Menu luk

Bankrådgivere er ikke i tvivl: Der er konkurrence i finanssektoren

Debatten om, hvorvidt der er tilstrækkelig konkurrence i den finansielle sektor, får nu nyt perspektiv. For spørger man de ansatte i landets pengeinstitutter, er de ikke i tvivl. De mærker konkurrencen i deres arbejde. De oplever desuden, at konkurrencen er skærpet.

18. okt. 2021

Sådan lyder den overordnede konklusion af en ny spørgeskemaundersøgelse, Finansforbundet har lavet blandt mere end 1.100 privatkunderådgivere.

Det er sket som input til den analyse bl.a. strukturen og konkurrencesituationen i den danske finansielle sektor, som erhvervsminister Simon Kollerup har bestilt.

- Vi kan se, at rådgiverne oplever konkurrence i deres arbejde i og med, at kunderne forhandler om priser og vilkår eller enten truer med at skifte eller rent faktisk skifter til en konkurrent. Ser man på konkurrenceparametrene, er det dog bemærkelsesværdigt nok hverken priserne og rentevilkårene, der har størst betydning. Spørger man rådgiverne, er det i langt højere grad for at få bedst mulig rådgivning, at kunderne skifter bank, siger Michael Budolfsen, næstformand i Finansforbundet.

Erhvervsministeriets analyse skal munde ud i konkrete forslag til at øge konkurrencen og gøre det lettere at navigere som forbruger i sektoren. Her peger Finansforbundets næstformand især på bedre tid til rådgivning:

- Finansforbundets egen undersøgelse tegner et tydeligt billede af en travl hverdag for landets privatkunderådgivere, som er præget af konkurrence, men også en forståelse for, at fx compliance-krav er nødvendige og med til at beskytte både den enkelte kunde og samfundet som helhed. Derfor er det også problematisk, at en tredjedel af rådgiverne vurderer at de sjældent eller stort set aldrig har tid nok til at yde den tilstrækkelige rådgivning. Er der et sted, vi med fordel kan sætte ind, er det lige præcis her, siger Michael Budolfsen

Erhvervsministeriets samlede rapport forventes præsenteret inden udgangen af 2021. Ud over Finansforbundet bidrager blandt andre Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Forbrugerrådet Tænk og Finans Danmark.

Du kan læse mere om undersøgelsen her 

Nøgletal fra Finansforbundets undersøgelse:

Om konkurrencesituationen:

  • 93 % af rådgiverne oplever nogen eller hård konkurrence i sit arbejde.
  • 87 % af rådgiverne oplever, at eksisterende kunder ind i mellem, ofte eller meget ofte forhandler om pris og vilkår, mens det gælder for 91 pct. af potentielle nye kunder.
  • Blandt de væsentligste årsager til at skifte bank er personlig rådgivning (86 %) og anbefaling fra familie og venner (også 86 %).

Om rådgivningens kvalitet:

  • 96 % af rådgiverne har klare retningslinjer for rådgivning og salg af produkter.
  • 96 % siger desuden, at retningslinjerne understøtter en praksis, der er god for kundernes privatøkonomi.
  • 0 % af de adspurgte rådgivere får provision ved salg.
  • 43 % af rådgiverne siger, at compliance ofte eller i høj grad er med til at beskytte kunden, men 76 % oplever også, at compliance-krav er med til at gøre det sværere at yde god rådgivning.

Seneste nyt