Menu luk

Chefens mobning gav varigt mén

Tommy Schøn har med støtte fra Finansforbundets socialrådgiver fået anerkendt den anmeldte sygdom som en arbejdsskadesag med et varigt psykisk mén på 20 procent af Erhvervssygdomsudvalget.

25. aug. 2019
4 min

​Arbejdslivet kan være så psykisk hårdt, at man kan få varige mén af det.
I en opsigtsvækkende afgørelse har Erhvervssygdomsudvalget, der vurderer konkrete arbejdsskadesager, for nylig givet 60-årige Tommy Schøn medhold i, at flere års chikane og mobning fra hans daværende chef i Andelskassen J.A.K. i Østervrå gjorde ham alvorligt syg. Han har fået anerkendt et varigt psykisk mén på 20 procent.

"Jeg er ligeglad med, om méngraden er på en halv eller en eller fem procent i afgørelsen. Det, jeg glæder mig over, er, at der er en accept af, at jeg blev syg af mit arbejde, og at det, der foregik på arbejdspladsen, var forkert. Pengene kan ikke gøre op, hvad jeg har mistet. Men med afgørelsen kan jeg nu tænke på at komme videre", siger Tommy Schøn.

Han er ikke i stand til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Han er ramt af uspecificeret belastningsreaktion og kan ikke tåle, at folk står lige bag ham, eller at der tales højt. Om få uger tager Aalborg Kommune, hvor han bor, stilling til ansøgning om førtidspension, hvilket Tommy Schøn håber, han vil få bevilget.

Blev kaldt øgenavne af direktøren

Tommy Schøn blev ansat i Andelskassen J.A.K. i Østervrå i 2010. De senere år i et fleksjob på 16 timer om ugen, som følge af at han i 2007 og 2008 havde psykiske gener af at have kroniske smerter. Disse gener vurderer Erhvervssygdomsudvalget ikke har betydning for anerkendelsen af den uspecificerede belastningsreaktion i perioden 2014 til 2016.
Som en af de eneste bankuddannede medarbejdere i den lille andelskasse havde Tommy Schøn blandt andet til opgave at styre regnskabet og at udfærdige indberetninger til Finanstilsynet.
Direktøren begyndte i 2013 at ændre adfærd, da andelskassen kom i økonomiske problemer. Ofte blev Tommy Schøn syndebuk, når der eksempelvis var fejl i andelskassens kreditgivning. Direktøren kaldte ham for øgenavne som "Schønebassen", råbte ad ham og truede flere gange med at fyre ham. Flere gange talte direktøren nedsættende om ham til kollegerne og til andelskassens bestyrelse.
I september 2014 spurgte Tommy Schøn og en kollega til den 6. ferieuge, som jo er en del af standardoverenskomsten. Direktøren råbte ad dem, og lidt senere blev kollegaen fyret.
I juli 2015 bad Tommy Schøn om lønregulering i henhold til overenskomsten – det havde der nemlig ikke været noget af, i den tid Tommy Schøn havde været i andelskassen. Direktøren svarede, at det kunne få ansættelsesretlige konsekvenser, hvis han blev ved med at kræve sådan noget.

Psykisk robust til en vis grænse


Tommy Schøn havde i en anden forbindelse på det tidspunkt gennemgået en undersøgelse, hvor konklusionen var, at han var særdeles psykisk robust. Det var sandsynligvis medvirkende til, at han holdt til chikanen og mobningen helt frem oktober 2016, hvor han sygemeldte sig – fuldstændigt udkørt af søvnproblemer og tvangstanker.

Det skete, efter at Finanstilsynet havde været på besøg i andelskassen. Forud havde direktøren i alle medarbejderes påhør sagt, at "andelskassen var til grin hos Finanstilsynet på grund af fejl i de indberetninger, Tommy Schøn havde foretaget". Ved mødet med Finanstilsynet spurgte Tommy Schøn direkte Finanstilsynets repræsentant om, hvorvidt kvaliteten af hans indberetning var i orden, og fik bekræftet, at det var den, ud fra de forudsætninger og ressourcer der var i virksomheden. Senere sagde direktøren til kollegerne, at Tommy Schøn ikke havde en fremtid i andelskassen, i kølvandet på at Tommy Schøn havde påtalt nogle uregelmæssigheder i andelskassens regnskaber, som han havde opdaget.
Den pågældende direktør blev afsat i forbindelse med den rekonstruktion af andelskassen, der i dag hedder Østervrå Andelskasse, som fandt sted i løbet af 2017 med ny ledelse og ny bestyrelse på baggrund af en række påbud fra Finanstilsynet. Magasinet Finans har kontaktet direktøren for at få en kommentar til behandlingen af Tommy Schøn, men han har ikke ønsket at udtale sig.

Du skal bede om hjælp

Tommy Schøn havde før sin tid i andelskassen været pensionschef i et andet pengeinstitut, hvilket gør, at han kender mere til arbejdsskadesystemet end de fleste. Derfor skrev han selv brevene til myndighederne om sin arbejdsskadesag, men med Finansforbundets socialrådgiver Bente Knudsbøl som støtte på sidelinjen.

"Bente har været min bisidder og støttet mig meget. Da jeg for eksempel skulle skrive min klage til Ankestyrelsen, talte vi grundigt igennem, hvad der skulle stå", fortæller Tommy Schøn og anbefaler andre finansansatte i lignende kriser som hans at søge hjælp hos Finansforbundet, tillidsmanden eller en advokat.

"Du skal bede om hjælp øjeblikkeligt, inden du kommer så langt ud, som jeg var. Lad være med at tro, at du kan klare det selv. Det kan du ikke".

Krav om betydelig dokumentation

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer, om en sag skal forelægges for Erhvervssygdomsudvalget.
"Det er min erfaring, at der i sådanne sager skal foreligge betydelig dokumentation i form af vidner, beskrivelser, fx påbud fra Arbejdstilsynet, der understøtter graden af belastningen, før en sag forelægges for Erhvervssygdomsudvalget. Og belastningen skal være foregået over en længere periode", siger Bente Knudsbøl, socialrådgiver i Finansforbundet.
Tommy Schøns sag er endnu ikke afgjort med hensyn til erstatning af tab af erhvervsevne.

Seneste nyt