Menu luk

Alle skal sikres lige adgang til efteruddannelse

Op til de kommende trepartsforhandlinger lancerer Kompetencerådet syv anbefalinger, der blandt andet skal sikre bedre koordinering og flere offentlige midler til efteruddannelse af ansatte i finanssektoren. ”For os er det et spørgsmål om at styrke medarbejdernes karrieresikkerhed”, siger Finansforbundets formand Kent Petersen.

5. okt. 2021
2 min

Kurserne er for få, og det offentlige lukker for ofte kassen i for støtte til efteruddannelse (VEU-systemet), hvis man ikke er enten ufaglært eller faglært med en kort uddannelse.  Men det er ifølge formand i Finansforbundet Kent Petersen helt skævt at opfatte folk med en akademisk uddannelse som færdiguddannede. Især i en tid hvor kravene til de ansattes kompetencer er kraftigt voksende ikke mindst i finanssektoren.

Derfor skal det offentlige efter- og videreuddannelsessystem koordineres bedre og styrkes, så det i langt højere grad understøtter hele arbejdsstyrkens behov for kompetenceudvikling, lyder det fra Kompetencerådet som Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) tog initiativ til i 2019.

Rådet består af 19 organisationer og har netop fremlagt syv anbefalinger, der både skal ses om input til Reformkommissionen og som oplæg til de kommende treparts forhandlinger mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, der skal forny det offentlige efter- og videreuddannelsessystem.

”For os er det et spørgsmål om at styrke medarbejdernes karrieresikkerhed. Et springende punkt er en ny model med mere fleksible sektorpartnerskaber mellem arbejdsmarkedets parter, relevante myndigheder og uddannelsesinstitutioner, som kan styrke indsatsen ift. det samlede efter- og videreuddannelsessystem og hurtigere kan reagere på de ændrede kompetencebehov, der opstår på et arbejdsmarked i rivende forandring”, siger Kent Petersen, formand for Finansforbundet.

Alle skal med
Især den grønne og digitale omstilling af samfundet stiller krav til nye kompetencer. Derfor er visionen med anbefalingerne at bidrage til et større og bedre arbejdsudbud af kvalificeret arbejdskraft, så potentialet i den teknologiske udvikling kan udnyttes fuldt ud af både den enkelte, virksomhederne og samfundet.

”Det er helt afgørende, at efter- og videreuddannelsessystemet bliver bedre gearet til at imødekomme hele arbejdsstyrkens behov for kompetenceudvikling – lige fra ufaglærte til medarbejdere med lange videregående uddannelser. Kompetencebehovene ændres så hurtigt i disse år, at det er nødvendigt, at VEU-systemet i langt højere grad understøtter løbende kompetenceudvikling for alle – uanset uddannelsesniveau. Ellers vil Danmark miste konkurrenceevne og vækst”, siger Nadeem Farooq, konstitueret administrerende direktør i FA.

De syv anbefalinger

 1. Ny national strategi for livslang læring
 2. Partnerskaber på sektorniveau
 3. Alle i arbejdsstyrken skal have samme adgang til offentlig støtte
 4. Stærkere økonomiske incitamenter for brugerne
 5. Lettere adgang til videre- og efteruddannelse
 6. Bedre udnyttelse af realkompetencer
 7. Et styrket udbud for videregående voksen- og efteruddannelse via fx Micro-credentials.

Læs mere om anbefalingerne her

Kompetencerådet

Kompetencerådet blev etableret i 2019 på initiativ fra Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA). Rådet består herudover af:

 • Forsikringsforbundet
 • IDA
 • Akademikerne
 • Djøf
 • Lederne
 • FSR
 • Danske Revisorer
 • Dansk Ejendomsmæglerforening
 • Ejendom Danmark
 • IT-Branchen
 • CBS
 • Danske Erhvervsakademier
 • Danske Universiteter
 • Forsikringsakademiet
 • Finanssektorens Uddannelsescenter
 • Hanne Shapiro Futures
 • The Next

Seneste nyt