Menu luk

Spørgsmål til dit medlemskab

På denne side kan du finde svar på spørgsmål til medlemskab: Kontingentopkrævning, jobskifte, overgang til ledighed/pension m.m.

Hvad koster mit medlemskab?

Vi tilbyder forskellige typer af medlemskab og prisen på dit medlemskab varierer alt efter hvilket type medlemskab du har:

Typer af medlemskab:

 • For dig, der er i arbejde
 • For dig, der er ledig
 • For dig, der er pensionist eller har et hvilende/passivt medlemskab (fx på barsel)
 • For dig, der er elev eller studerende

Læs mere om priser for medlemskab

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg skifter job?

Det er vigtigt for os at vide, hvor du er ansat. Derfor skal du huske at oplyse, når du skifter job.

Det kan du gøre ved at kontakte Medlemsservice på medlem@finansforbundet.dk

Vi skal bruge følgende oplysninger fra dig:

 • Dit fulde navn
 • Dit medlemsnummer eller din fødselsdato
 • Navn på ny arbejdsplads og adresse
 • Dato for opstart på din nye arbejdsplads
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har fået arbejde og ikke længere er studerende eller ledig?

Det er vigtigt, at du giver os besked med det samme, når du er kommet i arbejde efter afsluttet studium eller ledighed.

Vores juridiske rådgivning er målrettet konkrete forhold på arbejdspladsen, og blandt andet derfor er det vigtigt, at du giver os besked fra det øjeblik, du igen er i job, så du er sikret juridisk rådgivning, hvis du får brug for det.

Det kan du gøre ved at kontakte Medlemsservice på medlem@finansforbundet.dk

Vi skal bruge følgende oplysninger fra dig:

 • Dit fulde navn
 • Dit medlemsnummer eller din fødselsdato
 • Hvornår dit ansættelsesforhold kontraktuelt starter
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver ledig eller går på pension?

Du skal give Finansforbundet besked, når du ændrer jobstatus, da det har indflydelse på dine rettigheder og prisen på dit medlemskab.

Det kan du gøre ved at kontakte Medlemsservice på medlem@finansforbundet.dk

Vi skal bruge følgende oplysninger fra dig:

 • Dit fulde navn
 • Dit medlemsnummer eller din fødselsdato
 • Hvornår dit ansættelsesforhold kontraktuelt er ophørt/ophører

Det er vigtigt, at vi får besked med det samme, hvis du går på pension eller bliver ledig, da det blandt andet har betydning for din kontingent betaling.

I tilfælde af for meget betalt kontingent, tilbagebetales op til 3 måneders overskydende kontingent, hvis det kan dokumenteres, at du er gået fra job til ledighed/pension. Der tilbagebetales indenfor et åbent skatteår.

Har du allerede fået fradrag for sin kontingentbetaling, er der lukket for tilbagebetaling, medmindre du kan dokumentere, at Medlemsservice har overset afgørende information fra dig, som berettiger til en nedsættelse i kontingent.

Finansforbundet udveksler ikke persondata med offentlige myndigheder eller andre private foreninger, herunder a-kasser vedrørende overgang til pension/ledighed

Kan jeg fortsætte mit medlemskab som pensionist/efterlønner?

Du har mulighed for at forsætte dit medlemskab, til en lavere pris, når du går på pension eller efterløn.

Læs mere om priser for medlemsskab

Dine medlemsfordele fortsætter som hidtil inkl. dine fordele hos Tryg Forsikring. Du kan dog ikke længere modtage juridisk hjælp fra forbundet.

Du kan deltage i alle åbne arrangementer, for passive/seniormedlemmer.

Ønsker du at udmelde dig, så skal du kontakte os på medlem@finansforbundet.dk. Husk at oplyse dit fulde navn og medlemsnummer.

Kan jeg fortsætte mit medlemskab, når jeg går fra job til studerende?

Du kan fortsætte dit medlemskab, selvom du går fra job til studerende.

Påbegynder du en finansiel uddannelse, kan du ansøge om gratis medlemskab ved at sende en mail til: medlem@finansforbundet.dk.

Vi skal bruge følgende oplysninger:

 • Uddannelse
 • Startdato og dato for hvornår uddannelsen forventes gennemført
Hvordan melder jeg mig ud?

Hvis du ønsker at blive udmeldt af Finansforbundet, skal du sende en mail til medlem@finansforbundet.dk med dit fulde navn, dit medlemsnummer eller fødselsdato samt årsagen for udmeldelse.

Vær opmærksom på, at hvis du ikke er ansat i en virksomhed, Finansforbundet har overenskomst med, er opsigelsesvarslet løbende måned plus 1 måned. Hvis du er ansat i en virksomhed, hvor Finansforbundet forhandler overenskomst, er opsigelsesvarslet på 3 måneder.

Hvornår modtager jeg min regning?

Regning via girokort

Du modtager din regning kvartalsvis i begyndelsen af kvartalets sidste måned. Dvs. i starten af marts, juni, september og december. 

Regningen sendes til den mailadresse du har oplyst eller som fysisk post, såfremt du ikke har oplyst din mailadresse.

Ønsker du at modtage din regning på mail, kan du angive din mailadresse på ’Mit forbund’ ved at logge ind på din profil på Finansforbundets hjemmeside.

Du kan logge ind her.

Regning via løntræk

Du modtager ikke nogen regning på dit medlemskab, såfremt du betaler dit medlemskab over din løn. I stedet opkræves du på månedsbasis, hvilket vil fremgå af din lønseddel.

Du kan betale for dit medlemskab over din løn, såfremt du har givet samtykke til dette og under forudsætning af, at du er ansat et sted, der understøtter betaling via løntræk.

Kontakt Medlemsservice på medlem@finansforbundet.dk, hvis du vil vide om det er en mulighed for dig.

Hvad betyder det, når der står ”gammel saldo” på min regning?

Modtager du en regning, hvorpå der står angivet ”gammel saldo”, kan det skyldes, at du har en ubetalt regning.

Vær opmærksom på, at den ubetalte regning kan være fra forudgående kvartal.

Kontakt Medlemsservice på medlem@finansforbundet.dk, hvis du har spørgsmål til din regning.

Husk at angive dit fulde navn og dit medlemsnummer eller din fødselsdato.

Hvorfor modtager jeg både en regning fra Finansforbundet og fra min a-kasse?

Finansforbundet er et fagforbund, der yder juridisk sparring, karriererådgivning, afvikler faglige arrangementer med videre. 

Finansforbundet samarbejder med FTF-a, som er en a-kasse, men der er tale om to forskellige medlemskaber, uafhængige af hinanden, hvorfor du opkræves separat for de to medlemskaber.

Hvordan ændrer jeg mine personlige oplysninger?

Du kan på ’Mit forbund’ ændre nogle af dine personlige oplysninger. Det gælder for eksempel dine telefonnumre, mails og uddannelse.

Ønsker du at ændre dine øvrige oplysninger, skal du kontakte Medlemsservice.

Det gælder for eksempel arbejdsplads, jobstatus m.v. Du kan kontakte Medlemsservice på medlem@finansforbundet.dk.

Ændring af adresse

Vi modtager automatisk dine nye oplysninger fra folkeregistret, hvis du ikke har beskyttet adresse.

Har du beskyttet adresse, skal du selv kontakte os med dine nye oplysninger på medlem@finansforbundet.dk.

Hvordan logger jeg ind på Mit Forbund?

Du kan logge ind på ’Mit forbund’ via Finansforbundets hjemmeside. Det gør du ved at klikke på ’Log ind’ i venstre side af hjemmesiden eller ved at klikke her.

Har du glemt dit adgangskode?

 • Klik på ’Log ind’ i venstre side af hjemmesiden eller klik her.
 • Klik dernæst på ’Opret eller genopret adgangskode’ (OBS. Felterne ovenover skal være tomme)
 • Indtast dit cpr-nummer
 • Du vil nu få tilsendt en midlertidig kode på din mobil eller på din mail
 • Indtast den midlertidige kode i feltet på skærmen
 • Du kan nu lave din egen adgangskode, som skal opfylde de kriterier, som er angivet på siden
 • Du vil herefter kunne logge ind med din nye adgangskode
Hvordan registrerer jeg mit tillidshverv?

Du kan registrere dit tillidshverv ved at logge ind på ’Mit forbund’ på Finansforbundets hjemmeside. Her vælger du ’Tillidshverv’ og derefter ’Tilføj hverv’.

Du kan logge ind på ’Mit Forbund’ her.

Vejledning til indberetning som tillidsrepræsentant

Vejledning til indberetning som arbejdsmiljørepræsentant

Vejledning som MAB, SUB og Personaleforening

Hvordan logger jeg ind på Feriefondens hjemmeside?

Feriefondens ferieboliger kan lejes af ansatte i virksomheder, der har en overenskomst med Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

Som pensionist eller efterlønsmodtager fra en FA virksomhed, kan du, i henhold til fondens vedtægter, først reservere en bolig en måned før, du ønsker at bruge den. Du kan læse mere om feriefonden her.

Har du glemt din adgangskode til feriefondens hjemmeside, kan du få den nulstillet ved at sende en mail til post@finansforbundet.dk.

Vi skal bruge følgende oplysninger fra dig:

 • Dit fulde navn
 • Din fødselsdato
Har jeg forsikringsfordele som medlem?

Tryg og Finansforbundet har indgået en attraktiv aftale, der gælder for alle medlemmer af Finansforbundet.

Det betyder, at du kan få billige forsikringer, der er skræddersyede til dig. Det gælder uanset, om du er studerende eller etableret på arbejdsmarkedet.

Du kan læse mere om mulighederne her.

Har du spørgsmål til dine forsikringer hos Tryg (f.eks. spørgsmål vedr. skadesanmeldelse, gældende priser, dækning m.v.), skal du henvende dig direkte hos Tryg. Du kan kontakte Tryg på 44205200

Gruppeliv
Ønsker du at opsige din gruppelivsforsikring, skal du skrive til medlem@finansforbundet.dk.
Opsigelsesvarsel: Løbende måned plus en måned. 

Forsikringen udløber automatisk den måned, du fylder 67 år. 

Forsikringen er knyttet til dit medlemskab af Finansforbundet. Ønsker du udmeldelse af Finansforbundet, skal du samtidigt skriftligt bekræfte, at du ønsker at lukke din gruppelivsforsikring*. 

Den til enhver tid gældende forsikringsoversigt fremsendes på forespørgsel hos medlem@finansforbundet.dk.

Siden 1. januar 2022 har ordningen haft lukket for tilgang. 

*Hvis et gruppemedlem udtræder af aftalen inden den anførte udløbsalder, kan gruppemedlemmet oprette en fortsættelsesforsikring i FG til individuel præmie. Fortsættelsesforsikringen skal oprettes senest 6 måneder efter udtrædelse af aftalen. Der er ikke forsikringsdækning fra tidspunktet, hvor gruppemedlemmet udtræder af aftalen, og til fortsættelsesforsikringen er trådt i kraft.
Finansforbundet bistår ikke med kontakt til Forenet Gruppeliv vedrørende forlængelse.