Menu luk

Rådgivning og støtte fra socialfaglige eksperter

Har du svært ved at gennemskue reglerne for barsel, og er du i tvivl om dine rettigheder ved længerevarende sygdom? Ring til socialrådgiverne og få svar på dine spørgsmål.

Socialrådgiverne kan både afklare de lette spørgsmål, der løbende kan dukke op i arbejdslivet, og de kan sparre med dig om tungere problemstillinger, der kan have betydning for din evne til at arbejde. Det kan fx være i forhold til hvordan du kan komme tilbage på din arbejdsplads eller arbejdsmarkedet efter sygdom, sygedagpenge, revalidering, fleksjob og førtidspension.

Socialrådgiverne kan også hjælpe dig med at bevare overblikket, hvis du har en sag i det offentlige system. Her kan de fungere som sparringspartner for dig og bistå dig i din kommunikation med myndighederne.

Hvornår kan du bruge socialrådgiverne?

Socialrådgivere kan bl.a. hjælpe dig med spørgsmål om:

  • Barsel
  • Børns sygdom
  • Arbejdsskader
  • Sygedagpenge
  • Fleksjob
  • Offentlig førtidspension
  • Orlov til at passe nærtstående eller plejeorlov til at passe døende

Er du registreret korrekt?

Vi kan hjælpe dig bedst, hvis vi har de rette informationer om dig. Det har betydning for dine rettigheder både fagligt, juridisk og økonomisk. Så sørg altid for at ændre dine oplysninger, hvis der sker ændringer i dit arbejdsliv.

Du kan rette dine oplysninger på Mit forbund

Kontakt os

32 66 13 30

Vi kan hjælpe med alt fra konkrete svar til at bistå i forhold til offentlige myndigheder, klagesager med mere. Vi kan også arrangere et fysisk møde, hvor du får en personlig samtale med en af vores socialrådgivere.

Ring mandag-torsdag mellem 8.30 og 16.00 og fredag mellem 8.30 og 15.00 eller send en mail til

raadgivning@finansforbundet.dk