene i kalenderen:

”Man kan ikke bare vedtage, at det skal vi da gøre. Det kommer ikke til at ske, medmindre det bliver sat i system”.

Medarbejderne havde ingen indflydelse på, hvem de skulle gå med, når de blev sendt en halv time ud iat gå, men til gengæld var samtaleemnet frit. At det blev en succes, som Nordea nu tygger på, hvordan de skal bruge fremadrettet, er ikke ensbetydende med, at der ikke kunne føles nyt og lidt akavet for nogle undervejs, men det var ikke noget, der ikke kunne overvindes.

Signe Bjørg Lyck fortalte også om et andet eksperiment, der er gennemført med succes, nemlig i Topdanmark med en gruppe medarbejdere, der er ét team på fire forskellige lokationer. Her har man haft overraskende stort udbytte af det samvær og den samtænkning, der blev indført med korte, fælles digitale frikvarterer, status-og kaffemøder.

Igen gælder det, at struktur er afgørende. Projektlederen ridsede op, at det også er afgørende, at eksperimenterne er konkrete, involverende og skaber plads til det menneskelige. Det betyder at medarbejderne tager godt imod muligheden for at eksperimentere og får vækket deres legelyst.

Der er otte eksperimenter tilbage, heraf to er øremærket til virksomheder, der har lyst til at eksperimentere med henholdsvis robotter og ledelse - stadig under overskriften: mental sundhed i fremtidens digitale arbejdsliv.

Læs også artiklen ”Nordea eksperimenterer med kollega to go”

Se videointerview med Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen og læringspunkterne fra projektet her.

Få redskab til ’Kollega to go’ her.

 

 

Seneste nyt