Menu luk

Finansforbundet melder sig ind i Finanssektorens Uddannelsescenter

Finanssektoren er i hastig udvikling og forandring. Kompetenceudvikling af sektorens medarbejdere er derfor højt på dagsordenen, og nu melder Finansforbundet sig ind i Finanssektorens Uddannelsescenter. ”Vi har grundlæggende en fælles sag omkring kompetenceudvikling i finanssektoren,” siger Finansforbundets formand, Kent Petersen.

15. okt. 2021

Fælles pressemeddelelse fra Finansforbundet og Finanssektorens Uddannelsescenter:

Finansforbundet er finanssektorens fagforbund, der organiserer omkring 55.500 ansatte i sektoren. Finanssektorens Uddannelsescenter (FU) er en medlemsforening, der er ejet af den danske finanssektor.

Umiddelbart to organisationer med hvert sit fokus, men i de senere år er uddannelse og kompetenceudvikling af sektorens medarbejdere kommet højere og højere på dagsordenen. Både hos medarbejdere og arbejdsgivere.

Den udvikling er baggrunden for, at Finansforbundet nu melder sig ind i Finanssektorens Uddannelsescenter.

”Det er på mange måder oplagt for os at tage samarbejdet med Finanssektorens Uddannelsescenter et skridt videre som led i vores strategi om at indgå stærke partnerskaber på kompetence- og trivselsområdet, fordi vi her skal gøre en forskel for vores medlemmer. Vi kender Finanssektorens Uddannelsescenter rigtig godt og har et klart, fælles sigte på de bedst mulige videreuddannelsesvilkår for medarbejdere i finanssektoren. Det styrker vi nu gennem et medlemskab og et endnu stærkere samarbejde’, siger Kent Petersen, formand for Finansforbundet.

”Vi har en fælles mission, fordi kompetenceudvikling bliver helt afgørende for medarbejderne i finanssektoren i de kommende år. Vi har udviklet et godt partnerskab med Finansforbundet de seneste par år, og der er masser af synergier, som vi kan dyrke endnu mere, når vi nu kommer tættere på hinanden,” siger adm. direktør på Finanssektorens Uddannelsescenter, Søren Laursen.

Konkrete fordele og stort potentiale

I den danske finanssektor er der tradition for at gå sammen om udvikling af det, alle har en interesse i på tværs – bl.a. IT og uddannelse. Det er også baggrunden for Finanssektorens Uddannelsescenter, der er ejet af alle de danske banker og sparekasser med undtagelse af Danske Bank, Nordea og Jyske Bank.

Det er første gang, et fagforbund melder sig ind i FU, men parterne har bl.a. for nylig været fælles om et uddannelsesforløb for erhvervsrådgivere om bæredygtighed. Kent Petersen ser store perspektiver i medlemskabet:

”Der er nogle helt konkrete fordele i et tættere samarbejde, hvor vi bl.a. får bedre muligheder for at etablere fælles projekter, tilbud og bedre udnytte de ressourcer, vi hver især har. Jeg tror på lidt længere sigt også, at der ligger endnu flere muligheder for at drage strategisk nytte af hinanden, fordi vi jo grundlæggende har en fælles sag omkring kompetenceudvikling i finanssektoren. Derfor ser jeg ikke kun samarbejdet som oplagt her og nu, men også, at der ligger store muligheder for at bygge flere lag på i fremover.”

Den opfattelse deler bestyrelsen på FU. En enig bestyrelse ser store perspektiver i, at Finansforbundet bliver medlem.

”Vi har været glade for det stadig tættere samarbejde, der har været mellem Finansforbundet og FU de senere år. Det giver rigtig god mening, at vi står sammen om kompetenceudvikling i vores sektor, der er under så hastig forandring,” siger bestyrelsesformand for FU, Ole Beith, der også er direktør i Sparekassen Thy.

Kontakt

61 20 42 14

Kristian Lind

Politisk kommunkationsansvarlig

kl@finansforbundet.dk

Seneste nyt