Menu luk

Markant ja til ny overenskomst

94 procent af Finansforbundets stemmeberettigede medlemmer har stemt ja til ny overenskomst ved den netop afsluttede urafstemning, hvor lige under 71 procent af de stemmeberettigede medlemmer benyttede sig af muligheden for at stemme. ”Jeg er meget glad for, at så mange har bakket op om resultatet og givet deres mening til kende i en helt ekstraordinær tid”, siger Finansforbundets formand Kent Petersen.

2 min

Urafstemningen om det overenskomstresultat, som Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening blev enige om tidligt om morgenen mandag 17. februar, er nu afsluttet. 94 procent stemte ja til resultatet, 5,5 procent stemte nej og 0,5 procent stemte blankt. I alt 70,8 procent af de stemmeberettigede medlemmer afgav deres stemme.

"Jeg er meget glad for, at medlemmerne bakker meget klart op om overenskomstresultatet, men også at så mange har taget stilling til deres overenskomst – ikke mindst set i lyset af den ekstraordinære situation, vi alle er i lige nu som følge af CoVid19, hvor der er masser af andre ting, der fylder i hverdagen. Overenskomsten er blevet til for medlemmerne og for at skabe nogle fornuftige rammer om arbejdslivet i den finansielle sektor, og derfor er jeg meget tilfreds med, at dem, det hele drejer sig om, også har engageret sig i afstemningen og sagt solidt ja", siger Kent Petersen, formand for Finansforbundet.

Overenskomsten træder dermed i kraft allerede 1. april, mens de aftalte lønstigninger slår igennem 1. juli. Den nye overenskomst rummer udover en lønstigning på op til 6 procent, hvoraf en del er i puljer til lokal forhandling, og en stigning i det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag på 0,65 procent, også en række tiltag til at styrke trivslen, flere midler til kompetence og en modernisering af dele af løn- og arbejdstidssystemet.

"Vi gik til forhandlingerne med et klart signal fra medlemmer og bagland om, at trivsel var noget, der fyldte i hverdagen og derfor også var nødvendigt at tage fat på ved forhandlingsbordet. Det synes jeg også kommer klart til udtryk i den nye overenskomst, og det er jeg er glad for, at medlemmerne også har kvitteret for. Trivsel er nemlig tænkt ind mange steder – også i forhold til nogle af de justeringer omkring løn og arbejdstid, som nu også indeholder mere selvstændig arbejdstilrettelæggelse. Det er en overenskomst, der både giver noget nu og her, men også speger fornuftigt og konstruktivt fremad. Nu skal den ud og leve i den konkrete hverdag, og det glæder vi os nu til at hjælpe på vej", siger Kent Petersen.

Læs om indholdet i overenskomsten her.

Læs om indholdet i overenskomsten her.

Seneste nyt